1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— Завантажити
3)Формування суддівського корпусу в Україні та Азербайджані як одна з організаційно-правових гарантій незалежності суддів// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.10-14.Завантажити
4)Правове регулювання оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.102-105.Завантажити
5)Забезпечення здорових та безпечних умов праці як одна з юридичних гарантій суб'єктів трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.105-107.Завантажити
6)Звільнення працівників ОВС зі служби за скороченням штатів: теоретико-правовий аналіз чинного законодавства та напрями його вдосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.108-115.Завантажити
7)Деякі дискусійні проблеми щодо джерел та знарядь вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальними кодексами 1960 і 2001 років// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.115-118.Завантажити
8)Передумови виникнення обмежень майнових прав фізичних осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.118-121.Завантажити
9)Пільги та компенсації у системі соціально-правового захисту персоналу ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.121-125.Завантажити
10)Особливості визначення моральної шкоди у разі порушення права на недоторканість честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.125-127.Завантажити
11)Структурні елементи правовідносин з медичного обслуговування// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.127-131.Завантажити
12)Вимоги, на які позовна давність не поширюється// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.131-134.Завантажити
13)История законодательства и понятие преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан в действующем УК Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.135-140.Завантажити
14)Законодавче забезпечення ветеринарно-санітарного нагляду в Україні в період НЕПУ// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.141-145.Завантажити
15)Правове регулювання в Україні в 1920-ті роки страхування тварин від падежу, рослинних культур від градобиття і іншого стихійного лиха// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.145-147.Завантажити
16)Історія виникнення і розвитку поліцейського (адміністративного) нагляду// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.148-157.Завантажити
17)Філософсько-правові аспекти творчості Нікколо Макіавеллі// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.15-18.Завантажити
18)Органи зовнішньої політики радянської України після утворення союзу РСР// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.158-161.Завантажити
19)Правова характеристика податкової політики України в 50-90 роках XX століття// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.161-164.Завантажити
20)Головне призначення мирового суду, створеного за судовою реформою 1864 року// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.164-167.Завантажити
21)Вплив глобалізації на економічну безпеку України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.168-170.Завантажити
22)Вплив соціальної напруженості на фінансову безпеку регіону// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.170-173.Завантажити
23)Зовнішньоекономічні чинники інтеграційного розвитку Грузії в контексті економічної безпеки країни// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.173-176.Завантажити
24)Основні напрямки поліпшення іміджу працівника міліції (на основі суб'єктивних уявлень цивільного населення// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.177-180.Завантажити
25)Ефективність тренінгової підготовки працівників патрульно-постової служби міліції до професійної взаємодії// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.181-183.Завантажити
26)Психологічні особливості вивчення особистості злочинця// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.184-186.Завантажити
27)Гендерні особливості переживань засуджених за вбивство щодо скоєного ними злочину та корекційна програма роботи з емоційною сферою особистості злочинців насильницького типу// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.186-190.Завантажити
28)Українська правова культура: поняття, стан дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.19-24.Завантажити
29)Психологические детерминанты суицидального поведения сотрудников ОВД// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.190-193.Завантажити
30)Завдання та функції Секретаріату Президента України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.25-30.Завантажити
31)Транснаціональні компанії в сфері міжнародних екологічних правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.30-32.Завантажити
32)Поліція в механізмі держав континентальної правової сім'ї// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.33-35.Завантажити
33)Республіканська форма правління в політико-правовій теорії й практиці Стародавнього Риму// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.35-39.Завантажити
34)Щодо визначення права на свободу та особисту недоторканність// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.40-42.Завантажити
35)Криминологическая деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.43-44.Завантажити
36)Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.45-48.Завантажити
37)Проблеми реалізації принципу всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному процесі України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.48-50. Завантажити
38)Визначальні елементи стратегії та прогнозування у реформуванні системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.51-56.Завантажити
39)Підрозділи боротьби зі злочинами проти культурної спадщини у структурі МВС України - актуальна необхідність// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.57-60.Завантажити
40)Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку на регіональному рівні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.61-63.Завантажити
41)Криміналістична характеристика незаконного видобування корисних копалин// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.64-66.Завантажити
42)Шляхи підвищення ефективності розкриття злочинів за допомогою службово-розшукових собак// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.66-70.Завантажити
43)Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.7-9.Завантажити
44)Запобігання злочинів, пов'язаних із підробленням проїздних квитків// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.70-74.Завантажити
45)Поняття, ознаки та види посадових осіб митної служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.75-78.Завантажити
46)Ознаки психологічного насильства як кримінально-правової категорії// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.78-81.Завантажити
47)Класифікація адміністративних правопорушень, які вчиняються неповнолітніми// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.82-86.Завантажити
48)Порівняльний аналіз кримінально-правової відповідальності за злочини в сфері промисловості в Україні та США// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.86-90.Завантажити
49)Особливості державного обов'язкового особистого страхування працівників ОВС як одного із видів їх матеріального забезпечення// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.91-95.Завантажити
50)Трудові правовідносини як результат волевиявлення людини при реалізації нею права на працю// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.95-98.Завантажити
51)Вплив податкового законодавства на інвестиційний клімат сфери туристичних послуг// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.99-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід