1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .—
3) Формування суддівського корпусу в Україні та Азербайджані як одна з організаційно-правових гарантій незалежності суддів // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.10-14.
4) Правове регулювання оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.102-105.
5) Забезпечення здорових та безпечних умов праці як одна з юридичних гарантій суб'єктів трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.105-107.
6) Звільнення працівників ОВС зі служби за скороченням штатів: теоретико-правовий аналіз чинного законодавства та напрями його вдосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.108-115.
7) Деякі дискусійні проблеми щодо джерел та знарядь вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальними кодексами 1960 і 2001 років // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.115-118.
8) Передумови виникнення обмежень майнових прав фізичних осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.118-121.
9) Пільги та компенсації у системі соціально-правового захисту персоналу ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.121-125.
10) Особливості визначення моральної шкоди у разі порушення права на недоторканість честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.125-127.
11) Структурні елементи правовідносин з медичного обслуговування // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.127-131.
12) Вимоги, на які позовна давність не поширюється // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.131-134.
13) История законодательства и понятие преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан в действующем УК Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.135-140.
14) Законодавче забезпечення ветеринарно-санітарного нагляду в Україні в період НЕПУ // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.141-145.
15) Правове регулювання в Україні в 1920-ті роки страхування тварин від падежу, рослинних культур від градобиття і іншого стихійного лиха // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.145-147.
16) Історія виникнення і розвитку поліцейського (адміністративного) нагляду // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.148-157.
17) Філософсько-правові аспекти творчості Нікколо Макіавеллі // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.15-18.
18) Органи зовнішньої політики радянської України після утворення союзу РСР // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.158-161.
19) Правова характеристика податкової політики України в 50-90 роках XX століття // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.161-164.
20) Головне призначення мирового суду, створеного за судовою реформою 1864 року // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.164-167.
21) Вплив глобалізації на економічну безпеку України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.168-170.
22) Вплив соціальної напруженості на фінансову безпеку регіону // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.170-173.
23) Зовнішньоекономічні чинники інтеграційного розвитку Грузії в контексті економічної безпеки країни // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.173-176.
24) Основні напрямки поліпшення іміджу працівника міліції (на основі суб'єктивних уявлень цивільного населення // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.177-180.
25) Ефективність тренінгової підготовки працівників патрульно-постової служби міліції до професійної взаємодії // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.181-183.
26) Психологічні особливості вивчення особистості злочинця // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.184-186.
27) Гендерні особливості переживань засуджених за вбивство щодо скоєного ними злочину та корекційна програма роботи з емоційною сферою особистості злочинців насильницького типу // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.186-190.
28) Українська правова культура: поняття, стан дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.19-24.
29) Психологические детерминанты суицидального поведения сотрудников ОВД // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.190-193.
30) Завдання та функції Секретаріату Президента України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.25-30.
31) Транснаціональні компанії в сфері міжнародних екологічних правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.30-32.
32) Поліція в механізмі держав континентальної правової сім'ї // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.33-35.
33) Республіканська форма правління в політико-правовій теорії й практиці Стародавнього Риму // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.35-39.
34) Щодо визначення права на свободу та особисту недоторканність // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.40-42.
35) Криминологическая деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.43-44.
36) Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.45-48.
37) Проблеми реалізації принципу всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному процесі України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.48-50.
38) Визначальні елементи стратегії та прогнозування у реформуванні системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.51-56.
39) Підрозділи боротьби зі злочинами проти культурної спадщини у структурі МВС України - актуальна необхідність // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.57-60.
40) Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку на регіональному рівні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.61-63.
41) Криміналістична характеристика незаконного видобування корисних копалин // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.64-66.
42) Шляхи підвищення ефективності розкриття злочинів за допомогою службово-розшукових собак // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.66-70.
43) Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.7-9.
44) Запобігання злочинів, пов'язаних із підробленням проїздних квитків // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.70-74.
45) Поняття, ознаки та види посадових осіб митної служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.75-78.
46) Ознаки психологічного насильства як кримінально-правової категорії // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.78-81.
47) Класифікація адміністративних правопорушень, які вчиняються неповнолітніми // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.82-86.
48) Порівняльний аналіз кримінально-правової відповідальності за злочини в сфері промисловості в Україні та США // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.86-90.
49) Особливості державного обов'язкового особистого страхування працівників ОВС як одного із видів їх матеріального забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.91-95.
50) Трудові правовідносини як результат волевиявлення людини при реалізації нею права на працю // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.95-98.
51) Вплив податкового законодавства на інвестиційний клімат сфери туристичних послуг // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 4 т. 5 .— С.99-102.
 
Пошук в електроному каталозі