1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— Завантажити
4)Новини наукового життя Університету// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— Завантажити
6)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— Завантажити
7)Магдебурзьке право як елемент становлення місцевого самоврядування в українських містах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.102-107.Завантажити
8)Контроль за пресою в умовах формування тоталітарного режиму в Україні (1926-1932 гг.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.107-112.Завантажити
9)Позбавлення волі та альтернативні йому види покарання у вітчизняному кримінальному праві (друга половина XVII ст. – початок ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.112-119.Завантажити
10)Погляди І. Гаспринського на проблему правосуддя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.119-123.Завантажити
11)Становлення спортивних об’єднань до ХІХ століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.124-133.Завантажити
12)Закономірні зв'язки у системі механізму протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.134-142.Завантажити
13)Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристика вбивств із розчленуванням трупа// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.142-149.Завантажити
14)Міжнародні та національні механізми протидії фальшивомонетництву: сучасний досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.149-155.Завантажити
15)Сутність і обсяг поняття «юридичні колізії»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.15-20.Завантажити
16)Принцип гласності як засіб забезпечення конституційних прав особи у кримінальному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.155-160.Завантажити
17)Стійкість як ознака організованого злочинного об'єднання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.160-169.Завантажити
18)Прийняття тактичних рішень у процесі розслідування злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.169-172.Завантажити
19)Психічне насильство як спосіб вчинення злочину, його види та форми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.172-178.Завантажити
20)Використання технічних засобів при дослідженні місця вчинення злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.179-183.Завантажити
21)Взаємодія правоохоронних органів з банками, контролюючими та наглядовими органами при розслідування злочинів у банківській сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.184-191.Завантажити
22)Специфіка доказування у справах про вбивства, вчинені неповнолітніми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.191-199.Завантажити
23)Роль прокурора на досудовому слідстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.199-204.Завантажити
24)Юридичні факти в механізмі досягнення мети правового регулювання цивільних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.20-30.Завантажити
25)Попередження злочинів на досудовому слідстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.204-208.Завантажити
26)Державна політика України в боротьбі з поширенням ВІЛ-інфекції, СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.208-212.Завантажити
27)Проблеми методології дослідження впливу сезонного чинника на стан громадського порядку в курортних регіонах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.212-216.Завантажити
28)Страх перед злочинністю: напрямки зарубіжних досліджень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.217-221.Завантажити
29)Спеціальний примус, що застосовується міліцією при здійсненні адміністративного нагляду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.222-228.Завантажити
30)Мета та види адміністративних стягнень у контексті реформування інституту адміністративної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.228-233.Завантажити
31)Правове регулювання відомчого контролю в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.234-240.Завантажити
32)Провадження в справах про адміністративні проступки за Адміністративним кодексом УРСР// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.240-246.Завантажити
33)Патрульна служба МВС України: деякі аспекти функціонування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.246-252.Завантажити
34)Щодо проблеми здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.252-258.Завантажити
35)Система органів державного управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в державі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.259-264.Завантажити
36)Створення підрозділів патрульної служби МВС України як чинник реформування міліції громадської безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.265-270.Завантажити
37)Класифікація управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.270-276.Завантажити
38)Колізійні питання спадкового права у сучасному українському законодавстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.277-284.Завантажити
39)Позов - основна форма захисту цивільних прав у суді// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.284-292.Завантажити
40)Щодо конституційного захисту земельних відносин в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.292-295.Завантажити
41)Правове регулювання права комунальної власності в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.295-302.Завантажити
42)Поняття та ознаки послуги з управління багатоквартирним будинком// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.303-308.Завантажити
43)Страхування депозитних вкладів населення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.308-314.Завантажити
44)Вичерпання національних засобів правового захисту як умова прийнятності скарги: практика Європейського суду з прав людини потребує перегляду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.31-36.Завантажити
45)Правоздатність вищого навчального закладу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.314-321.Завантажити
46)Відмова від спадщини як особлива правомочність зі здійснення права на спадкування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.321-326.Завантажити
47)Джерела регулювання договору морського страхування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.326-331.Завантажити
48)Пред'явлення позову та права на позов у справах про захист прав споживачів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.331-338.Завантажити
49)Деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.338-341.Завантажити
50)Упровадження положень статті 10 Конституції України в навчальний процес ХНУВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.342-346.Завантажити
51)Євроінтеграція і культурний традиціоналізм у регулюванні соціальних відносин: зіткнення цінностей і цілі освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.346-350.Завантажити
52)Управлінські рішення у системі вищої освіти МВС України та їх ефективність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.350-356.Завантажити
53)Удосконалення професійної підготовки працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.356-360.Завантажити
54)Цивільний, громадянський та громадський контроль: до визначення понять// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.36-43.Завантажити
55)Філософія в сучасній системі освіти правоохоронця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.360-364.Завантажити
56)Юридична природа гарантій депутатської діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.43-53.Завантажити
57)Гласність як основний принцип діяльності контрольно-рахункових органів: вітчизняний та зарубіжний досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.53-59.Завантажити
58)Питання правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.59-67.Завантажити
59)Правові засади забезпечення прав людини на сприятливе навколишнє середовище на міжнародному рівні та в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.67-70.Завантажити
60)Джерела виборчого права: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.7-15.Завантажити
61)Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля в контексті конституційних прав людини і громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.70-78.Завантажити
62)Правова регламентація договору позики в античних державах Північного Причерномор'я// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.79-85.Завантажити
63)Основні аспекти правового регулювання міжнародних відносин у Східному Середземномор'ї в період античності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.85-91.Завантажити
64)Правовий режим земель за проектами Положень комітетів з покращення побуту поміщицьких селян лівобережних українських губерній (Харківська,Чернігівська, Полтавська) середини ХІХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.91-96.Завантажити
65)Система покарань у кримінальному праві Гетьманщини другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. (за судовою практикою)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.97-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід