1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— Завантажити
3)Соціально-економічні гарантії діяльності депутатів парламенту: досвід зарубіжних країн// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 10-14.Завантажити
4)Обмеження цивільних прав: обґрунтування напрямків наукового пошуку// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 101-104.Завантажити
5)Деякі гарантії реалізації права на працю під час існування відносин із добору кадрів// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 105-109.Завантажити
6)Сутність та визначення поняття видавничої справи в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 109-111.Завантажити
7)Проблеми легалізації органів самоорганізації населення// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 112-116.Завантажити
8)Особенности метода правового регулирования трудовых процессуальных правоотношений// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 116-119.Завантажити
9)Оптимізація системи видів забезпечення виконання зобов'язань// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.119-122.Завантажити
10)Особливості правового регулювання працевлаштування інвалідів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.122-125.Завантажити
11)Право на працю в міжнародних документах та його закріплення в законодавстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 125-129.Завантажити
12)Преобразования в системе подготовки офицерских кадров в Российской империи по военным реформам второй половины ХІХ века// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.130-132.Завантажити
13)Форми та види заповітів в радянський період// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.133-136.Завантажити
14)Передумови та зміст тюремної реформи в Росії в другій половіні ХІХ ст. та перетворення в системі пенітенціарних закладів// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 136-140.Завантажити
15)Исследование вероятности возникновения ошибки при кодировании информации циклическим кодом// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 141-143.Завантажити
16)Рекомендації щодо застосування георадара як пошукового антитерористичного приладу// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 144-147.Завантажити
17)Аналіз процедур несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів відкритих систем згідно еталонної моделі ISO/OSI// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 148-151.Завантажити
18)Сучасна академічна думка про правосвідомість// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 15-21Завантажити
19)Социально-психологические особенности установок и карьерных ориентаций женщин-руководителей// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.152-155.Завантажити
20)Активне соціально-психологічне навчання як метод групової психокорекції внутрішніх конфліктів працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.156-160.Завантажити
21)Наставництво серед працівників ОВС як один із методів підвищення рівня підготовки правоохоронця// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 160-163.Завантажити
22)Особенности внутренних взаимосвязей в процессе социальной перцепции// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 164-167Завантажити
23)Гендерні особливості суб'єктивного сприйняття засудженими скоєного ними насильницького злочину// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 167-170.Завантажити
24)Стан професійної адаптації інспекторів державної прикордонної служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 171-175.Завантажити
25)Социально-психологические особенности личности менеджеров и рядовых сотрудников, работающих в системе "Человек-человек": сравнительный анализ// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 176-179.Завантажити
26)Жертва как объективный и необходимый фактор в построении и сохранении устойчивых совместных отношений// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 180-183.Завантажити
27)Стуктура та складові професійної мобільності в ОВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.184-186.Завантажити
28)Формування вибіркової сукупності при проведенні опитувань громадської думки (на прикладі міста Львова)// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 187-189.Завантажити
29)Організація управління локальною соціоекосистемою: соціологічний аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.190-193.Завантажити
30)Соціальна мобільність як складова соціально-стратифікаційних змін на регіональному рівні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 193-197.Завантажити
31)Багатовимірний простір нерівності як базова категорія стратифікаційного аналізу суспільства// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 198-200.Завантажити
32)Державно-правові погляди І. І. Петрункевича// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 21-23Завантажити
33)Проблеми міждержавної взаємодії України при протидії нелегальній міграції// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 24-27.Завантажити
34)Нормативне регулювання порядку проведення робіт у сфері захисту інформації// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 28-31.Завантажити
35)Проблеми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі системи МВС// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 31-35.Завантажити
36)Контроль діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 35-39.Завантажити
37)Особливості визначення допустимості доказів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 39-41.Завантажити
38)Щодо полеміки про системність правоохоронних органів і системність управління та реформування МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.42-48.Завантажити
39)Кримінологічна характеристика згвалтування в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 48-54.Завантажити
40)Мета, завдання та принципи управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 55-58.Завантажити
41)Соціально-правова сутність попереджувальної діяльності органів прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 58-61.Завантажити
42)Актуальні питання захисту свідків та потерпілих за чинним законодавством України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 61-63.Завантажити
43)Напрямки профілактичної діяльності дільничих інспекторів// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.63-66.Завантажити
44)Особливості застосування заходів заохочення до жінок, засуджених до позбавлення волі// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 66-69.Завантажити
45)До концепціїї "проактивного" поліцейського обслуговування// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.7-9.Завантажити
46)Об'єкт та предмет незаконного збуту та розповсюдження комерційної та банківської таємницї// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.70-72.Завантажити
47)Посада як організаційно-правова форма службової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 73-75.Завантажити
48)Забезпечення реалізації політичних прав людини і громадянина в державно-службових відносинах в органах внутрішніх справ: теорія та практика// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.76-78.Завантажити
49)Щодо визначення кола осіб, до яких неможе бути застосоване кримінальне покарання у виді арешту// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 78-81.Завантажити
50)Уніфікація трудового законодавства в умовах глобалізації постіндустріального суспільства// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 82-85.Завантажити
51)Гендерна характеристика сучасного трудового законодавства України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 85-88.Завантажити
52)Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю та гарантії захисту трудових прав працівників// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 88-91.Завантажити
53)Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 92-94.Завантажити
54)Норми міжнародного цивільного процесу в праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 94-97.Завантажити
55)Некоторые проблемы системы трудового права и трудового законодательства Украины в современных рыночных условиях// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 98-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід