1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .—
3) Соціально-економічні гарантії діяльності депутатів парламенту: досвід зарубіжних країн // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 10-14.
4) Обмеження цивільних прав: обґрунтування напрямків наукового пошуку // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 101-104.
5) Деякі гарантії реалізації права на працю під час існування відносин із добору кадрів // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 105-109.
6) Сутність та визначення поняття видавничої справи в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 109-111.
7) Проблеми легалізації органів самоорганізації населення // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 112-116.
8) Особенности метода правового регулирования трудовых процессуальных правоотношений // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 116-119.
9) Оптимізація системи видів забезпечення виконання зобов'язань // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.119-122.
10) Особливості правового регулювання працевлаштування інвалідів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.122-125.
11) Право на працю в міжнародних документах та його закріплення в законодавстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 125-129.
12) Преобразования в системе подготовки офицерских кадров в Российской империи по военным реформам второй половины ХІХ века // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.130-132.
13) Форми та види заповітів в радянський період // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.133-136.
14) Передумови та зміст тюремної реформи в Росії в другій половіні ХІХ ст. та перетворення в системі пенітенціарних закладів // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 136-140.
15) Исследование вероятности возникновения ошибки при кодировании информации циклическим кодом // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 141-143.
16) Рекомендації щодо застосування георадара як пошукового антитерористичного приладу // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 144-147.
17) Аналіз процедур несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів відкритих систем згідно еталонної моделі ISO/OSI // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 148-151.
18) Сучасна академічна думка про правосвідомість // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 15-21
19) Социально-психологические особенности установок и карьерных ориентаций женщин-руководителей // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.152-155.
20) Активне соціально-психологічне навчання як метод групової психокорекції внутрішніх конфліктів працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.156-160.
21) Наставництво серед працівників ОВС як один із методів підвищення рівня підготовки правоохоронця // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 160-163.
22) Особенности внутренних взаимосвязей в процессе социальной перцепции // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 164-167
23) Гендерні особливості суб'єктивного сприйняття засудженими скоєного ними насильницького злочину // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 167-170.
24) Стан професійної адаптації інспекторів державної прикордонної служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 171-175.
25) Социально-психологические особенности личности менеджеров и рядовых сотрудников, работающих в системе "Человек-человек": сравнительный анализ // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 176-179.
26) Жертва как объективный и необходимый фактор в построении и сохранении устойчивых совместных отношений // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 180-183.
27) Стуктура та складові професійної мобільності в ОВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.184-186.
28) Формування вибіркової сукупності при проведенні опитувань громадської думки (на прикладі міста Львова) // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 187-189.
29) Організація управління локальною соціоекосистемою: соціологічний аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.190-193.
30) Соціальна мобільність як складова соціально-стратифікаційних змін на регіональному рівні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 193-197.
31) Багатовимірний простір нерівності як базова категорія стратифікаційного аналізу суспільства // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 198-200.
32) Державно-правові погляди І. І. Петрункевича // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 21-23
33) Проблеми міждержавної взаємодії України при протидії нелегальній міграції // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 24-27.
34) Нормативне регулювання порядку проведення робіт у сфері захисту інформації // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 28-31.
35) Проблеми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі системи МВС // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 31-35.
36) Контроль діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 35-39.
37) Особливості визначення допустимості доказів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 39-41.
38) Щодо полеміки про системність правоохоронних органів і системність управління та реформування МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.42-48.
39) Кримінологічна характеристика згвалтування в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 48-54.
40) Мета, завдання та принципи управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 55-58.
41) Соціально-правова сутність попереджувальної діяльності органів прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 58-61.
42) Актуальні питання захисту свідків та потерпілих за чинним законодавством України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 61-63.
43) Напрямки профілактичної діяльності дільничих інспекторів // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.63-66.
44) Особливості застосування заходів заохочення до жінок, засуджених до позбавлення волі // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 66-69.
45) До концепціїї "проактивного" поліцейського обслуговування // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.7-9.
46) Об'єкт та предмет незаконного збуту та розповсюдження комерційної та банківської таємницї // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.70-72.
47) Посада як організаційно-правова форма службової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 73-75.
48) Забезпечення реалізації політичних прав людини і громадянина в державно-службових відносинах в органах внутрішніх справ: теорія та практика // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С.76-78.
49) Щодо визначення кола осіб, до яких неможе бути застосоване кримінальне покарання у виді арешту // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 78-81.
50) Уніфікація трудового законодавства в умовах глобалізації постіндустріального суспільства // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 82-85.
51) Гендерна характеристика сучасного трудового законодавства України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 85-88.
52) Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю та гарантії захисту трудових прав працівників // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 88-91.
53) Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 92-94.
54) Норми міжнародного цивільного процесу в праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 94-97.
55) Некоторые проблемы системы трудового права и трудового законодательства Украины в современных рыночных условиях // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 2 т. 5 .— С. 98-100.
 
Пошук в електроному каталозі