1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— Завантажити
3)Деякі проблеми застосування та виконання покарань у виді громадських робіт (перспективні питання теорії і практики)// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.102-105.Завантажити
4)Проблеми, з якими стикаються органи внутрішніх справ при розслідуванні злочинів, пов'язаних із зараженням ВІЛ-інфекцією та СНІДом// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.105-107.Завантажити
5)Про деякі положення, які необхідно знати при підготовці до виступів в судових дебатах// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.108-110.Завантажити
6)Організаційно-правові аспекти взаємозв'язку методів і функцій державного управління// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.11-14.Завантажити
7)Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців: мета та завдання// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.111-113.Завантажити
8)Забезпечення гендерного паритету при відповідальності та трудових спорах// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.114-117.Завантажити
9)Інституційний статус та особливості конституційно-правових норм в системі галузі екологічного права// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.118-124.Завантажити
10)Правове становище сторін у господарському процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.124-132.Завантажити
11)Право на забастовку как составной элемент современного трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.132-135.Завантажити
12)Поновлення строків позовної давності у цивільному праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.135-138.Завантажити
13)Нормативно-правове закріплення порядку прийому на службу до міліції України в 20-х роках XX ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.139-142.Завантажити
14)Контроль в системі державного управління// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.14-17.Завантажити
15)Правовое регулирование высшего юридического образования в Нежинском и Ришельевском лицеях в XIX ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.142-146.Завантажити
16)Основні риси міжнародного права та міжнародно-правові відносини держав Північнопонтійського регіону античного часу// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.147-151.Завантажити
17)Законодавче регулювання ветеринарної справи в Україні: історико-правовий аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.151-155.Завантажити
18)Щодо спадкового права за Статутом Великого князівства Литовського 1588 року// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.156-157.Завантажити
19)Конституційні проекти П. І. Пестеля та М. М. Муравйова: деякі джерелознавчі замітки// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.158-161.Завантажити
20)Особливості правового регулювання спадкових відносин в українських землях у складі Речі Посполітої// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.161-164.Завантажити
21)Соціальне законодавство Російської імперії в період першої світової війни// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.164-167.Завантажити
22)Специфіка організації мирових судів, створених за судовою реформою 1864 р., у різних регіонах Російської імперії// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.167-170.Завантажити
23)Применение системного подхода к оценке уровня экономической безопасности Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.171-174.Завантажити
24)Економічний терор: сутність та ознаки// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.175-177.Завантажити
25)Енергетична складова економічної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.177-180.Завантажити
26)Правові ідеї ліберального та радикального демократизму як першоджерела української правосвідомості та сучасної адміністративно-територіальної реформи// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.18-21.Завантажити
27)Вдосконалення оцінки рівня тінізації на основі методу сталих взаємозв'язків// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.180-183.Завантажити
28)Тенденції протиправної експансії тіньової економіки та шляхи її подолання// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.183-186.Завантажити
29)Динамика системы отношений личности курсантов в процессе социально-психологического тренинга// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.187-189.Завантажити
30)Формування особистості підлітків в межах взаємодії "командир-підлеглий" у профільному навчальному закладі системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.189-192.Завантажити
31)Сучасні групові методи надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.192-194.Завантажити
32)Деякі підходи щодо класифікації основних видів професійного ризику персоналу МНС України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.195-197.Завантажити
33)Социальная и психологическая природа массовой виктимизации// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.198-200.Завантажити
34)Успішний професіоналізм в органах внутрішніх справ: "експертиза експертизи"// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.201-204.Завантажити
35)Соціально-інституційний аспект захисту дрібного і середнього бізнесу від корупції// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.204-207.Завантажити
36)Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.22-24.Завантажити
37)Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.24-27.Завантажити
38)Загальні аспекти законодавчого регулювання цивільно-правового становища іноземців в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.27-30.Завантажити
39)От парламента - к ареопагу// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.30-33.Завантажити
40)Чи є судова практика джерелом права?// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.33-36.Завантажити
41)Правова інституціалізація політичних партій: передумови та зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.37-40.Завантажити
42)Організація використання підрозділами карного розшуку можливостей засобів масової інформації у розшуку безвісно відсутніх осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.41-43.Завантажити
43)Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності державної контрольно-ревізійної сліжби в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.43-46.Завантажити
44)Щодо необхідності розробки технологій реалізації державних програм протидії злочинності неповнолітніх в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.46-49.Завантажити
45)Дрібна крадіжка: проблеми кваліфікації та адміністративної відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.49-53.Завантажити
46)Сутність та елементи профорієнтаційної роботи в органах прокуратури України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.53-57.Завантажити
47)Наукова організація праці слідчих: сутність, завдання, напрямки та шляхи вдосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.57-61.Завантажити
48)Законність в управлінських рішеннях органів внутрішніх справ у відносинах з населенням// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.61-66.Завантажити
49)Верховна Рада України IV скликання як суб'єкт реформування МВС України та інших правоохоронних органів держави// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.66-75.Завантажити
50)Статус парламентських слідчих комісій: порівняльний аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.7-10.Завантажити
51)Особливості механізму вчинення економічних злочинів у сфері кредитування та їх розслідування// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.75-78.Завантажити
52)Предупреждение преступлений среди персонала ОВД Украины: организационно-управленческий аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.78-82.Завантажити
53)Сутність та призначення державного контролю за правозастосовчою діяльністю податкових органів// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.82-86.Завантажити
54)Формування конкурентоспроможного середовища як фактор відбору персоналу для МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.87-90.Завантажити
55)Деякі аспекти адміністративно-правового механізму державного управління у системі військової освіти України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.90-93.Завантажити
56)Проблеми етики прокурорської діяльності (в контексті розробки Кодексу професійної етики та поведінки прокурора)// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.94-96.Завантажити
57)Професіоналізм працівників як чинник забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.97-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід