1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .—
3) Деякі проблеми застосування та виконання покарань у виді громадських робіт (перспективні питання теорії і практики) // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.102-105.
4) Проблеми, з якими стикаються органи внутрішніх справ при розслідуванні злочинів, пов'язаних із зараженням ВІЛ-інфекцією та СНІДом // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.105-107.
5) Про деякі положення, які необхідно знати при підготовці до виступів в судових дебатах // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.108-110.
6) Організаційно-правові аспекти взаємозв'язку методів і функцій державного управління // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.11-14.
7) Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців: мета та завдання // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.111-113.
8) Забезпечення гендерного паритету при відповідальності та трудових спорах // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.114-117.
9) Інституційний статус та особливості конституційно-правових норм в системі галузі екологічного права // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.118-124.
10) Правове становище сторін у господарському процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.124-132.
11) Право на забастовку как составной элемент современного трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.132-135.
12) Поновлення строків позовної давності у цивільному праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.135-138.
13) Нормативно-правове закріплення порядку прийому на службу до міліції України в 20-х роках XX ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.139-142.
14) Контроль в системі державного управління // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.14-17.
15) Правовое регулирование высшего юридического образования в Нежинском и Ришельевском лицеях в XIX ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.142-146.
16) Основні риси міжнародного права та міжнародно-правові відносини держав Північнопонтійського регіону античного часу // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.147-151.
17) Законодавче регулювання ветеринарної справи в Україні: історико-правовий аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.151-155.
18) Щодо спадкового права за Статутом Великого князівства Литовського 1588 року // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.156-157.
19) Конституційні проекти П. І. Пестеля та М. М. Муравйова: деякі джерелознавчі замітки // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.158-161.
20) Особливості правового регулювання спадкових відносин в українських землях у складі Речі Посполітої // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.161-164.
21) Соціальне законодавство Російської імперії в період першої світової війни // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.164-167.
22) Специфіка організації мирових судів, створених за судовою реформою 1864 р., у різних регіонах Російської імперії // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.167-170.
23) Применение системного подхода к оценке уровня экономической безопасности Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.171-174.
24) Економічний терор: сутність та ознаки // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.175-177.
25) Енергетична складова економічної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.177-180.
26) Правові ідеї ліберального та радикального демократизму як першоджерела української правосвідомості та сучасної адміністративно-територіальної реформи // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.18-21.
27) Вдосконалення оцінки рівня тінізації на основі методу сталих взаємозв'язків // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.180-183.
28) Тенденції протиправної експансії тіньової економіки та шляхи її подолання // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.183-186.
29) Динамика системы отношений личности курсантов в процессе социально-психологического тренинга // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.187-189.
30) Формування особистості підлітків в межах взаємодії "командир-підлеглий" у профільному навчальному закладі системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.189-192.
31) Сучасні групові методи надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.192-194.
32) Деякі підходи щодо класифікації основних видів професійного ризику персоналу МНС України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.195-197.
33) Социальная и психологическая природа массовой виктимизации // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.198-200.
34) Успішний професіоналізм в органах внутрішніх справ: "експертиза експертизи" // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.201-204.
35) Соціально-інституційний аспект захисту дрібного і середнього бізнесу від корупції // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.204-207.
36) Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.22-24.
37) Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.24-27.
38) Загальні аспекти законодавчого регулювання цивільно-правового становища іноземців в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.27-30.
39) От парламента - к ареопагу // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.30-33.
40) Чи є судова практика джерелом права? // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.33-36.
41) Правова інституціалізація політичних партій: передумови та зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.37-40.
42) Організація використання підрозділами карного розшуку можливостей засобів масової інформації у розшуку безвісно відсутніх осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.41-43.
43) Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності державної контрольно-ревізійної сліжби в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.43-46.
44) Щодо необхідності розробки технологій реалізації державних програм протидії злочинності неповнолітніх в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.46-49.
45) Дрібна крадіжка: проблеми кваліфікації та адміністративної відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.49-53.
46) Сутність та елементи профорієнтаційної роботи в органах прокуратури України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.53-57.
47) Наукова організація праці слідчих: сутність, завдання, напрямки та шляхи вдосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.57-61.
48) Законність в управлінських рішеннях органів внутрішніх справ у відносинах з населенням // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.61-66.
49) Верховна Рада України IV скликання як суб'єкт реформування МВС України та інших правоохоронних органів держави // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.66-75.
50) Статус парламентських слідчих комісій: порівняльний аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.7-10.
51) Особливості механізму вчинення економічних злочинів у сфері кредитування та їх розслідування // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.75-78.
52) Предупреждение преступлений среди персонала ОВД Украины: организационно-управленческий аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.78-82.
53) Сутність та призначення державного контролю за правозастосовчою діяльністю податкових органів // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.82-86.
54) Формування конкурентоспроможного середовища як фактор відбору персоналу для МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.87-90.
55) Деякі аспекти адміністративно-правового механізму державного управління у системі військової освіти України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.90-93.
56) Проблеми етики прокурорської діяльності (в контексті розробки Кодексу професійної етики та поведінки прокурора) // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.94-96.
57) Професіоналізм працівників як чинник забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 1 т. 5 .— С.97-102.
 
Пошук в електроному каталозі