1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— Завантажити
3)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— Завантажити
4)Предпосылки и факторы возникновения политико-правовых идей в сфере уголовного наказания в Украине в последней четверти XVIII в.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.102-108.Завантажити
5)Причини депортацій народів СРСР як об’єкт історико-правового дослідження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.108-111.Завантажити
6)Кадри податкових органів УСРР у роки НЕПу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.111-118.Завантажити
7)Охорона праці і техніка безпеки в промисловості України в роки нової економічної політики (1921–1929 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.118-122.Завантажити
8)Правові засади прямого оподаткування в УСРР у роки НЕПу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.122-127.Завантажити
9)Проблема смертной казни в работах А. Ф. Кистяковського// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.128-134.Завантажити
10)Поняття диференціації правового регулювання в сфері державної служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.136-143.Завантажити
11)Місце та роль прокуратури в системі державної влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.14-19.Завантажити
12)Підстави для класифікації юридичних гарантій у трудовому праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.143-146.Завантажити
13)Підстави виникнення суб’єктивного права на моральне і матеріальне стимулювання працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.146-149.Завантажити
14)Окремі організаційно-правові проблеми охорони озонового шару// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.149-152.Завантажити
15)Соціум злочинців: системно-структурні характеристики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.153-158.Завантажити
16)Застосування соціологічних досліджень у вивченні латентних процесів незаконного обігу наркотиків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.158-163.Завантажити
17)Використання методу нестандартизованого інтерв’ю в оцінці взаємодії міліції та населення (на прикладі експерименту «Introducing Community Policing in Ukraine» в Комінтернівському районі м. Харкова і Дергачівському районі Харківської області)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.163-168.Завантажити
18)Освіта як основний фактор демократизації суспільства і держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.169-173.Завантажити
19)Актуальні питання лінгвістичної підготовки майбутніх правоохоронців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.173-178.Завантажити
20)Системный подход к организации управления факультетом (на примере Крымского юридического института Национального университета внутренних дел)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.178-182.Завантажити
21)Загальні питання характеристики відомчих закладів освіти МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.183-187.Завантажити
22)Особливості правового регулювання проходження практики та стажування в підрозділах ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.187-194.Завантажити
23)Перспективи здійснення судової реформи в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.19-23.Завантажити
24)Правовий статус суб’єктів навчально-виховного процесу в сфері початкової професійної підготовки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.194-200.Завантажити
25)Деякі позитивні аспекти використання модульного принципу навчання іноземній мові студентів Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України й ВНЗ системи МВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.200-204.Завантажити
26)Нормативно-правове забезпечення управління післядипломною освітою як засіб вирішення важливої соціальної проблеми – професіоналізму працюючих// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.204-208.Завантажити
27)Процесуальні і правові особливості механізму затримки особи по підозрі в скоєнні злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.209-212.Завантажити
28)Організаційно-правові проблеми здійснення податкового контролю в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.213-218.Завантажити
29)Мовна підготовка – невід’ємна складова частина фахової підготовки юриста// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.219-221.Завантажити
30)Управління та організація як складові частини процесу забезпечення безпеки дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.221-225.Завантажити
31)Нормативно-правове забезпечення державної політики стосовно жінок у сфері зайнятості та його відповідність сучасним вимогам// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.23-29.Завантажити
32)Яким бути Статуту бойової служби органів внутрішніх справ України?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.3-7.Завантажити
33)Про розуміння сутності та системи принципів провадження в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.30-34.Завантажити
34)Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.34-40.Завантажити
35)Про деякі особливості застосування поняття сильного душевного хвилювання в законодавстві, теорії та судовій практиці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.40-47.Завантажити
36)Концепція боротьби з податковою та кредитно-фінансовою злочинністю як правовий захід спеціально-кримінологічного попередження фінансової злочинності в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.47-53.Завантажити
37)Проблеми класифікації зброї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.53-59.Завантажити
38)О необходимости правового мониторинга действующего законодательства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.59-69.Завантажити
39)Поняття та особливості адміністративної відповідальності у сфері земельних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.69-72.Завантажити
40)Особливості адміністративної відповідальності у сфері митної справи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.72-76.Завантажити
41)О принципах современного гражданского права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.76-82.Завантажити
42)Концепція захисту прав і свобод людини в адміністративно-юрисдикційній діяльності міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.8-13.Завантажити
43)Судовий контроль за арбітражними рішеннями у міжнародному цивільному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.82-87.Завантажити
44)К вопросу о «белых пятнах» в курсе истории государства и права Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.88-92.Завантажити
45)Практика впровадження радянського законодавства про релігійні культи у другій половині 50-х рр. ХХ ст. (на матеріалі православної церкви в Донецькому регіоні)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.92-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід