1)Нормалізована формула знаходження сили аргументу з незалежними резонами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— Завантажити
2)Російська історіографія історії України очима українських істориків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— Завантажити
3)Спроба політичного осмислення української історії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— Завантажити
4)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— Завантажити
5)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— Завантажити
6)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— Завантажити
7)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— Завантажити
8)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— Завантажити
9)Кримінальна відповідальність за порушення трудових прав людини в пострадянських республіках (порівняльний аналіз)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.103-107.Завантажити
10)Об’єктивні ознаки дійового каяття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.107-112.Завантажити
11)Злочини проти державних фінансів: механізм побудови кримінально-правових санкцій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.11-14.Завантажити
12)Теорія легітимації О. Хеффе// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С113-118.Завантажити
13)Виникнення ранніх філософських концепцій боротьби зі злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.118-122.Завантажити
14)Актуальні питання правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних операціях з підтримки миру// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.122-126.Завантажити
15)Теоретичні проблеми здійснення права на захист// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.126-131.Завантажити
16)Щодо розмежування понять «адміністративна юстиція» та «адміністративна юрисдикція»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.131-135.Завантажити
17)Санкція як законодавчі межі призначення покарання за кримінальним правом України та США// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.135-140.Завантажити
18)Регіональна система джерел права (на прикладі Європейської правової системи)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.140-144.Завантажити
19)Законність та дисципліна у сфері оподаткування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.144-148.Завантажити
20)Правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення законності та правопорядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.148-155.Завантажити
21)Причини та передумови виникнення проблеми легалізації коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.15-24.Завантажити
22)Забезпечення реалізації принципу законності в адміністративно-юрисдикційній діяльності податкової міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.155-159.Завантажити
23)Громадський контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.160-164.Завантажити
24)Основні підходи до визначення правового статусу державних службовців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.164-167.Завантажити
25)Особливості адміністративно-правового регулювання державно-управлінських відносин у транспортній системі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.167-174.Завантажити
26)Інтерпретаційні схеми процесу розвитку систем безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.174-182.Завантажити
27)Роль неурядових організацій у формуванні ґендерної політики в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.183-193.Завантажити
28)Поліцейська корупція: кримінологічний зміст та визначення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.19-24.Завантажити
29)Правові і організаційні аспекти соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.193-198.Завантажити
30)Проблеми удосконалення управління видавничою справою в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.198-202.Завантажити
31)Заходи державної виконавчої влади щодо поліпшення охорони праці на підставі оцінювання працездатності робочої сили регіону// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.202-205.Завантажити
32)Особливості правового статусу керівника в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.206-209.Завантажити
33)Про склад і компетенцію боярської думи Київської Русі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.210-217.Завантажити
34)Виникнення казенних палат в Україні та організаційно-правові засади їх діяльності в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.218-224.Завантажити
35)Формування ринку цінних паперів у Російській імпері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.224-228.Завантажити
36)Проект Адміністративного кодексу УРСР 1967 року: історія та сучасність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.228-233.Завантажити
37)Основні засади діяльності інституту омбудсмана// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.233-240.Завантажити
38)Проблеми наркотизму на сучасному етапі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.24-27.Завантажити
39)Конституційний Суд України – єдиний орган судового конституційного контролю в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.240-247.Завантажити
40)Деякі аспекти законодавчого регулювання становища жінки у сім’ї в Радянській Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.248-253.Завантажити
41)Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.254-259.Завантажити
42)Правові та соціальні передумови правового регулювання праці жінок// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.260-264.Завантажити
43)Види матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.265-267.Завантажити
44)Щодо правового захисту трудових прав працівників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.267-271.Завантажити
45)До постановки проблеми визначення сутності земельних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.271-274.Завантажити
46)Підготовка у ВНЗ МВС України як чинник професійного становлення молодого спеціаліста ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.275-278.Завантажити
47)Емоційне навантаження на курсантів в екзаменаційний період// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.279-281.Завантажити
48)Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.28-32.Завантажити
49)Особливості підготовки водіїв у НУВC// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.281-285.Завантажити
50)Спеціальна фізична підготовка та її викладання у вищих навчальних закладах МВС України (науково-методичний аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.285-289.Завантажити
51)Студентська громада у процесі правової соціалізації молоді// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.289-294.Завантажити
52)Поняття громадського порядку в історії поліцейського права та сучасне його розуміння// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.3-11.Завантажити
53)Деякі питання профілактики правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.32-35.Завантажити
54)Кримінологічна характеристика злочинності у сфері незаконного наркообігу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.35-40.Завантажити
55)Загальна спеціальна профілактика адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією (ст.ст. 45, 46, 181-1 КУпАП)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.40-44.Завантажити
56)Протекціонізм як один із видів корупційної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.44-48.Завантажити
57)Організована злочинність та її вплив на групову злочинність неповнолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.48-52.Завантажити
58)Проблеми вдосконалення протидії злочинним угрупованням, пов’язаним з торгівлею людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.52-57.Завантажити
59)Бандитизм: стадії вчинення злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.58-61.Завантажити
60)Особливості діяльності слідчих прокуратури та оперативних працівників при розкритті умисних вбивств, поєднаних зі зґвалтуванням, по гарячих слідах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.61-66.Завантажити
61)Форми та методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами досудового слідства при розслідуванні справ про вимагання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.66-70.Завантажити
62)Про необхідність удосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства, що застосовуються при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.71-77.Завантажити
63)Деякі питання застосування норм чинного кримінального-процесуального законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.77-82.Завантажити
64)Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання з випробуванням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.82-86.Завантажити
65)Гуманізація податкових відносин: юридично-соціологічний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.86-94.Завантажити
66)Законодавче регулювання планових та позапланових перевірок державних податкових інспекцій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.94-99.Завантажити
67)Право звернення громадян до органів внутрішніх справ: деякі проблеми реалізації та шляхи їх розв’язання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід