1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— Завантажити
3)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— Завантажити
4)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— Завантажити
5)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— Завантажити
6)Нормативно-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.103-111.Завантажити
7)Правові засади діяльності Цивільної поліції міжнародних організацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.111-115.Завантажити
8)Проблема деліберативної демократії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— 119.Завантажити
9)Сучасні закономірності розвитку злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.12-16.Завантажити
10)Правова сутність кримінально-процесуального конфлікту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.120-127.Завантажити
11)Інститут участі громадян у правоохоронній діяльності України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.128-132.Завантажити
12)Вимоги, які висуваються до судового рішення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.132-139.Завантажити
13)Теоретичні проблеми формування системи права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.139-144.Завантажити
14)Принцип неприпустимості зловживання правом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.144-149.Завантажити
15)Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на українських землях: до питання про істріографію проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.150-155.Завантажити
16)Соціально-економічні та політико-правові умови формування та розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії у другій половині XIX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.156-163.Завантажити
17)Деякі аспекти попередження транснаціональної злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.16-20.Завантажити
18)Програмні засади російського та українського конституціоналізму на початку XX століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.163-170.Завантажити
19)Конституційно-правові форми і методи взаємовідносин органів представницької та виконавчої влади в Автономній Республиці Крим// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.170-174.Завантажити
20)Деякі питання правового статусу іммігрантів в Ураїні (за матеріалами соціолгічного дослідження)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.174-179.Завантажити
21)Боротьба за дипломатичне визнання УСРР Німеччиною: обставини укладання Рапалльського договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.179-184.Завантажити
22)Муніціпальна власність як економічна основа міського самоврядування Одеси, Миколаєва та Херсона (кінець XIX - початок XX ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.184-189.Завантажити
23)Природно-правові погляди та життєвий шлях філософа І. Є. Шада в працях історика Д. І. Багалія (до проблеми «Вчений і влада»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.190-195.Завантажити
24)Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.196-201.Завантажити
25)Правові гарантії законності державного регулювання підприємницької діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.201-205.Завантажити
26)Методологія дослідження проблем цивільно-правового регулювання правочинів, що вчиняються в електронній формі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.205-209.Завантажити
27)Правове становище сторін у договорі морського агентування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.209-215.Завантажити
28)Криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.21-25.Завантажити
29)Місце пені у системі заходів державного примусу сфери оподаткування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.216-221.Завантажити
30)Поняття та сутність державних позабюджетних соціальних фондів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.221-225.Завантажити
31)Казна як суб'єкт цивільних правовідносин з приводу майна в натурі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.226-233.Завантажити
32)Структура службово-трудових правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.234-238.Завантажити
33)Деякі аспекти соціального партнерства як соціально-правового явища// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.238-242.Завантажити
34)Інтегративность системи трудового права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.242-250.Завантажити
35)Криміналістична характеристика вбивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухових пристроїв// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.25-30.Завантажити
36)Порядок визначення розміру шкоди// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.250-257.Завантажити
37)Підстави для припинення службово-трудових відносин за контрактом в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.257-261.Завантажити
38)Удосконалення управління державними корпоративними правами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.261-266.Завантажити
39)Сучасний стан системи соціального захисту в ОВС України: соціологічний вимір думки працівників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.267-271.Завантажити
40)Стан, проблеми та шляхи подальшого вдосконалення організаційно-правового забезпечення роботи з персоналом системи МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.271-273.Завантажити
41)Сучасні проблеми організації професійно-діагностичної та професійно-консультативної діяльності в ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.274-277.Завантажити
42)Анкетування як засіб моніторингу громадської думки про діяльність міліції щодо забезпечення прав громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.278-282.Завантажити
43)Налагодження зв'язків ОВС України з громадскістю: соціологічний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.282-287.Завантажити
44)Проблема визначення суб'єктів громадської думки щодо органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.287-292.Завантажити
45)Про результати дослідження стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.292-295.Завантажити
46)Щодо питання ефективності діяльності органів внутрішніх справ як соціальної системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.295-301.Завантажити
47)Криминологическая характеристика причин и условий, способствующих совершению преступлений// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.3-5.Завантажити
48)Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції на етапі реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та порушення кримінальної справи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.30-36.Завантажити
49)Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.36-39.Завантажити
50)Особистість злочинця у сфері незаконного наркообігу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.39-43.Завантажити
51)Організаційні основи реалізації оперативно-розшукової інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.43-45.Завантажити
52)Проблеми процесуального регулювання закриття кримінальної справи у зв'язку з дійовим каяттям// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.46-49.Завантажити
53)Слідчі огляди у злочинах, скоєних з використанням комп'ютерної техніки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.49-55.Завантажити
54)Особливості стану злочинності в найбільш розвинених країнах світу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.5-12.Завантажити
55)Криміналістична тактика: морально-етичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.55-60.Завантажити
56)Шляхи забезпечення особистої безпеки працівника ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.60-63.Завантажити
57)Адміністративна реформа в Україні: вектор зміни структурних зв'язків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.64-68.Завантажити
58)Щодо вичленення окремих видів юрисдикційних проваджень адміністративного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.68-72.Завантажити
59)Поняття викрадення людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.72-76.Завантажити
60)Особливості провадження за зверненнями громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.77-80.Завантажити
61)Конституційне регулювання правового статусу вищої ради юстиції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.80-86.Завантажити
62)Дотримання органами дізнання прав і законних інтересів особи в стадії порушення кримінальної справи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.86-92.Завантажити
63)Аналіз національного законодавства, що забезпечує боротьбу з відмиванням грошей в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.92-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід