1) Рецензія на монографію Н. Б. Болотіної «Право соціального захисту: становлення і розвиток» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .—
2) Рецензія на монографію B. C. Венедіктова, І. В. Зозулі «Проблеми реформування системи МВС України» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .—
3) Рецензія на монографію А. Є. Шевченка «Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х – середині 40-х pp. XX ст.» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .—
4) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .—
5) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .—
6) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .—
7) Вдосконалення кримінального законодавства у напрямку протидії торгівлі людьми та пов'язаним з нею явищам // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.101-104.
8) Проблеми визначення поняття та класифікації злочинів у сфері економіки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.104-107.
9) Деякі аспекти застосування спеціальних знань при підготовці до обшуку // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.107-110.
10) Значення правовідносин у механізмі державного управління // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.11-13.
11) Застосування особистого пошуку для вирішення окремих завдань кримінально-процесуального характеру // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.111-114.
12) Криміналістична класифікація слідчих дій // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.114-118.
13) Проблеми доповнення та зміни апеляції на вирок суду // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.118-122.
14) «Білі плями» питання теорії та практики пред'явлення для впізнання // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.122-127.
15) Зміст, форми та види адміністративно-наглядової діяльності міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.127-129.
16) Ідеологічний рівень правового нігілізму // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.13-17.
17) До питання про вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до трьох років // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.130-132.
18) Сучасні проблеми національної політики в сфері зайнятості // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.132-135.
19) Тринадцять тез щодо перспектив позитивного регулювання договорів як елементу договірної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.136-138.
20) Конституція Автономної Республіки Крим як одна з офіційних форм зовнішнього прояву та закріплення норм інституту конституційних засад екологічного права // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.139-143.
21) Жорнокуй Ю. М. Правова природа договорів в інвестиційній діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.143-146.
22) Поняття, зміст та структура адміністративно-правових режимів у сфері підприємницької діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.146-150.
23) Соціальний захист як гарантія реалізації трудових прав // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.150-152.
24) Сімейна політика та соціальний захист осіб із сімейними обов'язками як складова частина соціальної політики України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.153-156.
25) Історико-правовий аналіз створення та розвитку слідчих підрозділів органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.157-160.
26) Внесок Гуго Гроция у формування права війни // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.161-163.
27) Тюремні інспекції в системі управління тюрмами Російської імперії в II пол. XIX – поч. XX ст. (на матеріалах українських губерній) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.164-168.
28) Штраф у кримінальному праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.168-172.
29) Демократичний цивільний контроль над правоохоронними органами України як засіб забезпечення безпеки країн Співдружності Незалежних Держав // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.17-21.
30) Оподаткування нерезидентів в міжнародних порівняннях // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.172-175.
31) Проблемні аспекти захисту інформації в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.176-179.
32) Застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні зброєзнавчих досліджень // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.179-184.
33) Загальний підхід до побудови систем віддаленого адміністрування, автоматичного оновлення і супроводу програмних продуктів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.185-187.
34) Формирование сенсорно-когнитивной системы человека в процессе овладения профессионально необходимыми навыками // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.188-190.
35) Деякі аспекти аналізу структури правосвідомості злочинців // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.190-193.
36) Соціальні уявлення як об'єкт психологічного дослідження в теоретичних схемах західної соціальної психології // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.193-197.
37) Саморегуляція психічних станів у працівників ОВС з різною професійною успішністю // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.197-200.
38) Применение социально-психологического тренинга в профилактике противоправного поведения молодежи // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.201-203.
39) До постановки проблеми подолання конфліктогенної комунікації у правоохоронній практиці // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.204-207.
40) Ефективність реалізації правових норм: правові та соціологічні аспекти // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.22-24.
41) Окремі питання адаптації законодавства України до міжнародних стандартів у сфері фінансового контролю // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.24-26.
42) Законотворчість як вид правотворчої діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.27-30.
43) Місце закону у правовій системі Англії // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.30-32.
44) Процесуальні проблеми призначення експертиз з дослідження контрафактної аудіо- та відеопродукції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.33-36.
45) Щодо класифікації підстав профілактичного обліку осіб, що здійснюється адміністративною службою міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.37-40.
46) Поняття та елементи правового статусу установ виконання покарань // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.40-44.
47) Особливості змісту правового статусу свідка в судових стадіях кримінального процесу України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.44-47.
48) Концепція організації внутрішнього фінансового контролю в системі МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.47-51.
49) Роль громадських організацій щодо адміністративно-правового захисту прав громадян // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.52-55.
50) Бюджетний контроль як різновид державного фінансового контролю // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.55-57.
51) Процесуальний порядок закриття кримінальної справи внаслідок акта амністії // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.58-60.
52) Специально-криминологическая деятельность прокурора в уголовном суде // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.60-63.
53) До питання про відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.64-66.
54) Придатність системи МВС України до результативного та ефективного функціонування як мети її реформування: до постановки проблеми // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.67-72.
55) Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.7-10.
56) Вплив кваліфікуючих ознак на межі кримінально-правової санкції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.73-75.
57) Індивідуальна віктимологічна профілактика навмисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.76-81.
58) Співвідношення громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.81-84.
59) Меры предупреждения преступлений среди персонала ОВД Украины: социально-психологический аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.84-88.
60) Спеціальна конфіскація // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.89-92.
61) Проституція: соціальний аспект та кримінальний аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.92-98.
62) Поняття спеціального завдання з попередження або розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставини, що виключає злочинність діяння // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.98-101.
 
Пошук в електроному каталозі