1)Рецензія на монографію Н. Б. Болотіної «Право соціального захисту: становлення і розвиток»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— Завантажити
2)Рецензія на монографію B. C. Венедіктова, І. В. Зозулі «Проблеми реформування системи МВС України»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— Завантажити
3)Рецензія на монографію А. Є. Шевченка «Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х – середині 40-х pp. XX ст.»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— Завантажити
4)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— Завантажити
5)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— Завантажити
6)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— Завантажити
7)Вдосконалення кримінального законодавства у напрямку протидії торгівлі людьми та пов'язаним з нею явищам// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.101-104.Завантажити
8)Проблеми визначення поняття та класифікації злочинів у сфері економіки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.104-107.Завантажити
9)Деякі аспекти застосування спеціальних знань при підготовці до обшуку// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.107-110.Завантажити
10)Значення правовідносин у механізмі державного управління// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.11-13.Завантажити
11)Застосування особистого пошуку для вирішення окремих завдань кримінально-процесуального характеру// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.111-114.Завантажити
12)Криміналістична класифікація слідчих дій// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.114-118.Завантажити
13)Проблеми доповнення та зміни апеляції на вирок суду// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.118-122.Завантажити
14)«Білі плями» питання теорії та практики пред'явлення для впізнання// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.122-127.Завантажити
15)Зміст, форми та види адміністративно-наглядової діяльності міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.127-129.Завантажити
16)Ідеологічний рівень правового нігілізму// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.13-17.Завантажити
17)До питання про вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до трьох років// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.130-132.Завантажити
18)Сучасні проблеми національної політики в сфері зайнятості// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.132-135.Завантажити
19)Тринадцять тез щодо перспектив позитивного регулювання договорів як елементу договірної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.136-138.Завантажити
20)Конституція Автономної Республіки Крим як одна з офіційних форм зовнішнього прояву та закріплення норм інституту конституційних засад екологічного права// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.139-143.Завантажити
21)Жорнокуй Ю. М. Правова природа договорів в інвестиційній діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.143-146.Завантажити
22)Поняття, зміст та структура адміністративно-правових режимів у сфері підприємницької діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.146-150.Завантажити
23)Соціальний захист як гарантія реалізації трудових прав// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.150-152.Завантажити
24)Сімейна політика та соціальний захист осіб із сімейними обов'язками як складова частина соціальної політики України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.153-156.Завантажити
25)Історико-правовий аналіз створення та розвитку слідчих підрозділів органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.157-160.Завантажити
26)Внесок Гуго Гроция у формування права війни// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.161-163.Завантажити
27)Тюремні інспекції в системі управління тюрмами Російської імперії в II пол. XIX – поч. XX ст. (на матеріалах українських губерній)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.164-168.Завантажити
28)Штраф у кримінальному праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.168-172.Завантажити
29)Демократичний цивільний контроль над правоохоронними органами України як засіб забезпечення безпеки країн Співдружності Незалежних Держав// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.17-21.Завантажити
30)Оподаткування нерезидентів в міжнародних порівняннях// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.172-175.Завантажити
31)Проблемні аспекти захисту інформації в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.176-179.Завантажити
32)Застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні зброєзнавчих досліджень// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.179-184.Завантажити
33)Загальний підхід до побудови систем віддаленого адміністрування, автоматичного оновлення і супроводу програмних продуктів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.185-187.Завантажити
34)Формирование сенсорно-когнитивной системы человека в процессе овладения профессионально необходимыми навыками// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.188-190.Завантажити
35)Деякі аспекти аналізу структури правосвідомості злочинців// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.190-193.Завантажити
36)Соціальні уявлення як об'єкт психологічного дослідження в теоретичних схемах західної соціальної психології// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.193-197.Завантажити
37)Саморегуляція психічних станів у працівників ОВС з різною професійною успішністю// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.197-200.Завантажити
38)Применение социально-психологического тренинга в профилактике противоправного поведения молодежи// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.201-203.Завантажити
39)До постановки проблеми подолання конфліктогенної комунікації у правоохоронній практиці// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.204-207.Завантажити
40)Ефективність реалізації правових норм: правові та соціологічні аспекти// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.22-24.Завантажити
41)Окремі питання адаптації законодавства України до міжнародних стандартів у сфері фінансового контролю// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.24-26.Завантажити
42)Законотворчість як вид правотворчої діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.27-30.Завантажити
43)Місце закону у правовій системі Англії// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.30-32.Завантажити
44)Процесуальні проблеми призначення експертиз з дослідження контрафактної аудіо- та відеопродукції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.33-36.Завантажити
45)Щодо класифікації підстав профілактичного обліку осіб, що здійснюється адміністративною службою міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.37-40.Завантажити
46)Поняття та елементи правового статусу установ виконання покарань// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.40-44.Завантажити
47)Особливості змісту правового статусу свідка в судових стадіях кримінального процесу України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.44-47.Завантажити
48)Концепція організації внутрішнього фінансового контролю в системі МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.47-51.Завантажити
49)Роль громадських організацій щодо адміністративно-правового захисту прав громадян// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.52-55.Завантажити
50)Бюджетний контроль як різновид державного фінансового контролю// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.55-57.Завантажити
51)Процесуальний порядок закриття кримінальної справи внаслідок акта амністії// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.58-60.Завантажити
52)Специально-криминологическая деятельность прокурора в уголовном суде// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.60-63.Завантажити
53)До питання про відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.64-66.Завантажити
54)Придатність системи МВС України до результативного та ефективного функціонування як мети її реформування: до постановки проблеми// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.67-72.Завантажити
55)Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.7-10.Завантажити
56)Вплив кваліфікуючих ознак на межі кримінально-правової санкції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.73-75.Завантажити
57)Індивідуальна віктимологічна профілактика навмисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.76-81. Завантажити
58)Співвідношення громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.81-84.Завантажити
59)Меры предупреждения преступлений среди персонала ОВД Украины: социально-психологический аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.84-88.Завантажити
60)Спеціальна конфіскація// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.89-92.Завантажити
61)Проституція: соціальний аспект та кримінальний аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.92-98.Завантажити
62)Поняття спеціального завдання з попередження або розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставини, що виключає злочинність діяння// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 4 т. 4 .— С.98-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід