1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— Завантажити
2)Право на парламентське право : Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. – Х.: Вид-во Націон. ун-ту внутрішніх справ, 2003. – 280 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— Завантажити
4)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— Завантажити
5)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— Завантажити
6)Співвідношення понять «спеціаліст» та «судовий експерт» за новим процесуальним законодавством України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.103-111.Завантажити
7)Організація та правове регулювання міжнародного співробітництва митних служб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.111-116.Завантажити
8)Щодо класифікації покарань у кримінально-виконавчому кодексі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.116-121.Завантажити
9)Про функції прокуратури в адміністратитвному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.121-125.Завантажити
10)Проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності місцевої міліції щодо охорони громадського порядку під час проведення масових заходів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.125-132.Завантажити
11)Особливості становлення і розвитку експертної служби в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.132-138.Завантажити
12)Функції природоохоронних підрозділів прокуратури України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.138-142.Завантажити
13)До питання про необхідність правового регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі «Інтернет»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.142-146.Завантажити
14)Концепції обґрунтування в історії класичної логіки та філософії права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.147-150.Завантажити
15)Вплив сукупності злочинів на формування початкових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.15-22.Завантажити
16)Проблема змішаної бездіяльності в науці кримінального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.150-154.Завантажити
17)Проблема існування комплексних галузей у системі права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.155-159.Завантажити
18)Деякі проблемні питання принципу змагальності на стадії досудового розслідування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.160-165.Завантажити
19)Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод: визначення понять// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.165-171.Завантажити
20)Законність і правопорядок: теоретичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.171-175.Завантажити
21)Критерії визначення джерел міжнародного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.176-182.Завантажити
22)Способи забезпечення законності в сфері фіскальних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.182-188.Завантажити
23)Нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих підрозділів ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.188-196.Завантажити
24)Правове регулювання діяльності ОВС щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх: теоретичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.196-202.Завантажити
25)Деякі питання визначення системи та основних функцій підрозділів юридичної служби органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.203-207.Завантажити
26)Юридичний компроміс у механізмі правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.207-213.Завантажити
27)Проблема системи кримінального процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.213-217.Завантажити
28)Визначення поняття «взаємодія органів та підрозділів ДПС України з громадськістю»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.217-221.Завантажити
29)Оперативно-розшукове забезпечення досудового слідства щодо групових злочинів неповнолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.22-26.Завантажити
30)Правовий статус співробітників органів внутрішніх справ за законодавством Республіки Казахстан// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.221-225.Завантажити
31)Концептуальні засади технологічного управління інноваційними процесами в умовах системних трансформацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.226-230.Завантажити
32)Сутність та види форм управлінської діяльності в державній податковій службі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.230-236.Завантажити
33)Створення методики управління плинністю кадрів у підрозділах досудового слідства органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.236-241.Завантажити
34)Суб’єкти управління єдиним правоохоронним простором Співдружності Незалежних Держав: поняття, особливості компетенції, перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.241-250.Завантажити
35)Можливості застосування ефективного менеджменту на сучасному етапі розвитку управління в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.250-254.Завантажити
36)Поняття, зміст та призначення контролю в сфері оподаткування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.254-260.Завантажити
37)Нова стратегія Федерального кримінального відомства Німеччини у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів (аналіз законодавства та емпіричного матеріалу)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.26-32.Завантажити
38)Щодо визначення змісту професійної орієнтації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.260-265.Завантажити
39)Принципи здійснення контролю за діяльністю податкових органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.265-271.Завантажити
40)Взаємодія держави в особі правоохоронних органів і громадянського суспільства в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С,272-276.Завантажити
41)Роль засобів масової інформації в діяльності правоохоронних органів щодо формування громадської думки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.276-280.Завантажити
42)Історико-правові аспекти дослідження русько-візантійських договорів Х ст. у вітчизняній дореволюційній історіографії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.281-285.Завантажити
43)Організаційно-правові засади діяльності фінансової адміністрації Російської імперії в Україні у дореволюційній історіографії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.286-293.Завантажити
44)Діяльність товариств піклувальних про тюрми в становленні пенітенціарної системи Російської імперії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.294-301.Завантажити
45)Права і свободи особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.301-307.Завантажити
46)Метаморфози ідеї федералізму у вітчизняній політико-правовій думці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.307-313.Завантажити
47)Безпритульність та бездоглядність: історико-порівняльний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.313-318.Завантажити
48)Забезпечення гендерної рівності спеціалізованими омбудсманами: міжнародний досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.318-324.Завантажити
49)Питання співвідношення наукового стажу та стажу державної служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.325-332.Завантажити
50)Доставлення та затримання як заходи адміністративного припинення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.33-38.Завантажити
51)Особливості процесуальних правовідносин в сфері вирішення колективних трудових спорів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.332-336.Завантажити
52)Найгірші форми дитячої праці як один з видів їх трудової експлуатації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.336-341.Завантажити
53)Щодо проблеми самовільного зайняття земельної ділянки у контексті орендних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.341-348.Завантажити
54)Правовий статус забезпеченого кредитора в судових процедурах банкрутства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.349-355.Завантажити
55)Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.356-361.Завантажити
56)Оподаткування нерезидентів: порівняльний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.361-368.Завантажити
57)Договір РЕПО : (цивільно-правова природа та види) : . / Р.А. Майданик, С.М. Бервено// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.368-375.Завантажити
58)Проблеми законодавчого регулювання діяльності вищих закладів освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.375-381.Завантажити
59)Рухоме та нерухоме майно як предмет злочинів проти власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.38-42.Завантажити
60)Питання організації відбору і підготовки цивільних поліцейських-кандидатів до спеціальних миротворчих підрозділів та їх правове забезпечення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.382-387.Завантажити
61)Дослідження експлуатаційних властивостей засобів індивідуального бронезахисту та їх вплив на працівника міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.387-394.Завантажити
62)Конфліктологія як інтегративна галузь наукових знань про конфлікти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.394-399.Завантажити
63)Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ як невід’ємні складові їх безперервної освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.400-404.Завантажити
64)Історичний аспект розвитку кримінально-правових норм про відповідальність за провокацію злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.42-47.Завантажити
65)Системно-правовий аспект кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 218 КК України «Фіктивне банкрутство»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.47-50.Завантажити
66)Об’єкт злочину при вчиненні фінансування тероризму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.50-55.Завантажити
67)Застосування аналогії у кримінальному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.55-60.Завантажити
68)Сутність та зміст громадського порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.60-66.Завантажити
69)Форми профілактичної діяльності органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.66-73.Завантажити
70)Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на місцевому рівні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.73-78.Завантажити
71)Можливості методу контент-аналізу преси при дослідженні проблеми насильства в сім’ї стосовно неповнолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.78-82.Завантажити
72)Втілення міжнародних стандартів у професійну діяльність міліції України як фактор гуманізації її зв’язків з населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.8-15.Завантажити
73)Здійснення контролю за звільненими від відбування покарання з випробуванням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.82-86.Завантажити
74)Структура процесу профілактичної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.86-91.Завантажити
75)Умови вчинення контрабанди історичних та культурних цінностей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.91-96.Завантажити
76)Захист прав численних груп осіб за законодавством Європейського Союзу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.97-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід