1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— Завантажити
3)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— Завантажити
4)Дисертації, захищені у спецрадах НУВС у 2004 році (продовження)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— Завантажити
5)Роль Конституційного Суду України у вдосконаленні законотворення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.10-13.Завантажити
6)Професійне навчання працівників органів внутрішніх справ: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.100-102.Завантажити
7)Правовий статус платників податків як суб'єктів фіскальних правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.103-105.Завантажити
8)Шляхи виявлення латентних економічних злочинів у вугільній промисловості// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.105-108.Завантажити
9)Співвідношення і оцінка результатів оперативно-пошукової діяльності у кримінальному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.108-111.Завантажити
10)Особливості правового регулювання взаємодії податкової служби з громадськістю// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.111-114.Завантажити
11)Місце міліції громадської безпеки в системі правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.115-118.Завантажити
12)Деякі питання розподілу до установ виконання покарань засуджених за умисне вбивство// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.118-120.Завантажити
13)Форми взаємодії органів внутрішніх справ і громадськості в сфері охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.121-124.Завантажити
14)Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим: причинно-факторний комплекс здійснення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.124-128.Завантажити
15)Юридичне значення суміщення професій (посад)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.129-132.Завантажити
16)Теоретичні підходи до класифікації функцій політичних партій// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.13-15.Завантажити
17)Теоретичні підходи до визначення поняття та змісту соціального партнерства в сфері праці// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.133-137.Завантажити
18)Місце особистого страхування працівників ОВС України в системі страхування// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.137-139.Завантажити
19)Діяльність державних органів по забезпеченню безпеки і якості товарів, робіт, послуг (питання припинення реалізації контрафактної продукції)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.139-141.Завантажити
20)Судочинство в німецьких військово-польових судах на території України в 1918 році// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.142-145.Завантажити
21)Деякі питання щодо реалізації права на судовий захист працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.145-149.Завантажити
22)Цивільна процесуальна відповідальність (на прикладі майнової відповідальності)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.149-151.Завантажити
23)Система юридичних гарантій захисту прав жінок// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.15-18Завантажити
24)Характеристика договорів, які регулюють здійснення окремих напрямків діяльності Державної служби охорони при МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.152-155.Завантажити
25)Договорные отношения и порядок их формирования в сфере теплоснабжения// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.155-158.Завантажити
26)Відомча освіта як елемент системи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.159-161.Завантажити
27)Правові засади моделювання поняття «релігійна організація»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.162-168.Завантажити
28)Загальна характеристика норм, що виділяють охоронну функцію трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.165-168.Завантажити
29)Інноваційний аспект економічної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.169-172.Завантажити
30)Інформаційно-аналітична система моніторінгу у сфері економічної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.172-176.Завантажити
31)Соціально-когнітивна діагностика системи переконань як предиктора професійних досягнень// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.177-181.Завантажити
32)Шахрайство як складова криміногенної ситуації в Україні: досвід психологічного дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.181-185.Завантажити
33)Личностные особенности специалистов, работающих в социальной сфере// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.185-189.Завантажити
34)Правове забезпечення діяльності повітової поліції на території сучасної Сумщини в першій третині 19 ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.19-22.Завантажити
35)Технологія побудови тренінгової програми «Професійна комунікація слідчого (на прикладі очної ставки)» та результати її застосування в учбовому процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.190-194.Завантажити
36)Влияние правовой регламентации на психику курсантов Университета внутренних дел// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.195-197.Завантажити
37)Мінливість суб'єктивної думки злочинниць щодо скоєного злочину під час ув'язнення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.197-202.Завантажити
38)Поняття крадіжки у кримінальному праві України другої половини XVII–XVIII cт.// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.22-25.Завантажити
39)Експертна технологія та предмет, об'єкт, задачі судової експертизи// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.26-28.Завантажити
40)Права людини як об'єкт адміністративно-правової охорони// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.28-31Завантажити
41)Провина у кримінальному праві України: проблеми визначення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.32-35.Завантажити
42)Окремі аспекти організаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України на транспорті в перші роки Великої Вітчизняної війни// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.35-39.Завантажити
43)Проблеми використання можливостей Інтерполу в організації процесуальної та інформаційної взаємодії правоохоронних органів держав-членів МОКП в сфері боротьби з терроризмом// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.40-42.Завантажити
44)Організаційно-правові аспекти модернізації Державної податкової служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.43-46.Завантажити
45)Сравнительный анализ ответственности за преступления против свободы человека по уголовному законодательству зарубежных стран и Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.46-49.Завантажити
46)Правове регулювання обігу вогнестрільної зброї в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.49-54.Завантажити
47)Питання нормування діяльності слідчих органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.55-57.Завантажити
48)Думки населення про діяльність системи МВС України за сайтом форуму ДЗГ МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.58-64.Завантажити
49)Кримінально-правове заохочення у боротьбі зі злочинністю в сфері господарської діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.65-67.Завантажити
50)Форми правоохоронної діяльності громадськості у сфері охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.68-71.Завантажити
51)Ініціативи Ради Європи у галузі протидії торгівлі людьми// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.7-9.Завантажити
52)Правовой статус работника милиции по законодательству Республики Беларусь// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.72-75.Завантажити
53)Передумови виникнення і становлення «Бюро контролю за алкогольними напоями, тютюновими виробами та вогнепальною зброєю в США»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.75-79.Завантажити
54)Сутність та ознаки правоохоронної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.80-82.Завантажити
55)Экономические детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.82-86.Завантажити
56)Причини та передумови виникнення проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.86-88.Завантажити
57)Криминальное лжесвидетельство: понятие и сущность// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.89-91.Завантажити
58)Проблеми кримінальної відповідальності осіб, які виконують спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: порівняльний аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.92-94.Завантажити
59)Деякі проблеми накладення адміністративних стягнень дільничним інспектором міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.94-97.Завантажити
60)Особливості підготовки, призначення і проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.98-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід