1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .—
3) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .—
4) Дисертації, захищені у спецрадах НУВС у 2004 році (продовження) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .—
5) Роль Конституційного Суду України у вдосконаленні законотворення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.10-13.
6) Професійне навчання працівників органів внутрішніх справ: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.100-102.
7) Правовий статус платників податків як суб'єктів фіскальних правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.103-105.
8) Шляхи виявлення латентних економічних злочинів у вугільній промисловості // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.105-108.
9) Співвідношення і оцінка результатів оперативно-пошукової діяльності у кримінальному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.108-111.
10) Особливості правового регулювання взаємодії податкової служби з громадськістю // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.111-114.
11) Місце міліції громадської безпеки в системі правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.115-118.
12) Деякі питання розподілу до установ виконання покарань засуджених за умисне вбивство // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.118-120.
13) Форми взаємодії органів внутрішніх справ і громадськості в сфері охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.121-124.
14) Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим: причинно-факторний комплекс здійснення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.124-128.
15) Юридичне значення суміщення професій (посад) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.129-132.
16) Теоретичні підходи до класифікації функцій політичних партій // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.13-15.
17) Теоретичні підходи до визначення поняття та змісту соціального партнерства в сфері праці // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.133-137.
18) Місце особистого страхування працівників ОВС України в системі страхування // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.137-139.
19) Діяльність державних органів по забезпеченню безпеки і якості товарів, робіт, послуг (питання припинення реалізації контрафактної продукції) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.139-141.
20) Судочинство в німецьких військово-польових судах на території України в 1918 році // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.142-145.
21) Деякі питання щодо реалізації права на судовий захист працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.145-149.
22) Цивільна процесуальна відповідальність (на прикладі майнової відповідальності) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.149-151.
23) Система юридичних гарантій захисту прав жінок // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.15-18
24) Характеристика договорів, які регулюють здійснення окремих напрямків діяльності Державної служби охорони при МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.152-155.
25) Договорные отношения и порядок их формирования в сфере теплоснабжения // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.155-158.
26) Відомча освіта як елемент системи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.159-161.
27) Правові засади моделювання поняття «релігійна організація» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.162-168.
28) Загальна характеристика норм, що виділяють охоронну функцію трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.165-168.
29) Інноваційний аспект економічної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.169-172.
30) Інформаційно-аналітична система моніторінгу у сфері економічної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.172-176.
31) Соціально-когнітивна діагностика системи переконань як предиктора професійних досягнень // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.177-181.
32) Шахрайство як складова криміногенної ситуації в Україні: досвід психологічного дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.181-185.
33) Личностные особенности специалистов, работающих в социальной сфере // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.185-189.
34) Правове забезпечення діяльності повітової поліції на території сучасної Сумщини в першій третині 19 ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.19-22.
35) Технологія побудови тренінгової програми «Професійна комунікація слідчого (на прикладі очної ставки)» та результати її застосування в учбовому процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.190-194.
36) Влияние правовой регламентации на психику курсантов Университета внутренних дел // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.195-197.
37) Мінливість суб'єктивної думки злочинниць щодо скоєного злочину під час ув'язнення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.197-202.
38) Поняття крадіжки у кримінальному праві України другої половини XVII–XVIII cт. // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.22-25.
39) Експертна технологія та предмет, об'єкт, задачі судової експертизи // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.26-28.
40) Права людини як об'єкт адміністративно-правової охорони // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.28-31
41) Провина у кримінальному праві України: проблеми визначення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.32-35.
42) Окремі аспекти організаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України на транспорті в перші роки Великої Вітчизняної війни // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.35-39.
43) Проблеми використання можливостей Інтерполу в організації процесуальної та інформаційної взаємодії правоохоронних органів держав-членів МОКП в сфері боротьби з терроризмом // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.40-42.
44) Організаційно-правові аспекти модернізації Державної податкової служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.43-46.
45) Сравнительный анализ ответственности за преступления против свободы человека по уголовному законодательству зарубежных стран и Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.46-49.
46) Правове регулювання обігу вогнестрільної зброї в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.49-54.
47) Питання нормування діяльності слідчих органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.55-57.
48) Думки населення про діяльність системи МВС України за сайтом форуму ДЗГ МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.58-64.
49) Кримінально-правове заохочення у боротьбі зі злочинністю в сфері господарської діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.65-67.
50) Форми правоохоронної діяльності громадськості у сфері охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.68-71.
51) Ініціативи Ради Європи у галузі протидії торгівлі людьми // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.7-9.
52) Правовой статус работника милиции по законодательству Республики Беларусь // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.72-75.
53) Передумови виникнення і становлення «Бюро контролю за алкогольними напоями, тютюновими виробами та вогнепальною зброєю в США» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.75-79.
54) Сутність та ознаки правоохоронної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.80-82.
55) Экономические детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.82-86.
56) Причини та передумови виникнення проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.86-88.
57) Криминальное лжесвидетельство: понятие и сущность // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.89-91.
58) Проблеми кримінальної відповідальності осіб, які виконують спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: порівняльний аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.92-94.
59) Деякі проблеми накладення адміністративних стягнень дільничним інспектором міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.94-97.
60) Особливості підготовки, призначення і проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 2 т. 4 .— С.98-100.
 
Пошук в електроному каталозі