1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— Завантажити
3)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— Завантажити
4)Професійна мотивація як передумова стимулювання та підвищення активності в службово-трудових відносинах працівників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 103-105.Завантажити
5)Правова безпека інтелектуальної власності в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 105-108.Завантажити
6)Щодо визначення понятійного апарату інституту робочого часу працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 108-111.Завантажити
7)Проблемні питання кваліфікації правопорушень, пов'язаних з прийняттям закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 111-114.Завантажити
8)Пенсійне забезпечення працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 114-116.Завантажити
9)Правове забезпечення корпоративної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 117-122.Завантажити
10)Класифікація правових форм діяльності голів обласних, районних рад та їх заступників// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 12-16.Завантажити
11)Місце трудових відносин працівників органів внутрішніх справ в предметі трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 123-125.Завантажити
12)Розвиток і місце договорів постачання ресурсів через приєднану мережу в цивільному праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 125-129.Завантажити
13)Форма і зміст апеляційної скарги// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 129-133.Завантажити
14)Відшкодування моральної шкоди, заподіяної здоров'ю працівників при виконанні трудових обов'язків// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 133-136.Завантажити
15)Місце правовідносин у сфері укладання колективного договору в системі трудового права України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 136-140.Завантажити
16)Шляхи укладання правового регулювання індивідуальних правових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 140-143.Завантажити
17)Нові позови в цивільному процесі: (поняття, класифікація та значення)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 143-147.Завантажити
18)Особливості соціального партнерства та функції профспілок в сучасних умовах ринкової економіки// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 148-152.Завантажити
19)Держфінмоніторинг: передумови виникнення та перспективи розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 153-156.Завантажити
20)Економічна безпека регіону як важлива складова економічної безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 156-159.Завантажити
21)Розробка системи саморегуляції економічної безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 160-162.Завантажити
22)Критерії оцінки забезпечення національної економічної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 162-165.Завантажити
23)Державне стимулювання детінізації економіки в умовах реформування податкової системи// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 165-167.Завантажити
24)Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 165-171.Завантажити
25)Партії в системі державного устрою ФРН// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 17-21.Завантажити
26)Роль обліку в підвищенні економічної безпеки підприємства та держави// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 171-173.Завантажити
27)Системний підхід до визначення поняття "економічна безпека"// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 173-176.Завантажити
28)Вплив стану економічної безпеки на розвиток економічного потенціалу України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 176-108.Завантажити
29)Методика інтегральної оцінки фінансового стану підприємства// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 180-184.Завантажити
30)Роль фінансово-господарського контролю у забезпеченні економічної безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 184-187.Завантажити
31)Вільні економічні зони як інструмент забезпечення економічної безпеки регіону// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 187-190.Завантажити
32)Аналіз складових економічної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 190-192.Завантажити
33)Внешнеэкономическая безопасность Украины: региональный аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 193-195.Завантажити
34)Місце обліку в забезпченні економічної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 195-198.Завантажити
35)Психология нелинейного мышления и причины следственных ошибок// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 199-202.Завантажити
36)Професійно-моральне виховання чинів поліції та жандармерії Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 202-204.Завантажити
37)Прагнення до "гострих" відчуттів як один із мотивів протиправної поведінки неповнолітніх// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 205-208.Завантажити
38)Психічна стійкість як фактор прогнозування ефективної діяльності керівника в системі ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 209-211.Завантажити
39)Specialized units for peace operations and homeland security a unites states perspective// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— C. 21-24.Завантажити
40)Сравнительная характеристика симптоматики стрессовых расстройств у представителей пожарных и других профессий// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 212-214.Завантажити
41)Правова компетентність і потенційна готовність молоді до протиправної поведінки// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 215-128.Завантажити
42)Предмет, задачі та методи екстремальної юридичної психології// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 218-221.Завантажити
43)Соціально-психологічні детермінанти та моделі формування адекватної поведінки особистості// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 221-223.Завантажити
44)Професіоналізм працівника органів внутрішніх справ: системний аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 224-228.Завантажити
45)Діяльність правоохоронних органів по забезпеченню реалізації прав і свобод особистості (соціологічний погляд)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 228-231.Завантажити
46)Перша проба наркотичних речовин як закономірність адиктивної поведінки// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 232-235.Завантажити
47)Технології оцінювання (експертизи) ефективності соціальних програм// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 236-238.Завантажити
48)Організаційно-правові засади спільної політики України та Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 25-30.Завантажити
49)Оперативно-розыскное и криминологическое обеспечение детенизации экономики// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 31-34.Завантажити
50)Державно-службові відносини в податковій міліції: поняття та види// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 35-37.Завантажити
51)Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 37-40.Завантажити
52)Надзвичайні адміністративно-правові режими як правове забезпечення охорони громадського порядку в надзвичайних ситуаціях// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 41-44.Завантажити
53)Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 44-48.Завантажити
54)Судовий контроль за дотриманням законності у правовому регулюванні міграційних процесів// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 48-51Завантажити
55)Этические аспекты допустимости доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 51-55.Завантажити
56)Об'єкт злочинів, що посягають на випуск і обіг цінних паперів// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 56-58.Завантажити
57)Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 58-60.Завантажити
58)Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 61-64.Завантажити
59)Криміналістична характеристика особливості правопорушника при розслідуванні злочинів, вчинених за допомогою комп'ютерних вірусів// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 64-67.Завантажити
60)Суб'єкти профілактики правопорушень// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 68-70.Завантажити
61)Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 7-11.Завантажити
62)Нормативно-правове регулювання роботи з персоналом в органах та підрозділах державної податкової адміністрації// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 70-74.Завантажити
63)До визначення змісту охорони громадського порядку на транспорті// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 74-76.Завантажити
64)Історичний аналіз формування інституту інформації з обмеженим доступом// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 77-81.Завантажити
65)Исторический анализ правовых источников по противодействию доходов, полученых преступным путем// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 81-83.Завантажити
66)Принципи кадрової політики в органах внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 84-86.Завантажити
67)Принципи спеціальної операції// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 86-92.Завантажити
68)Матеріально-технічна база як фактор ефективності функціонування вищих навчальних закладів системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 92-96.Завантажити
69)Правове регулювання організації діяльності державної служби охорони при МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 96-98.Завантажити
70)Службова таємниця як гарантія інформаційної безпеки суб'єктів господарювання в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 98-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід