1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .—
3) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .—
4) Професійна мотивація як передумова стимулювання та підвищення активності в службово-трудових відносинах працівників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 103-105.
5) Правова безпека інтелектуальної власності в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 105-108.
6) Щодо визначення понятійного апарату інституту робочого часу працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 108-111.
7) Проблемні питання кваліфікації правопорушень, пов'язаних з прийняттям закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 111-114.
8) Пенсійне забезпечення працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 114-116.
9) Правове забезпечення корпоративної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 117-122.
10) Класифікація правових форм діяльності голів обласних, районних рад та їх заступників // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 12-16.
11) Місце трудових відносин працівників органів внутрішніх справ в предметі трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 123-125.
12) Розвиток і місце договорів постачання ресурсів через приєднану мережу в цивільному праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 125-129.
13) Форма і зміст апеляційної скарги // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 129-133.
14) Відшкодування моральної шкоди, заподіяної здоров'ю працівників при виконанні трудових обов'язків // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 133-136.
15) Місце правовідносин у сфері укладання колективного договору в системі трудового права України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 136-140.
16) Шляхи укладання правового регулювання індивідуальних правових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 140-143.
17) Нові позови в цивільному процесі: (поняття, класифікація та значення) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 143-147.
18) Особливості соціального партнерства та функції профспілок в сучасних умовах ринкової економіки // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 148-152.
19) Держфінмоніторинг: передумови виникнення та перспективи розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 153-156.
20) Економічна безпека регіону як важлива складова економічної безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 156-159.
21) Розробка системи саморегуляції економічної безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 160-162.
22) Критерії оцінки забезпечення національної економічної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 162-165.
23) Державне стимулювання детінізації економіки в умовах реформування податкової системи // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 165-167.
24) Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 165-171.
25) Партії в системі державного устрою ФРН // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 17-21.
26) Роль обліку в підвищенні економічної безпеки підприємства та держави // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 171-173.
27) Системний підхід до визначення поняття "економічна безпека" // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 173-176.
28) Вплив стану економічної безпеки на розвиток економічного потенціалу України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 176-108.
29) Методика інтегральної оцінки фінансового стану підприємства // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 180-184.
30) Роль фінансово-господарського контролю у забезпеченні економічної безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 184-187.
31) Вільні економічні зони як інструмент забезпечення економічної безпеки регіону // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 187-190.
32) Аналіз складових економічної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 190-192.
33) Внешнеэкономическая безопасность Украины: региональный аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 193-195.
34) Місце обліку в забезпченні економічної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 195-198.
35) Психология нелинейного мышления и причины следственных ошибок // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 199-202.
36) Професійно-моральне виховання чинів поліції та жандармерії Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 202-204.
37) Прагнення до "гострих" відчуттів як один із мотивів протиправної поведінки неповнолітніх // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 205-208.
38) Психічна стійкість як фактор прогнозування ефективної діяльності керівника в системі ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 209-211.
39) Specialized units for peace operations and homeland security a unites states perspective // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— C. 21-24.
40) Сравнительная характеристика симптоматики стрессовых расстройств у представителей пожарных и других профессий // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 212-214.
41) Правова компетентність і потенційна готовність молоді до протиправної поведінки // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 215-128.
42) Предмет, задачі та методи екстремальної юридичної психології // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 218-221.
43) Соціально-психологічні детермінанти та моделі формування адекватної поведінки особистості // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 221-223.
44) Професіоналізм працівника органів внутрішніх справ: системний аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 224-228.
45) Діяльність правоохоронних органів по забезпеченню реалізації прав і свобод особистості (соціологічний погляд) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 228-231.
46) Перша проба наркотичних речовин як закономірність адиктивної поведінки // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 232-235.
47) Технології оцінювання (експертизи) ефективності соціальних програм // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 236-238.
48) Організаційно-правові засади спільної політики України та Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 25-30.
49) Оперативно-розыскное и криминологическое обеспечение детенизации экономики // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 31-34.
50) Державно-службові відносини в податковій міліції: поняття та види // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 35-37.
51) Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 37-40.
52) Надзвичайні адміністративно-правові режими як правове забезпечення охорони громадського порядку в надзвичайних ситуаціях // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 41-44.
53) Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 44-48.
54) Судовий контроль за дотриманням законності у правовому регулюванні міграційних процесів // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 48-51
55) Этические аспекты допустимости доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 51-55.
56) Об'єкт злочинів, що посягають на випуск і обіг цінних паперів // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 56-58.
57) Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 58-60.
58) Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 61-64.
59) Криміналістична характеристика особливості правопорушника при розслідуванні злочинів, вчинених за допомогою комп'ютерних вірусів // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 64-67.
60) Суб'єкти профілактики правопорушень // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 68-70.
61) Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 7-11.
62) Нормативно-правове регулювання роботи з персоналом в органах та підрозділах державної податкової адміністрації // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 70-74.
63) До визначення змісту охорони громадського порядку на транспорті // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 74-76.
64) Історичний аналіз формування інституту інформації з обмеженим доступом // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 77-81.
65) Исторический анализ правовых источников по противодействию доходов, полученых преступным путем // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 81-83.
66) Принципи кадрової політики в органах внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 84-86.
67) Принципи спеціальної операції // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 86-92.
68) Матеріально-технічна база як фактор ефективності функціонування вищих навчальних закладів системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 92-96.
69) Правове регулювання організації діяльності державної служби охорони при МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 96-98.
70) Службова таємниця як гарантія інформаційної безпеки суб'єктів господарювання в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 3 т. 3 .— С. 98-102.
 
Пошук в електроному каталозі