1) Трудовий колектив і роботодавець як сторони колективного договору // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .—
4) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .—
5) Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2004 рік // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .—
6) Почесні звання університету // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .—
7) Дисертації, захищені у спецрадах НУВС у 2004 році // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .—
8) // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2005. - № 1 .—
9) Взаємодія Державної служби охорони з населенням як основний напрямок боротьби з майновими злочинами // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.100-102.
10) Застосування покарання у виді позбавлення волі в санкціях за злочини проти власності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.102-106.
11) Деякі питання реалізації права громадян на оскарження до органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.106-108.
12) Вітчизняний історичний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов'язкових платежів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.109-112.
13) Інформаційна розвідка як напрямок удосконалення державного управління інформаційною сферою // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.11-13.
14) Місце та завдання фінансового контролю в управлінні бюджетним процесом в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.112-115.
15) Розірвання трудового договору з ініціативи працівника // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.116-118.
16) Право працівника на винагороду за працю в міжнародних актах // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.119-122.
17) До питання щодо законодавчого визначення деяких підстав екологічних правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.122-125.
18) Прокурорський нагляд за додержанням законів при призначенні та провадженні екологічних експертиз // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.125-128.
19) Ефективність застосування майнових покарань в судовій практиці України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.128-130.
20) До питання про визначення спеціальних ознак суб'єкта незаконного проведення аборту за кримінальним законодавством України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.130-132.
21) Деякі аспекти історичного розвитку та вдосконалення правового регулювання інституту мінімальної заробітної плати в умовах ринкової економіки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.133-136.
22) Управління кар'єрним зростанням працівників Державної податкової адміністрації // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.136-138.
23) Становлення і розвиток радянського спадкового права // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.139-141.
24) Організація підготовки персоналу з протидії торгівлі людьми // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.14-17.
25) Соціальна природа профспілок та їх місце в системі громадських організацій // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.142-145.
26) Форма і зміст касаційної скарги // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.146-150.
27) Економіко-правова та екологічна охорона земель як складова національної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.150-153.
28) Правова регламентація забезпечення прав працівників при розірванні трудового договору за підставами організаційно-правового характеру (іноземний досвід) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.153-156.
29) Способи забезпечення виконання податкового обов'язку в системі заходів податково-правового примусу // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.161-164.
30) Актуальні питання виникнення і функціонування тіньової економіки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.165-167.
31) Визначення рівня фінансової безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.168-169.
32) Психолого-педагогічні аспекти поняття соціального конфлікту // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.170-173.
33) Особливості міжособистісних відносин і соціальної адаптації у дітей, які вживають токсичні речовини // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.173-175.
34) Управление психологией организации выборов и виктимизации общества // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.175-180.
35) Цінність права // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.18-20.
36) Психологічні закономірності розвитку і формування професійних комунікативних установок і соціальних орієнтацій дільничних інспекторів міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.180-183.
37) Оцінка напруженості праці основних видів діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.183-185.
38) Психологическая культура личности как один из факторов, обусловливающих формирование профессионализма следователей // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.186-188.
39) Психологічний аналіз діяльності аварійно-рятувальних підрозділів МНС України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.188-192.
40) Соціальні настанови персоналу ОВС щодо заходів психологічного супроводу їх оперативно-службової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.193-196.
41) Проблеми організації психологічної підготовки аварійно-рятувальних підрозділів України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.196-199.
42) Особливості законодавчого процесу в ФРН // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.20-24.
43) Незаконное предпринимательство: понятие, общая характеристика // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С. 24-26.
44) Щодо визначення поняття «державне управління» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.26-29.
45) Актуальні питання співвідношення нормативно-правових указів Президента України та законів України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.30-33.
46) Щодо окремих питань виконання міжнародних договорів про працю // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.34-36.
47) Методи управління в державній податковій службі: сутність та види // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.37-40.
48) Система установ виконання покарань // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.41-43.
49) Полицейские проблемы домашнего насилия: анализ зарубежной и отечественной практики // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.44-46.
50) Правовые проблемы применения уголовного ареста в отношении военнослужащих // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.46-49.
51) Оперативно-розшукова інформація у сфері оподаткування // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.49-52.
52) Теоретичні питання контролю за діяльністю правоохоронних органів України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.52-55.
53) Про динамічний бік звільнення від кримінальної відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.56-58.
54) Кримінальне судочинство України стосовно неповнолітніх в контексті створення системи ювенальної юстиції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.58-62.
55) Звільнений від відбування покарання з випробуванням: його права та обов'язки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.62-65.
56) Предмет злочину, передбаченого статтею 163 КК України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.65-67.
57) Поняття технології злочинного збагачення з використанням банків // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.67-70.
58) Концептуальні положення професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС до дій в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.7-10.
59) Напрямки діяльності підрозділів правоохоронних органів по взаємовідносинах із засобами масової інформації // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.70-74.
60) Методи організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.74-78.
61) Фінансування тероризму: загальне поняття та підстави кримінальної відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.78-80.
62) Комп'ютерна інформація як предмет злочину // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.81-85.
63) Законність та інші вимоги до прийняття рішень під час застосовчої діяльності податкових органів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.86-89.
64) Деякі питання організації та діяльності місцевої міліції в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.89-93.
65) Основи взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням щодо профілактики, попередження та виявлення економічних правопорушень // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.94-96.
66) Професійна етика як чинник протидії професійній деформації працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.96-99.
 
Пошук в електроному каталозі