1)Трудовий колектив і роботодавець як сторони колективного договору// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— Завантажити
4)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— Завантажити
5)Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2004 рік// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— Завантажити
6)Почесні звання університету// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— Завантажити
7)Дисертації, захищені у спецрадах НУВС у 2004 році// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— Завантажити
8)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2005. - № 1 .—
9)Взаємодія Державної служби охорони з населенням як основний напрямок боротьби з майновими злочинами// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.100-102.Завантажити
10)Застосування покарання у виді позбавлення волі в санкціях за злочини проти власності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.102-106.Завантажити
11)Деякі питання реалізації права громадян на оскарження до органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.106-108.Завантажити
12)Вітчизняний історичний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов'язкових платежів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.109-112.Завантажити
13)Інформаційна розвідка як напрямок удосконалення державного управління інформаційною сферою// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.11-13.Завантажити
14)Місце та завдання фінансового контролю в управлінні бюджетним процесом в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.112-115.Завантажити
15)Розірвання трудового договору з ініціативи працівника// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.116-118.Завантажити
16)Право працівника на винагороду за працю в міжнародних актах// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.119-122.Завантажити
17)До питання щодо законодавчого визначення деяких підстав екологічних правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.122-125.Завантажити
18)Прокурорський нагляд за додержанням законів при призначенні та провадженні екологічних експертиз// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.125-128.Завантажити
19)Ефективність застосування майнових покарань в судовій практиці України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.128-130.Завантажити
20)До питання про визначення спеціальних ознак суб'єкта незаконного проведення аборту за кримінальним законодавством України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.130-132.Завантажити
21)Деякі аспекти історичного розвитку та вдосконалення правового регулювання інституту мінімальної заробітної плати в умовах ринкової економіки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.133-136.Завантажити
22)Управління кар'єрним зростанням працівників Державної податкової адміністрації// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.136-138.Завантажити
23)Становлення і розвиток радянського спадкового права// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.139-141.Завантажити
24)Організація підготовки персоналу з протидії торгівлі людьми// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.14-17.Завантажити
25)Соціальна природа профспілок та їх місце в системі громадських організацій// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.142-145.Завантажити
26)Форма і зміст касаційної скарги// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.146-150.Завантажити
27)Економіко-правова та екологічна охорона земель як складова національної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.150-153.Завантажити
28)Правова регламентація забезпечення прав працівників при розірванні трудового договору за підставами організаційно-правового характеру (іноземний досвід)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.153-156.Завантажити
29)Способи забезпечення виконання податкового обов'язку в системі заходів податково-правового примусу// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.161-164.Завантажити
30)Актуальні питання виникнення і функціонування тіньової економіки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.165-167.Завантажити
31)Визначення рівня фінансової безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.168-169.Завантажити
32)Психолого-педагогічні аспекти поняття соціального конфлікту// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.170-173.Завантажити
33)Особливості міжособистісних відносин і соціальної адаптації у дітей, які вживають токсичні речовини// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.173-175.Завантажити
34)Управление психологией организации выборов и виктимизации общества// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.175-180.Завантажити
35)Цінність права// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.18-20.Завантажити
36)Психологічні закономірності розвитку і формування професійних комунікативних установок і соціальних орієнтацій дільничних інспекторів міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.180-183.Завантажити
37)Оцінка напруженості праці основних видів діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.183-185.Завантажити
38)Психологическая культура личности как один из факторов, обусловливающих формирование профессионализма следователей// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.186-188.Завантажити
39)Психологічний аналіз діяльності аварійно-рятувальних підрозділів МНС України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.188-192.Завантажити
40)Соціальні настанови персоналу ОВС щодо заходів психологічного супроводу їх оперативно-службової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.193-196.Завантажити
41)Проблеми організації психологічної підготовки аварійно-рятувальних підрозділів України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.196-199.Завантажити
42)Особливості законодавчого процесу в ФРН// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.20-24.Завантажити
43)Незаконное предпринимательство: понятие, общая характеристика// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С. 24-26.Завантажити
44)Щодо визначення поняття «державне управління»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.26-29.Завантажити
45)Актуальні питання співвідношення нормативно-правових указів Президента України та законів України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.30-33.Завантажити
46)Щодо окремих питань виконання міжнародних договорів про працю// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.34-36.Завантажити
47)Методи управління в державній податковій службі: сутність та види// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.37-40.Завантажити
48)Система установ виконання покарань// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.41-43.Завантажити
49)Полицейские проблемы домашнего насилия: анализ зарубежной и отечественной практики// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.44-46.Завантажити
50)Правовые проблемы применения уголовного ареста в отношении военнослужащих// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.46-49.Завантажити
51)Оперативно-розшукова інформація у сфері оподаткування// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.49-52.Завантажити
52)Теоретичні питання контролю за діяльністю правоохоронних органів України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.52-55.Завантажити
53)Про динамічний бік звільнення від кримінальної відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.56-58.Завантажити
54)Кримінальне судочинство України стосовно неповнолітніх в контексті створення системи ювенальної юстиції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.58-62.Завантажити
55)Звільнений від відбування покарання з випробуванням: його права та обов'язки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.62-65.Завантажити
56)Предмет злочину, передбаченого статтею 163 КК України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.65-67.Завантажити
57)Поняття технології злочинного збагачення з використанням банків// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.67-70.Завантажити
58)Концептуальні положення професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС до дій в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.7-10.Завантажити
59)Напрямки діяльності підрозділів правоохоронних органів по взаємовідносинах із засобами масової інформації// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.70-74.Завантажити
60)Методи організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.74-78.Завантажити
61)Фінансування тероризму: загальне поняття та підстави кримінальної відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.78-80.Завантажити
62)Комп'ютерна інформація як предмет злочину// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.81-85.Завантажити
63)Законність та інші вимоги до прийняття рішень під час застосовчої діяльності податкових органів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.86-89.Завантажити
64)Деякі питання організації та діяльності місцевої міліції в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.89-93.Завантажити
65)Основи взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням щодо профілактики, попередження та виявлення економічних правопорушень// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.94-96.Завантажити
66)Професійна етика як чинник протидії професійній деформації працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 1 т. 4 .— С.96-99.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід