1)//Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2004 . - № 28 .—
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— Завантажити
4)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— Завантажити
5)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— Завантажити
6)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— Завантажити
7)Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.102-104.Завантажити
8)Механізми охорони прав людини: генезис та сучасний стан// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.105-112.Завантажити
9)Правова реальність і теорія систем// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.112-118.Завантажити
10)Культура і право: співвідношення і взаємовплив// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.118-125.Завантажити
11)Поняття та зміст охорони громадського порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.12-15.Завантажити
12)До питання про деліктоздатність особливих суб’єктів інформаційних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.125-130.Завантажити
13)Врахування особи винного при призначенні покарання за кримінальним правом США// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.130-138.Завантажити
14)Проблеми диференціації кримінального судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.138-143.Завантажити
15)Реалізація взаємної відповідальності людини і держави в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.143-147.Завантажити
16)Щодо питання про реалізацію делегованих повноважень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.147-150.Завантажити
17)Правовий статус підрозділів громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи ДПС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.150-156.Завантажити
18)Становлення та розвиток інституту виконання покарань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.156-163.Завантажити
19)Механізм вчинення насильницьких злочинів і правопорушень проти членів сім’ї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.16-20.Завантажити
20)Оціночні поняття як нормативне закріплення адміністративного розсуду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.163-169.Завантажити
21)Органи внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.169-174.Завантажити
22)Інформаційні потреби та інтереси співробітників органів внутрішніх справ у формуванні фахової правосвідомості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.174-180.Завантажити
23)Адміністративно-правовий захист власності на землю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.180-184.Завантажити
24)Організаційні форми управління в державній податковій службі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.185-191.Завантажити
25)Управління оперативно-службовою діяльністю міжнародної цивільної поліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.192-196.Завантажити
26)Координація правоохоронної діяльності на регіональному рівні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.196-199.Завантажити
27)Сутність прокурорського нагляду за дотриманням законів при розслідуванні вимагань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.20-23.Завантажити
28)Державне управління корпоративними правами в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.200-207.Завантажити
29)Теорія економічної рівноваги та концептуальні засади державного регулювання підприємництва в умовах трансформації економіки України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.207-214.Завантажити
30)Щодо розмежування понять «організація» і «управління» у сфері профілактичної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.214-217.Завантажити
31)Інспектори по зв’язках з населенням та громадськими формуваннями в структурі взаємодії ОВС з громадськістю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.218-221.Завантажити
32)Компетенція податкових органів щодо здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.221-227.Завантажити
33)Порядок відбору персоналу для роботи в органах та підрозділах Державної податкової адміністрації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.227-231.Завантажити
34)Система майнових покарань у кримінальному праві України другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.232-239.Завантажити
35)Органи управління державними фінансами Російської імперії в Україні під час революції 1905–1907 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.239-245.Завантажити
36)Деякі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та розгляді в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.24-27.Завантажити
37)Погляди академіка М. І. Палієнка на проблеми інституту громадянства в контексті сучасності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.245-252.Завантажити
38)Політико-правові відносини Німеччини з урядами УНР та Української Держави (березень–липень 1918 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.252-259.Завантажити
39)Погляди І. І. Петрункевича на роль земств у формуванні правової держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.259-265.Завантажити
40)Розвиток трудового законодавства в УСРР в період впровадження політики воєнного комунізму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.265-270.Завантажити
41)Принципи правового статусу народного депутата України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.270-273.Завантажити
42)Федералізм як фактор, що впливає на сучасне розуміння державного суверенітету// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.273-278.Завантажити
43)Цивільно-правове регулювання фінансово-кредитних механізмів та управління майном при будівництві житла// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.279-282.Завантажити
44)Розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.28-32.Завантажити
45)Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.282-287.Завантажити
46)Історія становлення судового захисту прав винахідників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.287-290.Завантажити
47)Професійні спілки та їх об’єднання як суб’єкти договірно-правових відносин із заробітної плати// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.291-299.Завантажити
48)Особливості та ознаки трудових правовідносин у сучасних умовах розвитку суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.299-305.Завантажити
49)Деякі пріоритетні напрями удосконалення боротьби з наркобізнесом і наркоманіями в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.3-12.Завантажити
50)Відносини посередництва – невід’ємна частина предмета трудового права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.306-310.Завантажити
51)Оплата праці як фактор впливу на конкурентоспроможність працівників ОВС в умовах ринкової економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.310-315.Завантажити
52)Повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.316-323.Завантажити
53)Забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділами Державтоінспекції (на прикладі УМВС України в Одеській області)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.32-37.Завантажити
54)Колективні переговори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.323-330.Завантажити
55)Теоретичні підходи до визначення поняття припинення трудового договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.330-335.Завантажити
56)Сучасні проблеми правового регулювання вторинного надрокористування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.335-339.Завантажити
57)Щодо питання припинення екологічних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.340-343.Завантажити
58)Робота з персоналом – запорука професіоналізму в діяльності органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.344-347.Завантажити
59)Якість освіти у вищих навчальних закладах МВС України – основа професіоналізму працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.347-351.Завантажити
60)Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ як чинник підвищення професіоналізму діяльності правоохоронців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.351-356.Завантажити
61)Проблема професіоналізму чинів загальної поліції Російської імперії та їх професійна підготовка// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.356-360.Завантажити
62)Професійно значущі якості правоохоронця як необхідні й достатні умови прогнозування успішності його службової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.361-364.Завантажити
63)Професіоналізм як важливий чинник сучасної конкурентоспроможності працівників ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.364-371.Завантажити
64)Злочин вчинено у стані сильного душевного хвилювання...// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.37-40.Завантажити
65)Психотренінги як ефективна форма забезпечення професійної надійності персоналу ОВС (за досвідом роботи Центру впровадження психотренінгових технологій)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.371-374.Завантажити
66)Діяльність органів внутрішніх справ щодо підготовки кадрів для протидії організованій злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.375-382.Завантажити
67)Визначення критеріїв оцінки професіоналізму працівника міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.382-386.Завантажити
68)Завдання вищої відомчої освіти системи МВС в умовах європейської інтеграції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.387-391.Завантажити
69)Уміння управляти соціальними уявленнями, побоюваннями та заслуговувати довіру як складові професіоналізму працівника міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.391-396.Завантажити
70)Професіоналізм міліції України: сучасний стан та нові вимоги// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.396-405.Завантажити
71)Звільнення від кримінальної відповідальності й від покарання за злочини у сфері господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.40-47.Завантажити
72)Професіоналізм як умова здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.405-410.Завантажити
73)Значення порівняльно-правових досліджень для підвищення професіоналізму персоналу ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.411-417.Завантажити
74)Формування професійної підготовленості працівників міліції: психологічний аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.417-421.Завантажити
75)Принципи оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.422-426.Завантажити
76)Тенденції розвитку системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ: пошук оптимальної моделі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.426-431.Завантажити
77)Розробка психологічного напрямку сучасної віктимології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.431-435.Завантажити
78)Сутність поняття соціального захисту працівників ОВС (соціологічний аналіз)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.435-440.Завантажити
79)Деякі питання професійної віктимності працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.440-445.Завантажити
80)Сутність та загальна характеристика професіоналізму працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.445-450.Завантажити
81)Організація забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень як показник професійної майстерності керівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.450-456.Завантажити
82)Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.456-462.Завантажити
83)Харківська наукова школа екстремальної юридичної психології: історія становлення та перспективи розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.462-466.Завантажити
84)Дисциплінованість курсантів вищих навчальних закладів МВС України як один із чинників професійного становлення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.466-471.Завантажити
85)Форми участі громадськості в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями за часів радянської влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.47-53.Завантажити
86)Психологічне забезпечення діяльності оперативних груп у розкритті злочинів, пов’язаних з шахрайством// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.471-477.Завантажити
87)Особистісні передумови успішної діяльності психолога в органах внутрішніх справ України (на прикладі діяльності Центру практичної психології при УМВС України в N-ій області)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.477-481.Завантажити
88)Професійно-психологічна підготовка фахівців снайперських груп спецпідрозділів МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.481-484.Завантажити
89)Застосування наочних моделей для формування професійноетичних стандартів слідчих (на прикладі моделі допустимості методів психологічного впливу)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.484-487.Завантажити
90)Забезпечення оптимальної працездатності слідчих органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.487-491.Завантажити
91)Професіоналізм працівників органів внутрішніх справ у забезпеченні природоохоронної функції держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.491-493.Завантажити
92)До професіоналізму працівника системи МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.493-496.Завантажити
93)Європейський досвід у сфері захисту прав дитини та можливості його застосування в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.54-59.Завантажити
94)Правове закріплення спеціальних кримінальних покарань у кримінальному законодавстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.59-65.Завантажити
95)Оціночна ознака в злочинах проти трудових прав людини та її визначення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.65-70.Завантажити
96)Кримінально-правова охорона честі та гідності людини в Україні (сучасний стан)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.70-75.Завантажити
97)Правові основи оперативно-розшукової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.75-81.Завантажити
98)Конкуренція кримінально-правових норм про звільнення від кримінальної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.81-84.Завантажити
99)Розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.85-89.Завантажити
100)Напрямки адаптації кримінального законодавства України у сфері правоохоронної діяльності до норм Європейського Союзу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.89-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід