1) Шляхи підвищення ефективності участі державного обвинувача в дослідженні доказів у судовому розгляді кримінальних справ // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .—
2) Оценка возможности совместного поиска, обнаружения и определения координат источника несанкционированного узкополосного излучения в системе движущихся приемников воздушного базирования // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .—
3) Юридична лінгвістика - галузь права чи лінгвістика? (Рецензія на навчальний посібник Прадіда Ю. Ф. Вступ до юридичної лінгвістики) // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .—
4) Роль международного права в новых условиях обеспечения мира и безопасности народов: Международная конференция Дайджест 2003/2*3 // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .—
5) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .—
6) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .—
7) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .—
8) ДайджестДайджест 2003/2’3 // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .—
9) Реферати статей журналу «Право і Безпека» (2002. – № 3) за українським реферативним журналом «Джерело» (2003. – № 4. Сер. 3) // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .—
10) Поняття терміну "вимушене" в ч. 1 Ст. 43 КК України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.102-103.
11) Державний контроль як адміністративно-правовий захід забезпечення безпеки та якості продукції, робіт, послуг // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.104-107.
12) Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі дітьми в Україні та можливість його удосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.107-111.
13) Соціальний захист працівників ОВС України та його співвідношення з державним бюджетом // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.111-114.
14) Напрямки вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з громадскістю в сфері охорони громадського порядку // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.114-117.
15) Кримінологічна обумовленність відповідальності за порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.118-120.
16) Розшук в кінці XVII - на початку XVIII ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.121-124.
17) Проблеми розслідування кримінальних справ, пов'язаних з торгівлею людьми // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.125-128.
18) Удосконалення нормативно-правового забезпечення нагляду органів прокуратури за дотриманням трудового законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.128-132.
19) Підстави відповідальності роботодавця за моральну шкоду, заподіяну працівнику // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.135-138.
20) Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение: проблемы, поиски, решения // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С. 138-144.
21) Визначення підроблення за Кримінальним кодексом України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.144-148.
22) Некоторые вопросы ответственности за подстрекательство // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.148-152.
23) Загальна характеристика злочинності у високорозвинених країнах світу // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.153-156.
24) Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.156-159.
25) Щодо визначення поняття ефективності професійної діяльності слідчих ОВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.160-164.
26) Правові питання щодо визначення джерел трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.164-167.
27) Принципи усності, безпосередності й безперервності в цивільному процесі та їх взаємодія з принципом гласності і необхідністю повного фіксування технічними засобами судових процесів // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.167-169.
28) Тенденції "тіньової" економічної діяльності у Харківському регіоні // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.170-172.
29) Місце страхування в системі відмивання коштів // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.172-174.
30) Досвід США в здійсненні фінансового моніторингу // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.175-178.
31) Проблемы организации защиты сил, принимавших участие в обеспечении техногенной безопасности // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.179-182.
32) Модернізація відомчої мережі зв'язку на основі IP-базових конвергентних мереж // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.182-185.
33) До проблеми застосування геоінформаційних систем в мережах ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.185-188.
34) Сучасні принципи й методики захисту компакт-дисків від копіювання // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.188-191.
35) Демократія: політичні та правові ознаки в аспекті правової свідомості // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.19-23.
36) Страх как инструмент в системе социальных отношений // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.197-199.
37) Психологическая природа распознания образов и их идентификация // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.199-202.
38) Страх как психологический фактор формирования поведения // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.202-205.
39) Объективная природа нормы организации поведения и причины ее нарушений // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.206-208.
40) Принципы классификации методов психологического воздействия в правоохранительной деятельности // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.209-211.
41) Использование психологической модели деятельности в экстремальной ситуации при анализе "социального заказа" на содержание дисциплины "специальная физическая подготовка" // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.212-217.
42) Поняття і зміст державної служби // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.23-27.
43) До питання про правову свободу // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.27-30.
44) Особливості правового статусу регіональних омбудсманів Російської Федерації // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.31-34.
45) Проблемы совершенствования гарантий независимости судей // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.35-38.
46) Система функций судебной власти // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.38-40.
47) Поняття судових витрат у цивільному процесі України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.41-44.
48) Особливості правового регулювання відомчого фінансового контролю в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.45-49.
49) Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.49-53.
50) Сollapse and Reconstruction of Gudicial System: theUnited Nations Missions in East Timor // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Р.54-57.
51) Деякі міркування щодо організації взаємодії на досудовому слідстві // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.58-60.
52) Уточнення й розвиток понятійно-категорійного апарату нормативного забезпечення організації змісту навчального процесу в відомчих закладах освіти // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.61-65.
53) Принципи державного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.65-69.
54) Функциональные полномочия суда в стадиях возбуждения гражданского дела и подготовки дела к судебному разбирательству // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.69-72.
55) Контроль и надзор как средство предупреждения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.72-76.
56) Професійна компетентність як складова якості освіти фахівців органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.76-80.
57) Нотатки на шляху до реформування смстеми Міністерства внутрішніх справ України: нові технології і нові пріоритети // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.8-18.
58) Інститути трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.80-84.
59) Прецеденты: проблемы понимания и их значение в механизме правового регулирования уголовно-процессуальных действий // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.85-87.
60) Транснаціональна організована злочинність і наркобізнес: проблеми правоохоронної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.88-90.
61) Співвідношення термінів "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" в законодавстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.90-92.
62) Поняття диференціації правового регулювання праці // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.93-97.
63) Засновники перших державних багатопрофільних судово-експертних установ в системі Міністерства юстиції України (До 90-річчя Київського і Одеського НДІСЕ та 80-річчя Харківського НДІСЕ) // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.98-101.
 
Пошук в електроному каталозі