1)Шляхи підвищення ефективності участі державного обвинувача в дослідженні доказів у судовому розгляді кримінальних справ// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Завантажити
2)Оценка возможности совместного поиска, обнаружения и определения координат источника несанкционированного узкополосного излучения в системе движущихся приемников воздушного базирования// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Завантажити
3)Юридична лінгвістика - галузь права чи лінгвістика? (Рецензія на навчальний посібник Прадіда Ю. Ф. Вступ до юридичної лінгвістики)// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Завантажити
4)Роль международного права в новых условиях обеспечения мира и безопасности народов: Международная конференция Дайджест 2003/2*3// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Завантажити
5)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Завантажити
6)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Завантажити
7)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Завантажити
8)ДайджестДайджест 2003/2’3// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Завантажити
9)Реферати статей журналу «Право і Безпека» (2002. – № 3) за українським реферативним журналом «Джерело» (2003. – № 4. Сер. 3)// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Завантажити
10)Поняття терміну "вимушене" в ч. 1 Ст. 43 КК України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.102-103.Завантажити
11)Державний контроль як адміністративно-правовий захід забезпечення безпеки та якості продукції, робіт, послуг// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.104-107.Завантажити
12)Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі дітьми в Україні та можливість його удосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.107-111.Завантажити
13)Соціальний захист працівників ОВС України та його співвідношення з державним бюджетом// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.111-114.Завантажити
14)Напрямки вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з громадскістю в сфері охорони громадського порядку// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.114-117.Завантажити
15)Кримінологічна обумовленність відповідальності за порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.118-120.Завантажити
16)Розшук в кінці XVII - на початку XVIII ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.121-124.Завантажити
17)Проблеми розслідування кримінальних справ, пов'язаних з торгівлею людьми// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.125-128.Завантажити
18)Удосконалення нормативно-правового забезпечення нагляду органів прокуратури за дотриманням трудового законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.128-132.Завантажити
19)Підстави відповідальності роботодавця за моральну шкоду, заподіяну працівнику// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.135-138.Завантажити
20)Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение: проблемы, поиски, решения// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С. 138-144.Завантажити
21)Визначення підроблення за Кримінальним кодексом України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.144-148.Завантажити
22)Некоторые вопросы ответственности за подстрекательство// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.148-152.Завантажити
23)Загальна характеристика злочинності у високорозвинених країнах світу// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.153-156.Завантажити
24)Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.156-159.Завантажити
25)Щодо визначення поняття ефективності професійної діяльності слідчих ОВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.160-164.Завантажити
26)Правові питання щодо визначення джерел трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.164-167.Завантажити
27)Принципи усності, безпосередності й безперервності в цивільному процесі та їх взаємодія з принципом гласності і необхідністю повного фіксування технічними засобами судових процесів// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.167-169.Завантажити
28)Тенденції "тіньової" економічної діяльності у Харківському регіоні// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.170-172.Завантажити
29)Місце страхування в системі відмивання коштів// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.172-174.Завантажити
30)Досвід США в здійсненні фінансового моніторингу// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.175-178.Завантажити
31)Проблемы организации защиты сил, принимавших участие в обеспечении техногенной безопасности// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.179-182.Завантажити
32)Модернізація відомчої мережі зв'язку на основі IP-базових конвергентних мереж// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.182-185.Завантажити
33)До проблеми застування геоінформаційних систем в мережах ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.185-188.Завантажити
34)Сучасні принципи й методики захисту компакт-дисків від копіювання// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.188-191.Завантажити
35)Демократія: політичні та правові ознаки в аспекті правової свідомості// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.19-23.Завантажити
36)Страх как инструмент в системе социальных отношений// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.197-199.Завантажити
37)Психологическая природа распознания образов и их идентификация// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.199-202.Завантажити
38)Страх как психологический фактор формирования поведения// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.202-205.Завантажити
39)Объективная природа нормы организации поведения и причины ее нарушений// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.206-208.Завантажити
40)Принципы классификации методов психологического воздействия в правоохранительной деятельности// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.209-211.Завантажити
41)Использование психологической модели деятельности в экстремальной ситуации при анализе "социального заказа" на содержание дисциплины "специальная физическая подготовка"// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.212-217.Завантажити
42)Поняття і зміст державної служби// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.23-27.Завантажити
43)До питання про правову свободу// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.27-30.Завантажити
44)Особливості правового статусу регіональних омбудсманів Російської Федерації// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.31-34.Завантажити
45)Проблемы совершенствования гарантий независимости судей// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.35-38.Завантажити
46)Система функций судебной власти// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.38-40.Завантажити
47)Поняття судових витрат у цивільному процесі України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.41-44.Завантажити
48)Особливості правового регулювання відомчого фінансового контролю в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.45-49.Завантажити
49)Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.49-53.Завантажити
50)Сollapse and Reconstruction of Gudicial System: theUnited Nations Missions in East Timor// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— Р.54-57.Завантажити
51)Деякі міркування щодо організації взаємодії на досудовому слідстві// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.58-60.Завантажити
52)Уточнення й розвиток понятійно-категорійного апарату нормативного забезпечення організації змісту навчального процесу в відомчих закладах освіти// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.61-65.Завантажити
53)Принципи державного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.65-69.Завантажити
54)Функциональные полномочия суда в стадиях возбуждения гражданского дела и подготовки дела к судебному разбирательству// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.69-72.Завантажити
55)Контроль и надзор как средство предупреждения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.72-76.Завантажити
56)Професійна компетентність як складова якості освіти фахівців органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.76-80.Завантажити
57)Нотатки на шляху до реформування смстеми Міністерства внутрішніх справ України: нові технології і нові пріоритети// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.8-18.Завантажити
58)Інститути трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.80-84.Завантажити
59)Прецеденты: проблемы понимания и их значение в механизме правового регулирования уголовно-процессуальных действий// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.85-87.Завантажити
60)Транснаціональна організована злочинність і наркобізнес: проблеми правоохоронної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.88-90.Завантажити
61)Співвідношення термінів "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" в законодавстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.90-92.Завантажити
62)Поняття диференціації правового регулювання праці// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.93-97.Завантажити
63)Засновники перших державних багатопрофільних судово-експертних установ в системі Міністерства юстиції України (До 90-річчя Київського і Одеського НДІСЕ та 80-річчя Харківського НДІСЕ)// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 3 т. 2 .— С.98-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід