Сучасні правові системи світу : тенденції та фактори розвитку .— 2016
Заяць, Р. Я. Становлення та розвиток системи науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 214-219.
Савченко, А. А. Роль местных налогов и сборов в формировании бюджетов Украины в условиях децентрализации власти // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 209-213.
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики .— 2016
Піляй, І. В. Дотримання меж доступної інформаційної відкритості в органах прокуратури // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 202-208.
Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку .— 2017
Буряк, Я. Я. Реалізація права громадянина на домступ до публічної інформації місцевими органами державної виконавчої влади (на прикладі Львівської облдерж адміністрації) // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 197-201.
Право, суспільство і держава: форми взаємодії .— 2015
Білоус, З. Правові засади нагляду і контролю за додержанням трудового законодавства в Польщі // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 191-196.
Сосна, А. Гражданско-правовая ответственность государства за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 166-177.
Сердечна, А. Ю. Щодо затримання особи, яка втекла з мсця вчинення кримінального правопорушення, за законодавством іноземних держав // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 159-165.
Бюро Консультативної ради європейських суддів ( КРЄС) .— 2018
Лютий, В. І. Спосіб учинення крадіжок у сільській місцевості як факультативна ознака об'єктивної сторни складу злочину // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 155-158.
Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні: щорічна доповідь за 2017 рік .— 2018
Кібець, Д. В. Правові засади валютного регулювання та місце серед низх адміністраивно-правового регулювання // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 143-148.
Альтернативні способи вирішення спорів у контексті судової реформи в Україні .— 2017
Доументи Консультативної ради європейських судів .— 2017
Даниляк, А. В. Поняття та особливості взаємодії при розслудванні економічних злочинів, пов'язаних із використанням новітніх електронних технологій // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 137-142.
Міщенко, О. В. Порівняльно-правовий аналіз кримінально-правових норм законодавства окремих іноземних держав щодо заборони діяльності терористичних груп чи терористичних організацій // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 124-129.
Михайлюк, А. М. Напрями реформування досудового розслідування в Україні // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 119-123.
Крет, Г. Р. Оцінка доказів у структурі кримінального процесуального доказування // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 113-118.
Мозоль, С. А. Правові засади забезпечення кримінологічної безпеки // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 101-107.
Назимко, Є. С. Окремі питання застосування до неповнолітніх примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення до спеціальної навчально-виховної установи // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 93-100.
Канцір, В. С. Основні теоретичні платформи дослідження кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або неправомірної вигоди // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 87-92.
Тетеря, В. М. Оптимізація критеріїв оцінювання якості кадрового забезпечення Національної поліції України на регіональному рівні // Верховенство права : Міжнар. наук. журнал. - 2018. - № 2.— С. 69-75.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід