UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Харківського національного університету внутрішніх справ
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда, 1991

www.golos.com.ua
електронний ресурс
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - Київ : Преса України

www.ukurier.gov.ua
електронний ресурс
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - Київ : Преса України

https://yvu.com.ua
електронний ресурс
Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. - Київ : Юрінком Інтер, 2003
Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. - Київ : Б.в., 2003
Фінансовий контроль. - Київ : [б. в.], 1999
Показано 7 (7)
Наука і правоохорона : Юридичний журнал. - Київ : Видавничо-поліграфічний центр МВС України, 2007

https://naukaipravoohorona.com
електронний ресурс
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда, 1991

www.golos.com.ua
електронний ресурс
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - Київ : Преса України

www.ukurier.gov.ua
електронний ресурс
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : наук. журн. - Київ : Б. в., 1996
Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. - Київ : Юрінком Інтер, 2003
Офіційний вісник України : інформ. бюлетень. - Київ, 1997

www.ovu.com.ua
електронний ресурс
Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - Київ : Спец. вид-во ЮНЕСКО "Соціо", 1997- .

http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua
електронний ресурс
Сучасна спеціальна техніка : наук.-практ. журн. - Київ : Б. в, 2003
Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. - Київ : Б.в., 2003
Інформаційний бюлетень : [з проблем кримінології]. - Київ : Акад. прав. наук України, 2000
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. - Сєвєродонецьк, 1997-
Стратегічна панорама : наук.-практ. журн. - Київ : Б. в., 2003
Право та інновації : наук.-практ. журн. - Харків, 2011- .

https://pti.org.ua/index.php/ndipzir
електронний ресурс
Право.ua : наук.-практ. журн. з проблем конституц., цивіл., кримінал., екол. та ін. галузей права. - Київ : Спеціаліз. вид-во "ЮНЕСКО СОЦІО", 2014
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ : наук. журнал. - Київ : Вид-во НАВС України, 2011

https://lawjournal.com.ua/uk
електронний ресурс
Філософські та методологічні проблеми права : наук.журн. - Київ : Б.в., 2011
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. - Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 1994
Юридична психологія : наук. журн. - Київ : Б.в., 2007
Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика : наук.-практ. журнал. - Одеса : ВД "Гельветика", 2020
Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України : наук. вид. - Київ : КІ НГУ, 2022
Правовий часопис Донбасу : зб. наук. пр. - Кривий Ріг,Маріуполь, 1997
2023
https://ljd.dnuvs.in.ua
електронний ресурс
Центральноукраїнський вісник права та публічного управління : [Спеціальності: 081 – Право, 281 – Публічне управління та адміністрування]. - Одеса : Вид. дім "Гельветика", 2022
Показано 24 (24)
Європейські перспективи : наук.-практ. журн. - Київ, 2003
Наука і правоохорона : Юридичний журнал. - Київ : Видавничо-поліграфічний центр МВС України, 2007
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда, 1991
2022
www.golos.com.ua
електронний ресурс
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - Київ : Преса України
2022
www.ukurier.gov.ua
електронний ресурс
Філософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. - Київ, 1927
Вища школа : наук.-практ. вид. - Київ : Знання, 2001
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти, 2000
Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. - Київ : Юрінком Інтер, 2003
Офіційний вісник України зі змінами : щотижневий зб. актів законодавства. - Київ, 1996
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - Київ : Вид-во "Педагог. преса", 2001
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. - Дніпро : Б. в., 1999
Закон і Бізнес : газета. - Київ : Закон і Бізнес, 1991
Служимо закону : газ. - Харків : вид-во ХНУВС
Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. - Київ : Київ. ун-т права НАН України
Наше право/ Our law : наук.-практ. журн. - Київ : Спец. вид-во ЮНЕСКО "Соціо", 1997- .
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Юридичні науки. - Київ : Видавничо-полігр.центр " Київ. ун-т", 1958
Сучасна спеціальна техніка : наук.-практ. журн. - Київ : Б. в, 2003
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. - Сєвєродонецьк, 1997-
Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - Київ : Б.в., 2011

https://www.publichne-pravo.com.ua/index.php?lang=uk
електронний ресурс
Показано 30 (48)