Навчально-методичні матеріали
Кафедри

Кафедра адміністративного права і процесу

Кафедра адміністративної діяльності поліції

Кафедра військової підготовки

Кафедра вогневої підготовки

Кафедра економіки та фінансів

Кафедра загальноправових дисциплін

Кафедра іноземних мов

Кафедра інформаційних технологій (курсанти)

Кафедра інформаційних технологій (студенти)

Кафедра кібербезпеки

Кафедра конституційного і міжнародного права

Кафедра криміналістики та судової експертології

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінального права і кримінології

Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів

Кафедра педагогіки та психології

Кафедра правового забезпечення господарчої діяльності

Кафедра соціальних та економічних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціології та психології

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактичної та тактико-спеціальної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра трудового та господарського права

Кафедра українознавства

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільного права та процесу

Предмети

Автоматизація обліку кадрів

Авторське право та суміжні права, право інтелектуальної власності

Авторське та суміжні права, право інтелектуальної власності

Авторське та суміжні права. Право інтелектуальної власності (2018)

Аграрне право

Адмін. практика

Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна юстиція

Адміністративне право і процес (081 - Право)

Адміністративне право і процес (262 - Правоохоронна діяльність)

Адміністративне право і процес ПД

Адміністративне право і процес ПЗ

Адміністративне право та процес МС

Адміністративне судочинство

Адміністративне судочинство

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції

Актуальні питання прикладної юридичної психології

Актуальні проблеми адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства

Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства

Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства

Актуальні проблеми кримінального права

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Актуальні проблеми регіонального розвитку

Актуальні проблеми сучасного адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми сучасного адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми фінансового права

Актуальні проблеми фінансового права

Акціонерна справа

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмізація та програмування

Аналіз та прогнозування злочинності

Аналітична робота під час протидії кіберзлочинності

Аналітична розвідка у кіберсфері

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Анатомія та еволюція нервової системи

Антропологія

Аудит

Банківська система

Банківське право (072 - Фінанси)

Банківське право (081 - Право)

Банківські операції

Безпека електронних платіжних систем

Безпека електронних платіжних систем

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека інформаційних та комунікаційних систем

Блокчейн технології та криптовалюти

Блокчейн технологія та криптовалюти

Бухгалтерський облік

Бюджетна система

Взаємодія підрозділів з громадськістю. Профілактика правопорушень.

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вища математика

Вища математика

Військова підготовка

Вікова психологія

Вікова психологія

Вікова та педагогічна психологія

Вогнева підготовка

Вогнева підготовка

Вступ в спеціальність

Вступ до конфліктології

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Гендерна психологія

Геронтопсихологія

Глобальна економіка

Господарське право

Господарське право

Господарський процес

Господарський процес

Господарський процес (2018)

Гроші і кредит

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Державне будівництво та самоврядування в Україні

Державне право зарубіжних країн

Державне управління у сфері кібербезпеки

Державне управління у сфері кібербезпеки

Державні фінанси

Дискретна математика

Дискретна математика

Диференційна психологія

Діагностика кримінальної та адиктивної поведінки

ДІЗНАННЯ

Дізнання

Дії працівників поліції при надзвичайних ситуаціях

Доказування в кримінальному провадженні

ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність

Доктрини адміністративного права та процесу: історія та сучасність

Доктрини інформаційного права: історія і сучасність

Доктрини інформаційного права: історія та сучасність

Доктрини конституційного права

Доктрини конституційного права: історія та сучасність

Доктрини криміналістики та судової експертизи: історія та сучасність

ДОКТРИНИ КРИМІНАЛІСТИКИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

ДОКТРИНИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Доктрини кримінально-виконавчого права: історія та сучасність

ДОКТРИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Доктрини кримінального права: історія та сучасність

Доктрини кримінального процесу: історія та сучасність

Доктрини кримінології: історія та сучасність

ДОКТРИНИ КРИМІНОЛОГІЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Доктрини міжнародного приватного права.

Доктрини міжнародного приватного права: історія та сучасність

Доктрини муніціпального права: історія та сучасність

ДОКТРИНИ ОРД: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Доктрини права соціального забезпечення

Доктрини права соціального забезпечення: історія та сучасність

Доктрини трудового права історія та сучасність

Доктрини Трудового Права: історія та сучасність

Доктрини фінансового права: історія та сучасність

Доктрини фінансового права: історія та сучасність (072 - Фінанси)

Доктрини фінансового права: історія та сучасність (081 - Право)

Доктрини цивільного процесу: істория та сучасність

Доктрини цивільного та сімейного права: історія та сучасність

Долікарська допомога

Дослідження трансформації фінансової системи

Досудове слідство в поліції

Еволюція, анатомія та фізіологія цнс

Екологічне право

Екологічне право

Екологія

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіко-математичні методи та моделі

Економічна безпека держави

Економічна соціологія

Економічна теорія

Експериментальна психологія

ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Електроніка

Електроніка та схемотехніка

Електроніка та схемотехніка

Етнопсихологія

Ефективна комунікація

Житлове право

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності

Загальна психологія

Загальна психологія

Загальна тактика

Запобігання адміністративним правопорушенням в органах поліції

Засоби предачі інформації в СТЗІ

Засоби приймання та обробки інформаії в СТЗІ

Застосування адміністративно-деліктного законодавства

Захист інтелектуальної власності

Захист інформації в базах даних

Захист інформації в банківських системах

Захист інформації в банківських та комерційних системах

Захист інформації від електромагнітного імпульсу

Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції

Земельне право

Зобов'язальне право

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Інвестиційна діяльність

Інвестиційне право

Інвестиційний менеджмент

Інвестування

Інженерна психологія

Інноваційний розвиток підприємства

Іноземна мова "Правознавство"

Іноземна мова (Кібербезпека)

Іноземна мова (Правознавство)

Іноземна мова (Правоохоронна діяльність)

Іноземна мова (Психологія)

Іноземна мова (Фінанси)

Іноземна мова для дослідників (Психологи)

Іноземна мова за напрямом дослідження

Іноземна мова за напрямом дослідження

Іноземна мова за напрямом дослідження

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова професійного спрямування (Кібербезпека)

Іноземна мова професійного спрямування (Правоохоронна діяльність)

Іноземна мова професійного спрямування (Фінанси)

Іноземна мова професійного спрямування(Правознавство)

Іноземна мова. "Правоохоронна діяльність"

Іноземна мова. Спеціальність "Кібербезпека"

Іноземна мова. Спеціальність "Психологія"

Інформатика

Інформатика

Інформаційне забезпечення діяльності поліції

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Інформаційне право

Інформаційне право

Інформаційне право та інформаційне забезпечення в діяльності поліції

Інформаційні технології

Інформаційні технології

Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності

Інформаційні технології в професійній діяльності

Інформаційні технології в професійній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науці та освіті

Історико-правові доктрини (концепції) держави та права

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Історія держави та права

Історія держави та права (262 правоохоронна діяльність)

Історія держави та права зарубіжних країн

Історія держави та права України

Історія економіки та економічної думки

Історія правових учень

Історія правоохоронних органів

Історія психології

Історія психології

Історія та культура України

Історія та культура України

Історія та культура України

Історія та культура України (Кібербезпека)

Історія та культура України (Правознавство)

Історія та культура України (Правоохоронна діяльність)

Історія та культура України (Психологія)

Історія та культура України (Фінанси)

Історія та методологія психології/аспірантура

Історія та методологія юридичної психології

Історія та методологія юридичної психології/аспірантура

Історія філософії

Кадри і безпека організацій

Кваліфікація адміністративних правопорушень

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Кваліфікація злочинів проти публічної безпеки та публічного порядку

КВАЛІФІКАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Кваліфікація кримінальних правопорушень

Квантові обчислення і криптографія

Кібербезпека

Кібербезпека

Клінична психологія

Комп'ютерне діловодство

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерні мережі та засоби телекомунікації

Комп'ютерні основи систем кібербезпеки

Комп'ютерні основи систем кібербезпеки

Комплексний екзамен за спеціалізацією "Адміністративно-правова"

Компонентна база засобів технічного захисту інформації

Компьютерні методи практичної психології

Компьютерні методи психодіагностики

Конституційне право (спеціальність 081 "Право")

Конституційне право (спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність")

Конституційне право ПД

Конституційне право ПЗ

Конституційно-правові засади державності України

Контроль і нагляд в професійній діяльності. Взаємодія підрозділів з громадськістю

Конфліктологія

Корпоративне право

Кризова психологія

Криміналістика

КРИМІНАЛІСТИКА

Криміналістичні засоби та методи розкриття і розслідування кримінальних правопорушень

Кримінальна психологія

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Кримінальне право

Кримінальний процес

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кримінально-виконавче право

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ

КРИМІНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кримінологія

КРИМІНОЛОГІЯ

КРИМНОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ

Криптографія та стеганографія

КРИПТОГРАФІЯ ТА СТЕГАНОГРАФІЯ

Культура професійного спілкування

лекція 1

Логіка

Логіка (Правознавство)

Логіка (Психологія)

Макроекономіка

Маркетинг

Математика для економістів (вища математика)

Математична статистика

Математична статистика

Математичні методи в психології

Математичні методи в психології

Менеджмент

метод матеріали до практичних (семінарських) занять

Методи та засоби боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері

Методи та засоби захисту інформації

Методи та засоби захисту інформації

Методика викладання психології

Методика викладання соціології

Методика викладання у вищій школі

Методика викладання у вищій школі

Методика наукових досліджень

Методика наукової діяльності

Методика проведення експертизи в різних галузях психології

Методика роботи з гуманітарних питань

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Методика розслідування окремих видів злочинів

Методика та організація наукових досліджень

Методичні матеріали

Методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали до семінарських занять

Методичні матеріали до семінарських занять

Методичні матеріали до семінарських занять

Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю

Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю

Методологія наукової діяльності

Методологія права

Методологія та організація наукового дослідження

Методологія та технологія проведення тренінгу

Методологія фінансових розслідувань

Метрологія та вимірювання

Метрологія та вимірювання

Міжнародна економіка

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне право

Міжнародне право ПД

Міжнародне право ПЗ

Міжнародне приватне право (072 - Фінанси)

Міжнародне приватне право (081 - Право)

Міжнародне фінансове право

Міжнародні фінанси

Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності

Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності

Мікро та макроекономіка

Мікроекономіка

Місцеві фінанси

Моделі, методи та засоби аналітичної обробки великих масивів даних

Муніципальне право

Навчальна практика

навчальна програма

Навчально-методичні матеріали до семінарських і практичних занять з дисципліни

Надання полыцейських послуг

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАКИ "КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО"

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ "КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА"

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ "КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС"

Напрями розвитку науки "Кримінальний процес"

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ "КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО"

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ "КРИМІНОЛОГІЯ"

Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу

Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу

Напрями розвитку науки інформаційного права

Напрями розвитку науки інформаційного права

Напрями розвитку науки конституційного права

Напрями розвитку науки криміналістика та судова експертиза

Напрями розвитку науки кримінальне право

Напрями розвитку науки трудового права

Напрями розвитку науки фінансового права

Напрями розвитку науки фінансового права (072 - Фінанси)

Напрями розвитку науки фінансового права (081 - Право)

Напрями розвитку науки цивільного та сімейного права

Напрями розвитку права соціального забезпечення

Напрями розвитку трудового права

Напрямки розвитку міжнародного приватного права

Напрямки розвитку науки історія держави і права

Напрямки розвитку науки міжнародного приватного права

Напрямки розвитку науки цивільного процесу

Напрямки розвитку правової доктрини України

Національна економіка

Невербальна психодіагностика

Нейролінгвістичне програмування

Нормативно-правове забезпечення захисту інформації

Об'єктно-орієнтоване програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПО БОРОТЬБІ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Операційні системи та комп'ютерні мережі

Операційні системи та комп'ютерні мережі

Оптимізація алгоритмів сучасних криптосистем

Оптимізація алгоритмів сучасних криптосистем

Органiзацiйна психологiя

Організаційна психологія

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організація баз даних та знань

Організація взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень

Організація підтримання публічної безпеки та порядку

Організація роботи органів юстиції

Організація служби дільничних офіцерів поліції

Основи алгоритмізації та програмування

Основи алгоритмізації та програмування (правознавство)

Основи антропогенезу

Основи біології та генетики людини

Основи боротьби з кіберзлочиністю

Основи всебічного забезпечення бою

Основи демократії

Основи економічної безпеки

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії та судової бухгалтерії

Основи економічної теорії та судової бухгалтерії

Основи загальної теорії систем

Основи інформатики

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Основи інформатики та обчислювальної техніки та застосування ЕОМ в психології

Основи конфліктології

Основи криміналістики

Основи маркетингу

Основи менеджменту

Основи наукових досліджень

Основи підприємницької діяльності

Основи побудови комплексної системи безпеки

Основи правознавства

Основи психогенетики

Основи психокорекційної роботи

Основи психологічного консультування

Основи психологічної практики

Основи психореабілітації

Основи психотерапії

Основи римського приватного права

Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації

Основи товарознавства та виробництва споживчих товарів

Основи управління в поліції

Основні теорії та концепції особистості в психології/аспірантура

Особливості документування адміністративних правопорушень

Особливості досудового розслідування в окремих категоріях кримінальних проваджень

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗСЛІДУАННЯ ЗЛОЧИНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОРУШУЮТЬ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

Особливості розслідування злочинів, що скоєні неповнолітніми

Особливості розслідування окремих видів злочинів

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Охорона праці (Основи охорони праці)

Охорона праці в галузі

Охорона праці в галузі та особиста безпека працівників поліції

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Охорона праці в галузі, особиста безпека працівників поліції та цивільний захист

Паблик рилейшнз

Патопсихологія

Педагогіка

Педагогіка

Педагогіка і психологія вищої школи та методологія наукової діяльності (081 Право, магістратура)

Педагогіка та психологія вищої школи

Педагогіка та психологія вищої школи (262 Правоохоронна діяльність, магістратура)

Педагогічна майстерність викладача ЗВО (081 Право, аспірантура)

Педагогічна практика

Педагогічна психологія

Податкова система

Податкове право

Податковий менеджмент

Політекономія

Політична психологія

Політологія

Політологія (Кібербезпека)

Політологія (Право)

Політологія (Психологія)

Політологія (Фінанси)

Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації

Поля і хвилі СТЗІ

Порівняльна психологія

Порівняльне правознавство

ПОРІВНЯЛЬНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Право Європейського Союзу

Право Європейського Союзу ПД

Право Європейського Союзу ПЗ

Право інтелектуальної власності

Право соціального забезпечення

Правова статистика

Правова статистика

Правове регулювання адміністративних послуг

Правове регулювання страхової діяльності

Правове регулювання фінансового контролю

Правові засади запобігання корупції

Правові засади запобігання корупції

Правові проблеми податкового права

Правові проблеми фінансового права

Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності

Правозастосовча діяльність поліції

Правозастосування

Правознавство

Правознавство: адміністративне право (053 Психологія)

Правознавство: кримінальне право

Правознавство: кримінальний процес

Правотворча діяльність суб'єктів публічної адміністрації

Практикум "Робота з персоналом"

Практикум з вікової та педагогічної психології

Практикум з загальної психології

Практикум з загальної психології

Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів

Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів

Практикум із загальної психології

Практична психологія

Превентивна робота поліції

ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Прикладна криптологія

Прикладні аспекти комп'ютерної обробки інформації

Принципи менеджменту

Проблеми домашнього насильства та його профілактика і корекція

Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень

Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень

Проблеми кіберадикції та шляхи її попередження

Проблеми сучасної практичної психології

Проблеми теорії права

Програма

Програма

Програма

Програма

Програма

ПРОГРАМА навчальної практики для курсантів третього курсу факультетів № 1 та № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ, які здобувають вищу освіту за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ПРОГРАМА стажування на посаді для курсантів четвертого курсу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, які здобувають вищу освіту за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Програма атестації

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР"

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 "ПРАВО"

Програма навчальної дисципліни "Теорія інформації та кодування"

Програма навчальної дисципліни "Теорія інформації та кодування"

Програма науково - педагогічної практики

Програми практик

Проектування систем захисту інформації

Проектування систем захисту інформації

Протидія насильству в сім'ї

Протидія поліції нелегальній міграції

Професійно-психологічна підготовка працівників поліції (заочна форма навчання)

Психодіагностика

Психодіагностика особистості та міжособистісних стосунків

Психодіагностика та корекція сімейних стосунків

Психологiчне забезпечення управлiння персоналом

Психологiя управлiння

Психологічне забезпечення управління персоналом

Психологічний спец.практикум по спеціалізації

Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації

Психологічні теорії мотивації

Психологія

Психологія агресії

Психологія гри

Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

Психологія здоров'я

Психологія масової поведінки

Психологія організацій

Психологія особистості

Психологія правоохоронної діяльності

Психологія правоохоронної діяльності/аспірантура

Психологія праці

Психологія праці та інженерна психологія

Психологія професійної діяльності

Психологія реклами

Психологія розвитку

Психологія сексуальності

Психологія сім'ї

Психологія спілкування

Психологія стресу

Психологія та корекція сімейних стосунків

Психологія творчості

Психологія толерантності

Психологія травмуючих ситуацій

Психологія управління

Психологія управління

Психологія управління та комунікативна компетентність працівника поліції (081 Право, магістратура)

Психологія управління та комунікативна компетентність працівників поліції

Психопрофілактика та психогімнастика

Психотерапія дітей та підлітків

Психотехнологія та психологічна культура особистості

Психофізіологія

Психофізіологія

Публічне адміністрування

Публічне адміністрування

Регіональна економіка

Речове право

Ринок фінансових послуг

Ринок цінних паперів та фондова біржа

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Розробка захищених мобільних застосувавнь

Розслідування злочинів проти власності

Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи

Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Російська мова як іноземна

Системи та засоби зв'язку

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Сімейне право

Сімейне право

СКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Складання процесуальних документів з цивільних справ

СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Соціальна відповідальність

Соціальна політика

Соціальна психологія

Соціальна психологія особистості

Соціальна робота та психологічна служба

Соціальна та корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім'ї

Соціальне страхування

Соціальні та політичні конфлікти

Соціально-психологічний тренинг

Соціологічний практикум

Соціологія

Соціологія

Соціологія громадської думки

Соціологія молоді

Соціологія праці

Соціологія прогнозування

Соціологія управління

Спадкове право

Спеціальна техніка в діяльності поліції

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальна фізична підготовка

Спецпрактикум з психокорекції

Спецтехніка ОВС

Стандартизація і сертифікація в галузі інформаційноїбезпеки

Стратегічне управління

Страховий менеджмент

Страхування

Стресостійкість

Структура та методи наукового дослідження в психології/аспірантура

Структура та методи наукового дослідження в сучасній психології

Судова бухгалтерія

Судова експертологія

СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ

Судова медицина та психіатрія

Судове документознавство

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

СУДОВІ СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Судові та правоохоронні органи України

Судові та правоохоронні органи України ПД

Судові та правоохоронні органи України ПЗ

Сучасні криміналістичні засоби та методи протидії злочинності

Сучасні методи психокорекційної роботи з неповнолітніми

Сучасні напрямки прикладної юридичної психології

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Сучасні проблеми господарського права (072 - Фінанси)

Сучасні проблеми господарського права (081 - Право)

Сучасні проблеми господарського процесу

Сучасні проблеми державотворення України

Сучасні проблеми земельного права (072 - Фінанси)

Сучасні проблеми земельного права (081 - Право)

Сучасні проблеми корпоративного права (072 - Фінанси)

Сучасні проблеми корпоративного права (081 - Право)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Сучасні проблеми сімейного права

Сучасні проблеми трудового права

Сучасні проблеми цивільного права

Сучасні проблеми цивільного права та процесу

Сучасні проблеми цивільного права та процесу

Сучасні проблеми цивільного процесу

Сучасні психологічні практики

Сучасні соціологічні теорії

Сучасні теорії (доктрини) права

Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації

Тактико-спеціальна підготовка. "Спеціальна техніка в діяльності поліції"

Тактико-технічні особливості попередження та розслідування кіберзлочинів

Тактична підготовка. Спеціальна техніка в діяльності поліції

Тексти лекцій

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретична та практична психологія/аспірантура

Теоретичні та методологічні проблеми психології

Теорія держави і права (081 право)

Теорія держави та права

Теорія держави та права (262 правоохоронна діяльність)

Теорія і практика управлінського консалтингу

Теорія інформації та кодування

Теорія інформації та кодування

Теорія ймовірності та математична статистика

Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних

Теорія та методи роботи з персоналом

Теорія та методика соціальної роботи

Технічна та комп'ютерна графіка

Технічна та комп’ютерна графіка

Технічні засоби охорони об'єктів

Технічні засоби охорони об`єктів

Техногогії хмарних обчислюваній

Технології хмарних обчислень

Торгове право

Трудове право

Трудове право (072 - Фінанси)

Трудове право (081 - Право)

Трудове право (262 - Правоохоронна діяльність)

Українська мова професійного спрямування

Українська мова професійного спрямування

Українська мова професійного спрямування

Українська мова професійного спрямування (Правоохоронна діяльність)

Українська мова професійного спрямування (Кібербезпека)

Українська мова професійного спрямування (Право, бакалавр)

Українська мова професійного спрямування (Право, молодший спеціаліст)

Українська мова професійного спрямування (Психологія, фінанси)

Українська мова як іноземна (Кібербезпека)

Українська мова як іноземна (Право, бакалавр)

Українська мова як іноземна (Право, магістр)

Українська мова як іноземна (Правоохоронна діяльність)

Управління інформаційною безпекою

Управління інформаційною безпекою

Управління органами поліції

Управління органами та підрозділами поліції

Управління повсякденною діяльныстю підрозділів

Управлыння органами полыцыъ та аналытичне забезпечення професыйноъ дыяльносты

Финансова статистика

Фізика

Фізика

Фізичне виховання

Фізичне виховання

Фізіологія ВНД та основи психофізіології

Філософія

Філософія (Кібербезпека)

Філософія (Правознавство)

Філософія (Психологія)

Філософія (Фінанси)

ФІлософія науки

Філософія науки

Філософія права (081 право)

Філософія права (262 Правоохоронна діяльність)

Фінанси

Фінанси підприємств

Фінансова безпека

Фінансова діяльність субєктів господарювання

Фінансова санація та банкрутство підприємства

Фінансове посередництво

Фінансове право

Фінансове право (072 - Фінанси)

Фінансове право (081 - Право)

Фінансове право (262 - Правоохоронна діяльнысть)

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Фінансовий ринок

Фінансові інновації

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Цивільне право

Цивільне право

Цивільне право та процес

Цивільне право та процес

Цивільне право та процес (2018)

Цивільне сімейне право

Цивільний захист

Цивільний процес

Цивільний процес

Цифрова криміналістика

Цифрова обробка сигналів

Цифрова обробка сигналів

Цифрова обробка сигналів

Юридична компаративістика

Юридична психологія

Юридична психологія

Юридичне документознавство

Юридичне документознавство ПД

Юридичне документознавство ПЗ

 
Пошук в електроному каталозі