Навчально-методичні матеріали
Кафедри

Кафедра адміністративного права і процесу

Кафедра адміністративної діяльності поліції

Кафедра військової підготовки

Кафедра вогневої підготовки

Кафедра економіки та фінансів

Кафедра загальноправових дисциплін

Кафедра іноземних мов

Кафедра інформаційних технологій (курсанти)

Кафедра інформаційних технологій (студенти)

Кафедра кібербезпеки

Кафедра конституційного і міжнародного права

Кафедра криміналістики та судової експертології

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінального права і кримінології

Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів

Кафедра педагогіки та психології

Кафедра правового забезпечення господарчої діяльності

Кафедра соціальних та економічних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціології та психології

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактичної та тактико-спеціальної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра трудового та господарського права

Кафедра українознавства

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільного права та процесу

Предмети

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Історія становлення вищої освіти

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Методика викладання професійно-орієнтованих дисциплін

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Методологія дисертаційного дослідження

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Основи педагогіки та психології вищої школи

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Педагогічна майстерність викладача ВНЗ

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Професійна компетентність викладача ВНЗ

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Сучасні педагогічні технології викладання у ВНЗ

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Юридична педагогіка

Автоматизація обліку кадрів

Авторське та суміжні права, право інтелектуальної власності

Аграрне право

Адвокатура України

Адміністративна відповідальність

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна юстиція

Адміністративне право

Адміністративне право і процес

Адміністративне право і процес

Адміністративне право і процес (262 - Правоохоронна діяльність)

Адміністративне право і процес ПД

Адміністративне право та процес

Адміністративне судочинство

Адміністративний процес

Адміністративний процес

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції

Актуальні питання прикладної юридичної психології

Актуальні проблеми адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства

Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства

Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства

Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Актуальні проблеми сучасного адміністративного права і процесу

Акціонерна справа

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмізація та програмування

Аналіз та прогнозування злочинності

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Анатомія людини

Анатомія та еволюція нервової системи

Антропологія

Антропологія

Антропологія

Аудит

Банківська система

Банківське право

Банківські операції

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека інформаційних та комунікаційних систем

Бухгалтерський облік

Бюджетна система

Взаємодія з громадськістю. Профілактика правопорушень.

Виконавче провадження

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вища математика

Вища математика

Вища освіта і Болонський процес

Військова підготовка

Вікова психологія

Вікова психологія

Вікова та педагогічна психологія

Вогнева підготовка

Вогнева підготовка

Вступ до конфліктології

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Гендерна психологія

Геронтопсихологія

Глобальна економіка

Господарське право

Господарське право

Господарський процес

Господарський процес

Гроші і кредит

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Державне будівництво та самоврядування в Україні

Державне право зарубіжних країн

Державні фінанси

Диференціальна психологія

Диференційна психологія

Діагностика кримінальної та адиктивної поведінки

ДІЗНАННЯ

Дізнання

Дії працівників поліції при надзвичайних ситуаціях

Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Кібербезпека)

Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Правознавство)

Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Правоохоронна діяльність)

Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Фінанси)

Доказування в кримінальному провадженні

ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Доктрина кримінально-виконавчого права: історія та сучасність

Доктрина кримінального права: історія та сучасність

Доктрина кримінології: історія та сучасність

Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність

Доктрини інформаційного права: історія і сучасність

Доктрини криміналістики та судової експертизи: історія та сучасність

Доктрини кримінального процесу: історія та сучасність

Доктрини права соціального забезпечення

Доктрини трудового права історія та сучасність

Доктрини фінансового права

Доктрини фінансового права

Доктрини цивільного процесу: істория та сучасність

Долікарська допомога

Досудове слідство в поліції

Еволюція, анатомія та фізіологія цнс

Екологічне право

Екологічне право

Екологія

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіко-математичні методи та моделі

Економічна безпека держави

Економічна соціологія

Економічна теорія

Експериментальна психологія

Експериментальна психологія

Електроніка

Етнопсихологія

Ефективна комунікація

Житлове право

Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності

Загальна психологія

Загальна психологія

Загальна тактика

Загальноправова підготовка (м. Основи кримінального права)

Запобігання адміністративним правопорушенням в органах поліції

Запобігання адміністративним правопорушенням органами поліції

Запобігання адміністративним правопорушенням органами поліції

Засоби предачі інформації в СТЗІ

Засоби приймання та обробки інформаії в СТЗІ

Застосування адміністративно-деліктного законодавства

Захист інформації в базах даних

Захист інформації в банківських системах

Захист інформації в банківських та комерційних системах

Захист інформації від електромагнітного імпульсу

Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції

Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності

Земельне право

Зобов'язальне право

Зоопсихологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Інвестиційна діяльність

Інвестиційне право

Інвестиційний менеджмент

Інвестування

Інженерна психологія

Інженерна психологія

Інноваційний розвиток підприємства

Іноземна мова "Правознавство"

Іноземна мова (Кібербезпека)

Іноземна мова (Правознавство)

Іноземна мова (Правоохоронна діяльність)

Іноземна мова (Психологія)

Іноземна мова за напрямом дослідження

Іноземна мова за напрямом дослідження

Іноземна мова за напрямом дослідження

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова. "Правоохоронна діяльність"

Іноземна мова. Спеціальність "Кібербезпека"

Іноземна мова. Спеціальність "Психологія"

Інформатика

Інформатика

Інформаційне забезпечення діяльності поліції

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Інформаційне право

Інформаційне право та інформаційне забезпечення в діяльності поліції

Інформаційні технології

Інформаційні технології

Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності

Інформаційні технології в професійній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Історико-правові доктрини (концепції) держави та права

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Історія держави та права

Історія держави та права (262 правоохоронна діяльність)

Історія держави та права зарубіжних країн

Історія держави та права України

Історія економіки та економічної думки

Історія правових учень

Історія правоохоронних органів

Історія психології

Історія психології

Історія та культура України

Історія та культура України (Кібербезпека)

Історія та культура України (Правознавство)

Історія та культура України (Правоохоронна діяльність)

Історія та культура України (Психологія)

Історія та культура України (Фінанси)

Історія та методологія психології/аспірантура

Історія та методологія юридичної психології

Історія та методологія юридичної психології/аспірантура

Історія філософії

Кадри і безпека організацій

Кваліфікація адміністративних правопорушень

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку

Кваліфікація кіберзлочинів

КВАЛІФІКАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Кваліфікація кримінальних правопорушень

Кількісні методи в соціології

Клінична психологія

Клінічна психологія

Комп'ютерне діловодство

Комп'ютерні мережі та засоби телекомунікації

Компонентна база засобів технічного захисту інформації

Компьютерні методи практичної психології

Компьютерні методи психодіагностики

Комунікативна компетентність працівників поліції

КОНКУРЕНЦІЯ НОРМ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ ТА ОСНОВИ ВІДМЕЖУВАННЯ СХОЖИХ ПРАВОПОРУКШЕНЬ

Конституційне право

Конституційне право

Конституційне право України

Конституційно-правові засади державності України

Контроль і нагляд в професійній діяльності

Конфліктологічна культура ВНЗ. Технології управління педагогічними конфліктами

Конфліктологія

Корпоративне право

Кризова психологія

Криміналістика

КРИМІНАЛІСТИКА

Криміналістичні засоби та методи розкриття і розслідування кримінальних правопорушень

Криміналістичні методи розслідування кіберзлочинів

Кримінальна психологія

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Кримінальне право

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кримінальний процес

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Кримінально-виконавче право

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

КРИМІНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кримінологія

КРИМІНОЛОГІЯ

Кримінологія та профілактика злочинів

КРИМНОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ

Криптографія та стеганографія

КРИПТОГРАФІЯ ТА СТЕГАНОГРАФІЯ

Культура професійного мовлення

Культура професійного спілкування

Культурологія

Логіка

Логіка (Правознавство)

Логіка (Психологія)

Макроекономіка

Маркетинг

Математична статистика

Математична статистика

Математичні методи в психології

Математичні методи в психології

Менеджмент

Методи та засоби боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері

Методи та засоби захисту інформації

Методика викладання психології

Методика викладання психології

Методика викладання психології

Методика викладання соціології

Методика викладання соціології

Методика викладання у вищій школі

Методика наукових досліджень

Методика наукової діяльності

Методика проведення експертизи в різних галузях психології

Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології

Методика роботи з гуманітарних питань

Методика розслідування окремих видів злочинів

Методика та організація наукових досліджень

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни

Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю

Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю

Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю

Методологія наукових досліджень

Методологія наукових досліджень

Методологія наукової діяльності

Методологія права

Методологія та організація наукового дослідження

Методологія та технології проведення тренінгу

Методологія та технології проведення тренінгу

Методологія та технорлогії проведення тренінгів

Метрологія та вимірювання

Митне право

Митне право

Міграційне право

Міжнародна економіка

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне право

Міжнародне право

Міжнародне приватне право

Міжнародні фінанси

Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності

Міжнародно-правові стандарти провоохоронної діяльності

Мікро та макроекономіка

Мікроекономіка

Місцеві фінанси

Муніципальне право

Муніципальне право

Навчальна практика

Навчально-методичні матеріали до семінарських і практичних занять з дисципліни

Напрями розвитку науки "Кримінальний процес"

Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу

Напрями розвитку науки інформаційного права

Напрями розвитку науки криміналістика та судова експертиза

Напрями розвитку науки кримінальне право

Напрями розвитку науки кримінально-виконавче право

Напрями розвитку науки кримінологія

Напрями розвитку науки фінансового права

Напрями розвитку права соціального забезпечення

Напрями розвитку трудового права

Напрямки розвитку науки історія держави і права

Напрямки розвитку науки цивільного процесу

Напрямки розвитку правової доктрини України

Народна психологія

Національна економіка

НЕ ОПУБЛІКОВАНО

НЕ ОПУБЛІКОВАНО

Невербальна психодіагностика

Нейролінгвістичне програмування

Нормативно-правове забезпечення захисту інформації

Нотаріат України

Об'єктно-орієнтоване програмування

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Оганізаційна психологія

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПО БОРОТЬБІ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Органiзацiйна психологiя

Органiзацiйна_психологiя

Організаційна психологія

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організація баз даних та знань

Організація взаємодії підрозділів під час досудового розслідування

Організація підтримання публічної безпеки та порядку

Організація служби дільничних офіцерів поліції

Основи алгоритмізації та програмування

Основи алгоритмізації та програмування (правознавство)

Основи антропогенезу

Основи біології та генетики людини

Основи біології та генетики людини

Основи боротьби з кіберзлочиністю

Основи всебічного забезпечення бою

Основи демократії

Основи економічної безпеки

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії та судової бухгалтерії

Основи економічної теорії та судової бухгалтерії

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Основи інформатики та обчислювальної техніки та застосування ЕОМ в психології

Основи конфліктології

ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Основи маркетингу

Основи менеджменту

Основи менеджменту

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Основи підприємницької діяльності

Основи підприємницької діяльності

Основи побудови комплексної системи безпеки

Основи правознавства

Основи практичної психології

Основи психогенетики

Основи психокорекційної роботи

Основи психокорекційної роботи

Основи психокорекційної роботи в поліції

Основи психологічного консультування

Основи психологічного консультування

Основи психологічного консультування

Основи психологічної практики

Основи психореабілітації

Основи психотерапії

Основи психотерапії

Основи римського приватного права

Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації

Основи товарознавства та виробництва споживчих товарів

Основи управління в поліції

Основні теорії та концепції особистості в психології/аспірантура

Особиста безпека працівників поліції

Особливості досудового розслідування в окремих категоріях кримінальних проваджень

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗСЛІДУАННЯ ЗЛОЧИНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Особливості розслідування злочинів, що скоєні неповнолітніми

Особливості розслідування окремих видів злочинів

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Охорона праці

Охорона праці (Основи охорони праці)

Охорона праці в галузі

Охорона праці в галузі та особиста безпека працівників поліції

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Паблик рилейшнз

Патопсихологія

Патопсихологія

Педагогіка

Педагогіка

Педагогіка вищої школи

Педагогіка і психологія вищої школи та методологія наукової діяльності

Педагогіка та психологія вищої школи

Педагогіка та психологія вищої школи

Педагогічна практика

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія

Податкова система

Податкове право

Податкове право

Політекономія

Політична психологія

Політична психологія

Політологія

Політологія (Кібербезпека)

Політологія (Право)

Політологія (Правоохоронна діяльність)

Політологія (Психологія)

Політологія (Фінанси)

Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації

Поля і хвилі СТЗІ

Порівняльна психологія

Порівняльна психологія

Порівняльне правознавство

ПОРІВНЯЛЬНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Право Європейського Союзу

Право Європейського Союзу

Право інтелектуальної власності

Право соціального забезпечення

Правова статистика

Правова статистика

Правове регулювання ринку фінансових послуг

Правове регулювання страхової діяльності

Правове регулювання фінансового контролю

Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності

Правозастосовча діяльність поліції

Правозастосування

Правозастосування

Правознавство: Конституційне право

Практикум "Робота з персоналом"

Практикум з вікової та педагогічної психології

Практикум з загальної психології

Практикум з загальної психології

Практикум з загальної психології

Практикум із загальної психології

Практична психологія

Превентивна робота поліції

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Прикладні аспекти комп'ютерної обробки інформації

Принципи менеджменту

Проблеми домашнього насильства та його профілактика і корекція

Проблеми сучасної практичної психології

Проблеми теорії права

Програма науково - педагогічної практики

Програми практик

Проектування систем захисту інформації

Проектування систем захисту інформації

Протидія злочинам проти моральності

Протидія злочинам, пов'язаних з торгівлею людьми

Протидія насильству в сім'ї

Протидія поліції нелегальній міграції

Професійно-психологічна підготовка працівників ОВС

Професійно-психологічна підготовка працівників поліції

Професійно-психологічна підготовка працівників поліції + М. Конфліктологія

Професійно-психологічна підготовка психологів ювенальної превенції

Профілактично-виховна робота з дітьми

Психодіагностика

Психодіагностика

Психодіагностика особистості та міжособистісних стосунків

Психодіагностика та корекція сімейних стосунків

Психологiчне забезпечення управлiння персоналом

Психологiя управлiння

Психологічна служба та соціальна робота

Психологічне забезпечення управління персоналом

Психологічний спец.практикум по спеціалізації

Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації

Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям (психологічне супроводження оперативно-службової діяльності НП)

Психологічні теорії мотивації

Психологія

Психологія

Психологія агресії

Психологія гри

Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

Психологія здоров'я

Психологія злочинності дітей і молодіжних угрупувань

Психологія злочинності дітей та молодіжних угрупувань

Психологія масової поведінки

Психологія організацій

Психологія особистості

Психологія правоохоронної діяльності

Психологія правоохоронної діяльності/аспірантура

Психологія праці

Психологія праці

Психологія праці та інженерна психологія

Психологія професійної діяльності

Психологія реклами

Психологія розвитку

Психологія сексуальності

Психологія сексуальності

Психологія сексуальності

Психологія сім'ї

Психологія сім'ї

Психологія сім'ї

Психологія спілкування

Психологія стресу

Психологія та корекція сімейних стосунків

Психологія творчості

Психологія творчості

Психологія толерантності

Психологія травмуючих ситуацій

Психологія управління

Психологія управління

Психологія управління та комунікативна компетентність працівників поліції

Психолого-педагогічний супровід сім'ї

Психопрофілактика та психогімнастика

Психотерапія дітей та підлітків

Психотерапія дітей та підлітків

Психотехнологія та психологічна культура особистості

Психофізіологія

Психофізіологія

Публічне адміністрування

Публічне адміністрування

Регіональна економіка

Речове право

Ринок фінансових послуг

Ринок цінних паперів та фондова біржа

Робоча програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Розслідування злочинів проти власності

Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи

Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Системи та засоби зв'язку

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Сімейне право

Сімейне право

СКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Складання процесуальних документів в цивільних справах

СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Слідчо-криміналістичні навчання

Соціальна відповідальність

Соціальна педагогіка

Соціальна політика

Соціальна психологія

Соціальна психологія

Соціальна психологія особистості

Соціальна робота та психологічна служба

Соціальна та корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім'ї

Соціальне страхування

Соціальні та політичні конфлікти

Соціальні та політичні конфлікти

Соціально-психологічна реабілітація дітей

Соціально-психологічний тренинг

Соціально-психологічний тренінг

Соціально-психологічний тренінг в поліції

Соціологічний практикум

Соціологія

Соціологія

Соціологія

Соціологія громадської думки

Соціологія молоді

Соціологія праці

Соціологія прогнозування

Соціологія управління

Спадкове право

Спеціальна техніка в діяльності поліції

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальна фізична підготовка

СПЕЦКУРС З КРИМІНАЛІСТИКИ

Спецпрактикум з психокорекції

Спецтехніка ОВС

Страховий менеджмент

Страхування

Стресостійкість

Структура та методи наукового дослідження в психології/аспірантура

Структура та методи наукового дослідження в сучасній психології

Судова бухгалтерія

Судова бухгалтерія

Судова експертологія

СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ

СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ

Судова медицина

СУДОВА МЕДИЦИНА

СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ

Судова медицина та психіатрія

Судова психіатрія

СУДОВА ПСИХІАТРІЯ

Судове документознавство

СУДОВІ СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Судові та правоохоронні органи України

Судові та правоохоронні органи України (правознавство)

Судові та правоохоронні органи України (правоохоронна діяльність)

Сучасна педагогічна психологія у ВНЗ

Сучасні інформаційні технології в діяльності поліції

Сучасні криміналістичні засоби та методи протидії злочинності

Сучасні методи психокорекційної роботи з неповнолітніми

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Сучасні проблеми господарського права

Сучасні проблеми господарського процесу

Сучасні проблеми земельного права

Сучасні проблеми корпоративного права

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Сучасні проблеми цивільного права та процесу

Сучасні психологічні практики

Сучасні соціологічні теорії

Сучасні теорії (доктрини) права

Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації

Тактико-спеціальна підготовка. "Спеціальна техніка в діяльності поліції"

Тактико-технічні особливості попередження та розслідування кіберзлочинів

Тактична підготовка. Спеціальна техніка в діяльності поліції

Тексти лекцій

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретична та практична психологія/аспірантура

Теоретичні основи педагогічного оцінювання

Теоретичні та методологічні проблеми психології

Теорії особистості в зарубіжній психології

Теорія держави і права (081 право)

Теорія держави та права

Теорія держави та права (053 психологія)

Теорія держави та права (262 правоохоронна діяльність)

Теорія і практика управлінського консалтингу

Теорія інформації та кодування

Теорія інформації та кодування

Теорія та методи роботи з персоналом

Теорія та методика соціальної роботи

Технічна та комп’ютерна графіка

Технічні засоби охорони об'єктів

Технічні засоби охорони об`єктів

Торгове право

Трудове право

Трудове право

Українська мова професійного спрямування

Українська мова професійного спрямування (Правоохоронна діяльність)

Українська мова професійного спрямування (Кібербезпека)

Українська мова професійного спрямування (Право, бакалавр)

Українська мова професійного спрямування (Право, молодший спеціаліст)

Українська мова професійного спрямування (Психологія, фінанси)

Українська мова як іноземна (Кібербезпека)

Українська мова як іноземна (Право, бакалавр)

Українська мова як іноземна (Право, магістр)

Українська мова як іноземна (Правоохоронна діяльність)

Управління інформаційною безпекою

Управління інформаційною безпекою

Управління органами поліції

Управління повсякденною діяльныстю підрозділів

Финансова статистика

Фізика

Фізика

Фізичне виховання

Фізичне виховання

Фізіологія ВНД та основи психофізіології

Фізіологія ЦНС та ВНД

Філософія

Філософія (Кібербезпека)

Філософія (Правознавство)

Філософія (Правоохоронна діяльність)

Філософія (Психологія)

Філософія (Фінанси)

ФІлософія науки

Філософія науки

Філософія права

Філософія права (262 Правоохоронна діяльність)

Фінанси

Фінанси підприємств

Фінансова безпека

Фінансова діяльність субєктів господарювання

Фінансова санація та банкрутство підприємства

Фінансове посередництво

Фінансове право

Фінансове право

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Цивільне право

Цивільне право

Цивільне право та процес

Цивільне право та процес

Цивільне сімейне право

Цивільне та сімейне право

Цивільний захист

Цивільний захист

Цивільний процес

Цивільний процес

Юридична компаративістика

Юридична психологія

Юридична психологія

Юридична психологія (053 Психологія)

Юридичне документознавство

Юридичне документознавство

 
Пошук в електроному каталозі
Вхід