Навчально-методичні матеріали
Кафедри

Кафедра адміністративного права і процесу

Кафедра адміністративної діяльності поліції

Кафедра військової підготовки

Кафедра вогневої підготовки

Кафедра економіки та фінансів

Кафедра загальноправових дисциплін

Кафедра іноземних мов

Кафедра інформаційних технологій та захисту інформації

Кафедра інформаційної безпеки

Кафедра кібербезпеки

Кафедра конституційного і міжнародного права

Кафедра криміналістики та судової експертології

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінального права і кримінології

Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів

Кафедра педагогіки та психології

Кафедра правового забезпечення господарчої діяльності

Кафедра соціальних та економічних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціології та психології

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактичної та тактико-спеціальної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра трудового та господарського права

Кафедра українознавства

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільного права та процесу

Предмети

"Іноземна мова за напрямом дослідження" для підготовки ад`юнктів (аспірантів)

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Історія становлення вищої освіти

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Методика викладання професійно-орієнтованих дисциплін

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Методологія дисертаційного дослідження

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Основи педагогіки та психології вищої школи

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Педагогічна майстерність викладача ВНЗ

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Професійна компетентність викладача ВНЗ

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Сучасні педагогічні технології викладання у ВНЗ

011 "Науки про освіту" (доктор філософії) Юридична педагогіка

Автоматизація обліку кадрів

Авторське та суміжні права, право інтелектуальної власності

Аграрне право

Адвокатура України

Адміністративна відповідальність

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративне право

Адміністративне право

Адміністративне право і процес

Адміністративне право і процес

Адміністративне судочинство

Адміністративний процес

Адміністративний процес

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства

Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства

Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Акціонерна справа

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмізація та програмування

Аналіз та прогнозування злочинності

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Анатомія та еволюція нервової системи

Анатомія та еволюція нервової системи людини

Антропологія

Антропологія

Аудит

Банківська система

Банківське право

Банківські операції

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності працівників поліції

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека інформаційних та комунікаційних систем

Бухгалтерський облік

Бюджетна система

Взаємодія з громадськістю. Профілактика правопорушень.

Виконавче провадження

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вища математика

Вища математика

Вища освіта і Болонський процес

Військова підготовка

Вікова психологія

Вікова психологія

Вогнева підготовка

Вогнева підготовка

Вступ до конфліктології

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Гендерна психологія

Геронтопсихологія

Господарське право

Господарське право

Господарський процес

Господарський процес

Гроші і кредит

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Державне будівництво та самоврядування в Україні

Державне право зарубіжних країн

Диференціальна психологія

Диференційна психологія

Діагностика кримінальної та адиктивної поведінки

Дізнання

Дії працівників поліції при надзвичайних ситуаціях

Ділова іноземна мова

Ділова іноземна мова (заочна форма навчання)

ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Доктрина кримінально-виконавчого права: історія та сучасність

Доктрина кримінального права: історія та сучасність

Доктрина кримінології: історія та сучасність

Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність

Доктрини інформаційного права: історія і сучасність

Доктрини права соціального забезпечення

Доктрини трудового права історія та сучасність

Доктрини цивільного процесу: істория та сучасність

Долікарська допомога

Досудове слідство в поліції

Екологічне право

Екологічне право

Екологія

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіко-математичні методи та моделі

Економічна безпека держави

Економічна соціологія

Економічна теорія

Експериментальна психологія

Експериментальна психологія

Електроніка

Етика та естетика

Етнопсихологія

Європейське право

Житлове право

Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності

Загальна психологія

Загальна психологія

Загальна тактика

Загальноправова підготовка (м. Основи кримінального права)

Запобігання адміністративним правопорушенням в органах поліції

Засоби предачі інформації в СТЗІ

Засоби приймання та обробки інформаії в СТЗІ

Захист інформації в базах даних

Захист інформації в банківських та комерційних системах

Захист інформації від електромагнітного імпульсу

Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції

Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності

Земельне право

Земельне право

Зобов'язальне право

Зоопсихологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Інвестиційна діяльність

Інвестиційне право

Інвестування

Інженерна психологія

Інженерна психологія

Іноземна мова

Іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Інформатика

Інформатика

Інформаційне забезпечення діяльності поліції

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Інформаційне право

Інформаційне право та інформаційне забезпечення в діяльності поліції

Інформаційні технології

Інформаційні технології

Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Історико-правові доктрини (концепції) держави та права

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Історія держави та права зарубіжних країн

Історія держави та права України

Історія правових учень

Історія психології

Історія психології

Історія та культура України

Історія та культура України

Історія та методологія психології/аспірантура

Історія та методологія юридичної психології/аспірантура

Історія філософії

Історія філософії

Кваліфікація адміністративних правопорушень

Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку

Кваліфікація кіберзлочинів

КВАЛІФІКАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Кваліфікація кримінальних правопорушень

Кількісні методи в соціології

Клінична психологія

Клінічна психологія

Комп'ютерне діловодство

Комп'ютерні мережі та засоби телекомунікації

Компонентна база засобів технічного захисту інформації

Компьютерні методи практичної психології

Компьютерні методи психодіагностики

Комунікативна компетентність працівників поліції

Конституційне право

Конституційне право

Конституційне право України

Конституційне право України

Контроль і нагляд в професійній діяльності

Конфліктологічна культура ВНЗ. Технології управління педагогічними конфліктами

Конфліктологія

Корпоративне право

Кризова психологія

КРИМІНАЛІСТИКА

Криміналістика

Криміналістичні засоби та методи розкриття і розслідування кримінальних правопорушень

Кримінальна психологія

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Кримінальне право

Кримінальний процес

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кримінально-виконавче право

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КРИМІНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кримінологія

КРИМІНОЛОГІЯ

Кримінологія та профілактика злочинів

Криптографія та стеганографія

КРИПТОГРАФІЯ ТА СТЕГАНОГРАФІЯ

Культура професійного мовлення

Культура професійного мовлення

Культурологія

Логіка

Логіка

Макроекономіка

Маркетинг

Математична статистика

Математична статистика

Математичні методи в психології

Математичні методи в психології

Менеджмент

Методи та засоби боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері

Методи та засоби захисту інформації

Методика викладання психології

Методика викладання психології

Методика викладання соціології

Методика викладання соціології

Методика наукових досліджень

Методика наукових досліджень

Методика проведення експертизи в різних галузях психології

Методика роботи з гуманітарних питань

Методика та організація наукових досліджень

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни

Методичні вказівки щодо виконання дипломних (курсових) робіт

Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю

Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю

Методологія наукової діяльності

Методологія права

Методологія та організація наукового дослідження

Методологія та технології проведення тренінгу

Методологія та технорлогії проведення тренінгів

Метрологія та вимірювання

Митне право

Митне право

Міграційне право

Міжнародна економіка

Міжнародне право

Міжнародне право

Міжнародне приватне право

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності

Міжнародні фінанси

Міжнародно-правові стандарти по запобіганню катуванням

Мікро та макроекономіка

Мікроекономіка

Місцеві фінанси

Муніципальне право

Муніципальне право

Навчальна практика

Навчально-методичні матеріали до семінарських і практичних занять з дисципліни

Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу

Напрями розвитку науки інформаційного права

Напрями розвитку науки кримінальне право

Напрями розвитку науки кримінально-виконавче право

Напрями розвитку науки кримінологія

Напрями розвитку права соціального забезпечення

Напрями розвитку трудового права

Напрямки розвитку науки історія держави і права

Напрямки розвитку науки цивільного процесу

Напрямки розвитку правової доктрини України

Народна психологія

Національна економіка

Невербальна психодіагностика

Нейролінгвістичне програмування

Нормативно-правове забезпечення захисту інформації

Нотаріат України

Об'єктно-орієнтоване програмування

Оганізаційна психологія

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПО БОРОТЬБІ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організація баз даних та знань

Організація взаємодії підрозділів під час досудового розслідування

Організація підтримання публічної безпеки та порядку

Організація служби дільничних офіцерів поліції

Організація та проведення спеціальних операцій підрозділами поліції

Організація та тактика дій поліції при забезпеченні публічної безпеки та порядку

Основи алгоритмізації та програмування

Основи алгоритмізації та програмування (правознавство)

Основи антропогенезу

Основи біології та генетики людини

Основи біології та генетики людини

Основи боротьби з кіберзлочиністю

Основи всебічного забезпечення бою

Основи гендерної політики

Основи економічної безпеки

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Основи інформатики та обчислювальної техніки та застосування ЕОМ в психології

Основи конфліктології

Основи криміналістики

ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Основи маркетингу

Основи менеджменту

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці

Основи підприємницької діяльності

Основи побудови комплексної системи безпеки

Основи психогенетики

Основи психокорекційної роботи

Основи психокорекційної роботи в поліції

Основи психологічного консультування

Основи психологічного консультування

Основи психологічної практики

Основи психологічної практики

Основи психореабілітації

Основи римського приватного права

Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації

Основи товарознавства та виробництва споживчих товарів

Основи управління в поліції

Основні теорії та концепції особистості в психології/аспірантура

Особиста безпека працівників поліції

Особливості досудового розслідування в окремих категоріях кримінальних проваджень

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Особливості розслідування злочинів, що скоєні неповнолітніми

Особливості розслідування кіберзлочинів

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Охорона праці (Основи охорони праці)

Охорона праці в галузі

Паблик рилейшнз

Патопсихологія

Патопсихологія

Педагогіка

Педагогіка вищої школи

Педагогіка та психологія вищої школи

Педагогічна практика

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія

Податкова система

Податкове право

Податкове право

Політична психологія

Політична психологія

Політологія

Політологія + (Політологія +М)

Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації

Поля і хвилі СТЗІ

Порівняльне правознавство

ПОРІВНЯЛЬНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Право Європейського Союзу

Право інтелектуальної власності

Право соціального забезпечення

Правова статистика

Правова статистика

Правове регулювання ринку фінансових послуг

Правове регулювання страхової діяльності

Правове регулювання фінансового контролю

Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності

Правозастосовча діяльність поліції

Правозастосування

Правозастосування

Правозастосування

Правознавство

Правознавство

Практикум з загальної психології

Практикум з загальної психології

Практикум із загальної психології

Практична психологія

Превентивна робота поліції

Прикладні аспекти комп'ютерної обробки інформації

Принципи менеджменту

Проблеми домашнього насильства та його профілактика і корекція

Проблеми сучасної практичної психології

Проблеми теорії права

Програма державного комплексного екзамену зі спеціалізації

Програми практик

Проектування систем захисту інформації

Протидія насильству в сім'ї

Протидія поліції нелегальній міграції

Професійна етика та культура

Професійно-психологічна підготовка працівників ОВС

Професійно-психологічна підготовка працівників поліції

Професійно-психологічна підготовка працівників поліції + М. Конфліктологія

Професійно-психологічна підготовка психологів ювенальної превенції

Профілактично-виховна робота з дітьми

Психодіагностика

Психодіагностика

Психодіагностика особистості та міжособистісних стосунків

Психодіагностика та корекція сімейних стосунків

Психологічна служба та соціальна робота

Психологічне забезпечення управління персоналом

Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації

Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям (психологічне супроводження оперативно-службової діяльності НП)

Психологія

Психологія

Психологія агресії

Психологія гри

Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

Психологія масової поведінки

Психологія організацій

Психологія особистості

Психологія правоохоронної діяльності/аспірантура

Психологія праці

Психологія праці

Психологія професійної діяльності

Психологія реклами

Психологія розвитку

Психологія сексуальності

Психологія сексуальності

Психологія сексуальності

Психологія сім'ї

Психологія сім'ї

Психологія сім'ї

Психологія спілкування

Психологія стресу

Психологія творчості

Психологія творчості

Психологія толерантності

Психологія травмуючих ситуацій

Психологія управління

Психологія управління

Психолого-педагогічний супровід сім'ї

Психопрофілактика та психогімнастика

Психотерапія дітей та підлітків

Психотехнологія та психологічна культура особистості

Психофізіологія

Психофізіологія

Публічне адміністрування

Регіональна економіка

Релігієзнавство

Речове право

Ринок цінних паперів та фондова біржа

Робоча програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Розслідування злочинів проти власності

Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи

Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Системи та засоби зв'язку

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Сімейне право

Сімейне право

Складання процесуальних документів в цивільних справах

Слідчо-криміналістичні навчання

Соціальна педагогіка

Соціальна політика

Соціальна психологія

Соціальна психологія особистості

Соціальна робота та психологічна служба

Соціальна та корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім'ї

Соціальне страхування

Соціальні та політичні конфлікти

Соціальні та політичні конфлікти

Соціально-психологічна реабілітація дітей

Соціально-психологічний тренінг

Соціально-психологічний тренінг в поліції

Соціологічний практикум

Соціологія

Соціологія

Соціологія громадської думки

Соціологія молоді

Соціологія праці

Соціологія управління

Спадкове право

Спеціальна техніка в діяльності поліції

Спеціальна фізична підготовка

СПЕЦКУРС З КРИМІНАЛІСТИКИ

Спецпрактикум з психокорекції

Спецтехніка ОВС

Страхування

Структура та методи наукового дослідження в психології/аспірантура

Судова бухгалтерія

Судова бухгалтерія

Судова експертологія

СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ

Судова медицина

СУДОВА МЕДИЦИНА

СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ

Судова психіатрія

СУДОВА ПСИХІАТРІЯ

Судове документознавство

СУДОВІ СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Судові та правоохоронні органи України

Судові та правоохоронні органи України

Сучасна педагогічна психологія у ВНЗ

Сучасні інформаційні технології в діяльності поліції

Сучасні криміналістичні засоби та методи протидії злочинності

Сучасні методи психокорекційної роботи з неповнолітніми

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Сучасні проблеми господарського права

Сучасні проблеми господарського процесу

Сучасні проблеми земельного права

Сучасні проблеми корпоративного права

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Сучасні проблеми цивільного права та процесу

Сучасні психологічні практики

Сучасні соціологічні теорії

Сучасні теорії (доктрини) права

Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації

Тактико-спеціальна підготовка

Тактико-спеціальна підготовка. "Спеціальна техніка в діяльності поліції"

Тактико-технічні особливості попередження та розслідування кіберзлочинів

Тактична підготовка

Тактична підготовка. Спеціальна техніка в діяльності поліції

Тексти лекцій

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретична та практична психологія/аспірантура

Теоретичні основи педагогічного оцінювання

Теоретичні та методологічні проблеми психології

Теорії особистості в зарубіжній психології

Теорія держави і права

Теорія держави та права

Теорія і практика управлінського консалтингу

Теорія інформації та кодування

Теорія інформації та кодування

Теорія та методи роботи з персоналом

Теорія та методика соціальної роботи

Технічна та комп’ютерна графіка

Технічні засоби охорони об'єктів

Технічні засоби охорони об`єктів

Торгове право

Трудове право

Трудове право

Трудове право + М "Проходження служби та соціальний захист працівників поліції"

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова професійного спрямування

Управління інформаційною безпекою

Управління органами поліції

Управління повсякденною діяльныстю підрозділів

Финансова статистика

Фізика

Фізика

Фізичне виховання

Фізіологія ЦНС та ВНД

Філософія

Філософія

Філософія науки

Філософія права

Філософія права

Філософія права

Фінанси

Фінанси підприємств

Фінансова безпека

Фінансова діяльність субєктів господарювання

Фінансова санація та банкрутство підприємства

Фінансове право

Фінансове право

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Цивільне право

Цивільне право

Цивільне право та процес

Цивільне право та процес

Цивільне сімейне право

Цивільне та сімейне право

Цивільний захист

Цивільний захист

Цивільний процес

Цивільний процес

Юридична компаративістика

Юридична психологія

Юридична психологія

Юридична психологія (053 Психологія)

Юридичне документознавство

Юридичне документознавство

 
Пошук в електроному каталозі
Вхід