Навчально-методичні матеріали
Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права і процесу

Кафедра військової підготовки

Кафедра вогневої підготовки

Кафедра іноземних мов

Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра конституційного і міжнародного права

Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки

Кафедра кримінального права і кримінології

Кафедра кримінального права та кримінології

Кафедра кримінального права та кримінології

Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства

Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів

Кафедра педагогіки та психології

Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності

Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики

Кафедра соціальних та економічних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціології та психології

Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра трудового та господарського права

Кафедра українознавства

Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільного права та процесу

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія

Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія

Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія

Кременчуцький льотний коледж

Предметна комісія Фізичного виховання (КЛК)

Циклова комісія Авіаційного і радіоелектронного обладнання (КЛК)

Циклова комісія Авіаційного транспорту (КЛК)

Циклова комісія Загально-технічних дисциплін (КЛК)

Циклова комісія Загальноекономічних дисциплін (КЛК)

Циклова комісія Менеджменту організації транспорту (КЛК)

Циклова комісія Суспільно-гуманітарних дисциплін (КЛК)

Циклова комісія Української та іноземної мов (КЛК)

Циклова комісія Управління та адміністрування (КЛК)

Циклова комісія Фізика, інформатика, математика (КЛК)

Предмети

1. Кримінальне право (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший)

2. Кримінальне право (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший).

3. Кримінологія (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший)

4. Кримінологія (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший).

5. Кримінально-виконавче право (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший)

6. Кримінально-виконавче право (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший).

7. Основи правових знань: Кримінальне право (галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальність - 053 Психологія (психолог ювенальної превенції); спеціалізація - Поліцейські)

8. Правознавство: Кримінальне право (галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальність - 053 Психологія (психолог ювенальної превенції).

9. Міжнародне співробітництво у протидії злочинам пов'язаних з торгівлею людьми (галузь знань -26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські (підрозділи боротьби з торгівлею людьми)

Дії поліції під час футбольних матчів

10. Аналіз та прогнозування злочинності (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - другий)

11. Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - другий)

Право соціального забезпечення

"Напрями розвитку науки історії держави і права" (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

"Тактика дій офіцера кінолога на місці події".

053 "ПСИХОЛОГІЯ"

081 "ПРАВО"

12. Актуальні проблеми кримінального права (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Правоохоронна діяльність; рівень вищої освіти - другий).

125 "КІБЕРБЕЗПЕКА"

13. Актуальні проблеми кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - другий).

14. Практикум з кваліфікації кримінальних правопорушень (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший)

15. Напрями розвитку науки кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій)

16. Ґенеза науки кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій)

17. Сучасні кримінологічні доктрини (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій)

19. Сучасні доктрини кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій)

20. Напрями розвитку науки кримінології (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій)

21. Напрями розвитку науки кримінально-виконавчого права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій)

22. Основи кримінального права (первинна професійна підготовка: професія 5162 Поліцейський).

262 "ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ"

Cучасні теорії права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Автоматизація обліку кадрів

Авторське право та суміжні права, право інтелектуальної власності

Адмін. практика

Адміністративна відповідальність (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр

Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення

Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна діяльність поліції

Адміністративна юстиція

Адміністративна юстиція

Адміністративна юстиція

Адміністративне право

Адміністративне право

Адміністративне право

Адміністративне право (081 - Право) - бакалавр

Адміністративне право (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр

Адміністративне право і процес

Адміністративне право і процес

Адміністративне право і процес

Адміністративне право і процес (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр

Адміністративне право і процес ПД

Адміністративне право і процес ПЗ

Адміністративне право та процес МС

Адміністративне судочинство

Адміністративне судочинство

Адміністративне судочинство (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр

Адміністративний процес

Адміністративний процес (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр

Адміністративні процедури

Адміністративні процедури

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції

Актуальні питання застосування адміністративно-деліктного законодавства

Актуальні питання прикладної юридичної психології

Актуальні питання проєктного менеджменту (081 Право) магістр

Актуальні проблеми адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми адміністративного права і процесу (262 - Правоохоронна діяльність) - магістр

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції

Актуальні проблеми державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Актуальні проблеми державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства

Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства

Актуальні проблеми кримінального права

Актуальні проблеми кримінального права

Актуальні проблеми митного права

Актуальні проблеми муніципального права

Актуальні проблеми організації та проведення негласних (слідчих) дій

Актуальні проблеми організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Актуальні проблеми правового забезпечення господарської діяльності

Актуальні проблеми публічної служби

Актуальні проблеми регіонального розвитку

Актуальні проблеми регіонального розвитку

Актуальні проблеми сучасного адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми фінансового права

Актуальні проблеми фінансового права

Акціонерна справа

Акціонерна справа

Алгоритм дій патрульних поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності (сценарії)" (Правоохоронна діяльнвсть 262), професія 5162,

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмізація та програмування

Аналітична робота під час протидії кіберзлочинності

Аналітична робота під час протидії кіберзлочинності

Аналітична розвідка у кіберсфері

Аналітична розвідка у кіберсфері

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Аналітичне забезпечення професійної діяльності

Анатомія людини

Антикорупційне законодавство

Антропологія (053 Психологія, бакалавр)

Атестація здобувачів

Атестація зі спеціальності (072 - Фінанси, банківська справа, страхування)

Аудит

Аудит

Аудит (081 Право)

Банківська система

Банківська система

Банківське право (072 - Фінанси)

Банківське право (081 - Право)

Банківські операції

Банківські операції

Безпека дорожнього руху набір 2020

Безпека електронних платіжних систем

Безпека електронних платіжних систем

Безпека електронних платіжних систем

Безпека життєдіяльності (081 Право)

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Безпека інформаційних та комунікаційних систем

Блокчейн технології та криптовалюти

Блокчейн технологія та криптовалюти

Блокчейн технологія та криптовалюти

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік (081 Право)

Бюджетна система

Бюджетна система

Бюджетне право

Введення до маркетингу (081 Право)

Взаємодія підрозділів з громадськістю. Профілактика правопорушень.

Взаємодія підрозділів поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень

Взаємодія працівників кіберполіції зі слідством - (081 Право (поліцейські) - бакалавр)

Виконавче провадження

Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні

Вища математика

Вища математика

Вища математика

Військова психологія (053 Психологія, бакалавр)

Військова топографія

Вікова психологія

Вікова психологія_262_Правоохоронна діяльність_заочна форма

Вікова та педагогічна психологія (053 Психологія, бакалавр)

Вогнева підготовка

Вступ в спеціальність

Вступ в спеціальність

Вступ до правових досліджень. 081 Право

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності (053 Психологія, бакалавр)

Гендерна психологія (053 Психологія, бакалавр)

Генеза науки історії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Генеза науки конституційного права (081 Право) Доктор філософії

Генеза науки кримінального процесу (081-Право) - третій освітньо-науковий рівень вищої освіти

Генеза науки муніципального права (081 Право) Доктор філософії

Генеза науки теорії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Глобальна економіка

Глобальна економіка

Господарське право

Господарське право (081 - Право)

Господарський процес

Господарський процес

Гроші і кредит

Гроші і кредит

Ґенеза міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Ґенеза науки криміналістики(вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

Ґенеза науки права соціального забезпечення

Ґенеза науки судової експертології( вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

Ґенеза науки трудового права

Ґенеза науки фінансового права (081 - Право; Доктор філософії)

Деонтологічні основи правоохоронних органів

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Державне будівництво та самоврядування в Україні

Державне право зарубіжних країн

Державне управління у сфері кібербезпеки

Державне управління у сфері кібербезпеки

Державне управління у сфері кібербезпеки

Державний фінансовий контроль (262 Правоохоронна діяльність) магістр

Державні фінанси

Дискретна математика

Дискретна математика

Дискретна математика

Дисципліни навчального плану первинної професійної підготовки в перший рік навчання за бакалаврською програмою

Диференційна психологія (053 Психологія, бакалавр)

Дії поліції під час виборів народних депутатів

Дії поліції під час виборчого процесу

Дії працівників поліції при надзвичайних ситуаціях

Дії працівників поліції при надзвичайних ситуаціях

Доказове право кримінального процесу

Доказове право кримінального процесу

Доказування в кримінальному провадженні (081 Право) - магістр

Доказування у кримінальному провадженні

Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність

Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність (081 - Право) - доктор філософії

Доктрини адміністративного права та процесу: історія та сучасність

Доктрини інформаційного права: історія і сучасність

Доктрини інформаційного права: історія і сучасність

Доктрини інформаційного права: історія та сучасність (081 - Право) - доктор філософії

Доктрини конституційного права

Доктрини конституційного права: історія та сучасність

Доктрини конституційного права: історія та сучасність

Доктрини криміналістики та судової експертизи: історія та сучасність (081 Право, доктор філософії)

Доктрини криміналістики: історія та сучасність

Доктрини кримінально-виконавчого права:історія та сучасність

Доктрини кримінального права: історія та сучасність

Доктрини кримінального процесу: історія та сучасність

Доктрини кримінального процесу: історія та сучасність - (081 Право) - доктор філософії

Доктрини кримінології: історія та сучасність

Доктрини міжнародного приватного права (081 - Право)

Доктрини міжнародного приватного права: історія та сучасність (081 - Право; Доктор філософії)

Доктрини муніципального права: історія та сучасність

Доктрини муніціпального права: історія та сучасність

Доктрини оперативно-розшукової діяльності: історія та сучасність

Доктрини права соціального забезпечення

Доктрини права соціального забезпечення: історія та сучасність

Доктрини правової та соціальної держави (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Доктрини трудового права історія та сучасність

Доктрини Трудового Права: історія та сучасність

Доктрини фінансового права: історія та сучасність (081 - Право) - доктор філософії

Доктрини фінансового права: історія та сучасність (072 - Фінанси)

Доктрини фінансового права: історія та сучасність (081 - Право)

Доктрини цивільного процесу: істория та сучасність

Доктрини цивільного та сімейного права: історія та сучасність

Домедична підготовка

Домедична підготовка (081 Право, 125 Кібербезпека, 262 Правоохоронна діяльність, бакалавр)

Домедична підготовка. 262 Правоохоронна діяльність

Домедична підготовка. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Дослідження трансформації фінансової системи

Дослідження трансформації фінансової системи

Еволюція, анатомія та фізіологія ЦНС (053 Психологія, бакалавр)

Екологічне право

Екологічне право

Екологічне право (072 - Фінанси)

Екологічне право (081 - Право)

Екологія

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіко-математичні методи та моделі

Економіко-математичні методи та моделі

Економіко-правовий аналіз

Економічна безпека держави

Економічна безпека держави

Економічна теорія

Економічний аналіз

Експериментальна психологія (053 Психологія, бакалавр)

Експертні дослідження в кримінальному процесі

Електроніка

Електроніка та схемотехніка

Електроніка та схемотехніка

Електроніка та схемотехніка

Етнопсихологія

Європейські стандарти адвокатури

Житлове право

Житлове право

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності

Завдання для самостійної підготовки

Загальна психологія

Загальна психологія (053 Психологія, бакалавр)

Загальна тактика

Запобігання адміністративним правопорушенням в органах поліції

Запобігання та протидія домашньому насильству

Засоби предачі інформації в СТЗІ

Засоби приймання та обробки інформаії в СТЗІ

Застосування техніко-криміналістичних засобів доказування (081 Право, бакалавр)

Захист інтелектуальної власності

Захист інформації в базах даних

Захист інформації в банківських системах

Захист інформації в банківських та комерційних системах

Захист інформації від електромагнітного імпульсу

Захист прав людини. Соціально-психологічний аспект (053 Психологія, бакалавр)

Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції

Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції

Земельне право (072 - Фінанси)

Земельне право (081 - Право)

Земельне право (262 - Правоохоронна діяльність)

Зоопсихологія та порівняльна психологія (053 Психологія, бакалавр)

Інвестиційна діяльність

Інвестиційне право

Інвестиційне право (072 - Фінанси)

Інвестиційне право (081 - Право)

Інвестиційний менеджмент

Інвестування

Інвестування

Інноваційний розвиток підприємства

Інноваційний розвиток підприємства

Іноземна мова (англійська). 081 Право

Іноземна мова (англійська). 081 Право (молодші спеціалісти)

Іноземна мова (англійська). 262 Правоохоронна діяльність

Іноземна мова (англійська). 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Іноземна мова (Кібербезпека)

Іноземна мова (німецька). 081 Право

Іноземна мова (німецька). 262 Правоохоронна діяльність

Іноземна мова (Правознавство)

Іноземна мова (Правоохоронна діяльність)

Іноземна мова (Психологія)

Іноземна мова (Фінанси)

Іноземна мова для дослідників (Психологи)

Іноземна мова для дослідників 053 Психологія (практична психологія). Магістр

Іноземна мова за напрямом дослідження

Іноземна мова за напрямом дослідження

Іноземна мова за напрямом дослідження Ад'юнктура. 2020

Іноземна мова за напрямом дослідження. Аспірантура 2020

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька). 081 Право (правозастосування) (магістри)

Іноземна мова за професійним спрямуванням. 262 Правоохоронна діяльність (магістри)

Іноземна мова за професійним спрямуванням. Спеціальність-081 Право (поліцейські). Магістратура 2020

Іноземна мова за професійним спрямуванням. Спеціальність-262 Правоохоронна діяльність. Магістратура. 2020

Іноземна мова професійного спрямування (Кібербезпека)

Іноземна мова професійного спрямування (Правоохоронна діяльність)

Іноземна мова професійного спрямування (Фінанси)

Іноземна мова професійного спрямування(Правознавство)

Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність - 125 Кібербезпека. Бакалавр рік набору 2019

Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність - 262. Правоохоронна діяльність. Бакалавр рік набору 2020

Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність 053 Психологія. Бакалавр рік набору 2019

Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність 081 Право (поліцейські). Бакалавр 2019 рік набору

Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність-053 Психологія. Бакалавр рік набору 2020

Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність-081 Право (поліцейські). Бакалавр рік набору 2020

Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність-125 Кібербезпека. Бакалавр рік набору 2020

Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність-262 Правоохоронна діяльність. Бакалавр рік набору 2019

Іноземна мова. Спеціальність 081 Право (поліцейські). Бакалавр рік набору 2018

Іноземна мова. Спеціальність 125 "Кібербезпека". Бакалавр рік набору 2018

Інформатика

Інформатика

Інформатика (спеціальність 072)

Інформаційне забезпечення діяльності поліції

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Інформаційне забезпечення професійної діяльності (081 Право)

Інформаційне забезпечення професійної діяльності (262 Правоохоронна діяльність)

Інформаційне забезпечення професійної діяльності (262 Правоохоронна діяльність) поліцейські

Інформаційне забезпечення професійної діяльності -2 курс-Право

Інформаційне забезпечення професійної діяльності_Право_3-курс

Інформаційне право

Інформаційне право

Інформаційне право

Інформаційне право

Інформаційне право та інформаційне забезпечення в діяльності поліції

Інформаційні технології

Інформаційні технології

Інформаційні технології (262 Правоохоронна діяльність) поліцейські

Інформаційні технології (кібербезпека)

Інформаційні технології 262-Правоохоронна діяльністть

Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності

Інформаційні технології в професійній діяльності

Інформаційні технології в професійній діяльності

Інформаційні технології в професійній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) магістр

Інформаційні технології в професійній діяльності (магістри, правоохоронна діяльність)

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в науці та освіті

Історико-правові доктрини (концепції) держави та права

Історико-правові доктрини (концепції) держави та права

Історико-правові концепції держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Історія держави і права (262 правоохоронна діяльність) БАКАЛАВР

Історія держави і права зарубіжних країн (081 право) БАКАЛАВР

Історія держави і права України (081 право) БАКАЛАВР

Історія держави і права України (право)

Історія держави та права України

Історія держави та права

Історія держави та права

Історія держави та права

Історія держави та права

Історія держави та права зарубіжних країн

Історія держави та права зарубіжних країн

Історія держави та права зарубіжних країн

Історія держави та права України

Історія економіки та економічної думки

Історія економіки та економічної думки

Історія правових учень

Історія правоохоронних органів

Історія правоохоронних органів

Історія психології

Історія психології (053 Психологія, бакалавр)

Історія становлення вищої освіти

Історія та культура України (Кібербезпека)

Історія та культура України (Кібербезпека) 20-21

Історія та культура України (Правознавство)

Історія та культура України (Правоохоронна діяльність)

Історія та культура України (Психологія)

Історія та культура України (Фінанси)

Історія та культура України. 081 Право

Історія та культура України. 262 Правоохоронна діяльність

Історія та методологія психології/аспірантура

Історія та методологія юридичної психології

Історія та методологія юридичної психології/аспірантура

Історія філософії

Кваліфікаційні роботи (053 Психологія, бакалавр)

Кваліфікаційні роботи (053 Психологія, магістр)

Кваліфікація злочинів проти публічної безпеки та порядку

Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності

Кваліфікація корупційних злочинів

Кваліфікація корупційних злочинів

Квантові обчислення і криптографія

Кібербезпека

Кібербезпека

Кібербезпека

Клінична психологія (053 Психологія, бакалавр)

Клінічна психологія

Комп'ютерне діловодство

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерні мережі та засоби телекомунікації

Комп'ютерні основи систем кібербезпеки

Комп'ютерні основи систем кібербезпеки

Комп'ютерні основи систем кібербезпеки

Комплексний екзамен за спеціалізацією "Адміністративно-правова"

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід

Компонентна база засобів технічного захисту інформації

Комп’ютерні методи практичної психології (053 Психологія, бакалавр)

Конституційне право

Конституційне право

Конституційне право (081 Право) Бакалавр

Конституційне право (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр

Конституційне право (право)

Конституційне право (правоохоронна діяльність)

Конституційне право ПД

Конституційне право ПЗ

Конституційно-правові засади державності України (081 Право) Бакалавр

Контроль і нагляд в професійній діяльності. Взаємодія підрозділів з громадськістю

Конфліктологія (053 Психологія, бакалавр)

Конфліктологія 053 психолог ювенальної превенції 2021

Конфліктологія 262 денна форма

Конфліктологія. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Корпоративне право (072 - Фінанси)

Корпоративне право (081 - Право)

Кризова психологія

Криміналістика

Криміналістика (081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, бакалавр)

Кримінальна психологія

Кримінальна розвідка у кіберсфері

Кримінальна юстиція

Кримінальне право

Кримінальне право

Кримінальне право

Кримінальний процес

Кримінальний процес (262 - правоохоронна діяльність (поліцейські)) - бакалавр

Кримінальний процес (053 Психолог для підрозділів ювенальної превенції) - бакалавр

Кримінальний процес (081 Право) - бакалавр

Кримінальний процес (бакалавр спеціальність 081 Право Вибірковий блок №5 (підготовка слідчих боротьба з кіберзлочинністю Національної поліції України)

Кримінально-виконавче право

Кримінально-правова кваліфікація

Кримінально-правова політика протидії корупційним злочинам

Кримінально-правова політика протидії корупційним злочинам

Кримінологічна діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування

Кримінологічна діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування

Кримінологія

КРИПТОГРАФІЯ ТА СТЕГАНОГРАФІЯ

Криптографія та стеганографія

Культура професійного спілкування (053 Психологія, бакалавр)

Культура юридичного мовлення. 081 Право

лекція 1

Лідерство

Логіка

Логіка (Правознавство)

Логіка (Психологія)

Логіка. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Макроекономіка

Макроекономіка

Маркетинг

Маркетинг

Математика для економістів

Математика для економістів (вища математика)

Математична статистика

Математична статистика

Математичні методи в психології

Математичні методи в психології

Медіація в юридичній практиці

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент (081 Право)

Мережеві технології

метод матеріали до практичних (семінарських) занять

Методи та засоби боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері

Методи та засоби захисту інформації

Методи та засоби захисту інформації

Методи та засоби захисту інформації

Методи та засоби захисту інформації

Методика викладання психології (053 Психологія, бакалавр)

Методика викладання у вищій школі

Методика наукових досліджень

Методика наукової діяльності

Методика наукової діяльності

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології (053 Психологія, бакалавр)

Методика роботи з гуманітарних питань

Методика розслідування злочинів

Методика розслідування злочинів (081 Право, бакалавр)

Методика розслідування кіберзлочинів (081 Право, бакалавр)

Методика розслідування корупційних злочинів

Методика розслідування окремих видів злочинів (081 Право, бакалавр)

Методика та організація наукових досліджень

Методичні матеріали

Методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали до семінарських занять

Методичні матеріали до семінарських занять

Методичні матеріали до семінарських занять

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт "Кримінальний процес" (081 Право)-бакалавр

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (053 Психологія, бакалавр)

Методологія дисертаційного дослідження (20-21)

Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю

Методологія наукової діяльності

Методологія наукової діяльності (081 Право) магістр

Методологія наукової діяльності 081 денна форма навчання

Методологія права

Методологія права

Методологія права

Методологія та технологія проведення тренінгу

Методологія фінансових розслідувань

Метрологія та вимірювання

Метрологія та вимірювання

Метрологія та вимірювання

Метрологія та вимірювання в сфері захисту інформації

Митне право

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне право (081 Право) Бакалавр

Міжнародне право (право)

Міжнародне право (правоохоронна діяльність)

Міжнародне право ПД

Міжнародне право ПЗ

Міжнародне приватне право (081 - Право)

Міжнародне приватне право (272 - Правоохоронна діяльність)

Міжнародне співробітництво у протидії злочинам пов'язаних з торгівлею людьми. Методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни.

Міжнародне співробітництво у протидії злочинам пов'язаних з торгівлею людьми. Робоча програма навчальної дисциплін.

Міжнародне фінансове право

Міжнародний захист прав людини (081 Право) Бакалавр

Міжнародні та європейські правові стандарти у кримінальному процесі (081 Право - (магістр, спеціалізація (поліцейські)

Міжнародні фінанси

Міжнародні фінанси

Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності

Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності

Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності

Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Магістр

Мікро та макроекономіка

Мікроекономіка

Мікроекономіка

Місцеві фінанси

Місцеві фінанси

Моделі, методи та засоби аналітичної обробки великих масивів даних

Моделі, методи та засоби аналітичної обробки великих масивів даних

Морально-психологічне забезпечення застосування підрозділів Збройних Сил України

Муніципальне право

Навчальна практика

навчальна програма

Навчально-методичні матеріали до практичних занять

Навчально-методичні матеріали до семінарських і практичних занять з дисципліни

Навчально-методичні рекомендації до самостійної роботи

Надання полыцейських послуг

Напрями розвитку науки "Конституційне право"

Напрями розвитку науки "Криміналістика та судова експертиза"

Напрями розвитку науки "Криміналістика та судова експертиза" (081 Право, доктор філософії)

Напрями розвитку науки "Кримінальне право"

Напрями розвитку науки "Кримінальний процес"

Напрями розвитку науки "Кримінальний процес" (081 - Право) - доктор філософії

Напрями розвитку науки "Кримінально-виконавче право"

Напрями розвитку науки "Кримінологія"

Напрями розвитку науки "Муніципальне право"

Напрями розвитку науки "Оперативно-розшукова діяльність"

Напрями розвитку науки "Теорія держави і права"

Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу

Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу

Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу (081 - Право) - доктор філософії

Напрями розвитку науки інформаційного права

Напрями розвитку науки конституційного права

Напрями розвитку науки конституційного права (081 Право) Доктор філософії

Напрями розвитку науки міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Напрями розвитку науки муніципального права (081 Право) Доктор філософії

Напрями розвитку науки права соціального забезпечення

Напрями розвитку науки права соціального забезпечення

Напрями розвитку науки права соціального забезпечення

Напрями розвитку науки сімейного права

Напрями розвитку науки судової експертології (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

Напрями розвитку науки теорії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Напрями розвитку науки трудового права

Напрями розвитку науки трудового права

Напрями розвитку науки фінансового права (072 - Фінанси)

Напрями розвитку науки фінансового права (081 - Право)

Напрями розвитку науки фінансового права (081 - Право; Доктор філософії)

Напрями розвитку науки цивільного права

Напрями розвитку науки цивільного процесу

Напрями розвитку науки цивільного та сімейного права

Напрями розвитку науки цивльного процесу

Напрямки розвитку науки інформаційного права

Напрямки розвитку науки історія держави і права

Напрямки розвитку науки міжнародного приватного права (081 - Право)

Напрямки розвитку науки міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Напрямки розвитку науки міжнародного приватного права (262 - Праворохоронна діяльність)

Напрямки розвитку науки трудового права

Напрямки розвитку правової доктрини України

Наукові школи конституційного права (081 Право) Доктор філософії

Наукові школи криміналістики (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

Наукові школи кримінального процесу (081-Право) - третій освітньо-науковий рівень вищої освіти

Наукові школи міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Наукові школи муніципального права (081 Право) Доктор філософії

Наукові школи права соціального забезпечення

Наукові школи судової експертології (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

Наукові школи трудового права

Наукові школи фінансового права (081 - Право; Доктор філософії)

Національна економіка

Національна економіка

Національна економіка (081 Право)

Невербальна психодіагностика (053 Психологія, бакалавр)

Нормативно-правове забезпечення захисту інформації

Об'єктно-орієнтоване програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облік у бюджених установах

Облік у бюджетних системах

Оперативно-технічні засоби

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПО БОРОТЬБІ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Операційні системи та комп'ютерні мережі

Операційні системи та комп'ютерні мережі

Операційні системи та комп'ютерні мережі

Оптимізація алгоритмів сучасних криптосистем

Оптимізація алгоритмів сучасних криптосистем

Організаційна психологія

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Організаційне забезпечення технічного захисту інформації

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції

Організація баз даних і знань

Організація баз даних та знань

Організація взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень (081 Право) - магістр

Організація і методика роботи з особовим складом

Організація підтримання публічної безпеки та порядку

Організація роботи органів юстиції

Організація роботи органів юстиції

Організація служби дільничних офіцерів поліції

Організація та проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності

Основи алгоритмізації та програмування

Основи алгоритмізації та програмування (правознавство)

Основи боротьби з кіберзлочиністю

Основи військової педагогіки

Основи військової психології

Основи всебічного забезпечення бою

Основи економічної безпеки

Основи економічної безпеки

Основи економічної безпеки (262 Правоохоронна діяльність)

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії (262 Правоохоронна діяльність)

Основи економічної теорії та судової бухгалтерії

Основи економічної теорії та судової бухгалтерії

Основи загальної теорії систем

Основи інвестиційної діяльності (081 Право)

Основи інформатики

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Основи інформатики та обчислювальної техніки та застосування ЕОМ в психології

Основи криміналістики (053 "Психологія" (психолог ювенальної превенції), бакалавр)

Основи кримінального права

Основи кримінальної процесуальної діяльності (Професія 5162 "Поліцейський", спеціальності: 262 Правоохоронна діяльність, 081 Право, 053 Психологія, 125 Кібербезпека)

Основи маркетингу

Основи менеджменту

Основи менеджменту та підприємницької діяльності

Основи наукових досліджень (053 Психологія. бакалавр)

Основи охорони праці (081 Право)

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Основи педагогіки та психології вищої школи

Основи підприємницької діяльності

Основи побудови комплексної системи безпеки

Основи правових знань (125 Кібербезпека) Бакалавр

Основи правових знань. Теорія держави і права (053 психологія) БАКАЛАВР

Основи правових знань. Трудове право

Основи правових знань: Адміністративне право

Основи правових знань: Конституційне право (053 Психологія) Бакалавр

Основи правових знань:кримінальний процес (053 Психологія (психолог ювенальної превенції)) - бакалавр

Основи правознавства

Основи правознавства для спец. 053 Психологія (Практична психологія)

Основи правознавства для спец. 072 Фінанси,банківська справа і страхування

Основи практичної психології

Основи психіатрії (053 Психологія, бакалавр)

Основи психогенетики (053 Психологія, бакалавр)

Основи психологічного консультування

Основи психологічної корекції та психотерапії

Основи римського приватного права

Основи соціально-психологічної реабілітації

Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації

Основи товарознавства та виробництва споживчих товарів

Основи управління в поліції

Основи управління в поліції

Основи юридичної клінічної підготовки

Основні положення правил дорожнього руху, професія 5162, набір 2020

Основні теорії та концепції особистості в психології/аспірантура

Особиста безпека поліцейського

Особиста безпека поліцейського (262 Правоохоронна діяльність) поліцейські

Особливості документування адміністративних правопорушень

Особливості кваліфікації корупційних злочинів

Особливості кваліфікації корупційних злочинів

Особливості кваліфікації та розслідування злочинів економічної спрямованості

Особливості кваліфікації та розслідування злочинів економічної спрямованості

Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, що порушують відносини власності

Особливості розслідування окремих видів злочинів (081 Право, магістр)

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій (081 Право, бакалавр)

Охорона праці (Основи охорони праці)

Охорона праці в галузі

Охорона праці в галузі та особиста безпека працівників поліції

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Охорона праці в галузі та цивільний захист (262 Правоохоронна діяльність) магістр

Охорона праці в галузі, особиста безпека працівників поліції та цивільний захист

Паблик рилейшнз

Патопсихологія

Педагогіка

Педагогіка (053 Психологія, бакалавр)

Педагогіка і психологія вищої школи

Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу

Педагогічна майстерність викладача ЗВО

Педагогічна практика (053 Психологія, магістр)

Педагогічна психологія

Первинна професійна підготовка_5162

Питання до самоконтролю

Платіжні системи

Податкова система

Податкова система

Податкове право (072 - Фінанси)

Податкове право (262 - Правоохоронна діяльність)

Податковий менеджмент

Податковий менеджмент

Політекономія

Політекономія

Політико-правові вчення світу (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Політико-правові вчення України (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Політична психологія (053 Психологія, бакалавр)

Політичні і правові вчення України і світу: історія і сучасність

Політологія

Політологія (Кібербезпека)

Політологія (Право)

Політологія (Психологія)

Політологія (Фінанси)

Політологія. 081 Право

Поліцейська деонтологія

Поліцейська деонтологія

Поліцейська діяльність

Поліцейська діяльність у кіберсфері

Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації

Поля і хвилі СТЗІ

Порівняльна психологія

Порівняльне правознавство

Порівняльне правознавство

Порівняльне правознавство

Порівняльне правознавство (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Порівняльний кримінальний процес

Порівняльний кримінальний процес

Право Європейського Союзу

Право Європейського Союзу

Право Європейського Союзу (081 Право) Магістр

Право Європейського Союзу (262 Правоохоронна діяльність) Магістр

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (право)

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (правоохоронна діяльність)

Право Європейського Союзу ПД

Право Європейського Союзу ПЗ

Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності

Правова статистика

Правова статистика

Правова статистика (081 Право)

Правова статистика (262 Правоохоронна діяльність)

Правове регулювання адміністративних послуг

Правове регулювання адміністративних послуг

Правове регулювання захисту економіки та довкілля

Правове регулювання захисту економіки та довкілля

Правове регулювання страхової діяльності (081 Право) магістр

Правове регулювання фінансового контролю

Правове регулювання фінансового ринку

Правові засади запобігання корупції

Правові засади запобігання корупції

Правові засади запобігання корупції

Правові засади захисту інформації

Правові засади кібербезпеки

Правові підстави затримання

Правозастосовна діяльність поліції

Правозастосовча діяльність поліції

Правозастосовча діяльність поліції

Правозастосування

Правознавство

Правознавство

Правознавство: Адміністративне право (053 - Психологія)

Правознавство: кримінальний процес (053 Психологія (психолог)- бакалавр

Правотворча діяльність суб'єктів публічної адміністрації

Правотворча діяльність суб'єктів публічної адміністрації

Практика

Практика

Практика

Практика

Практика (053 Психологія, бакалавр)

Практика ФБС

Практикум з вікової та педагогічної психології (053 Психологія, бакалавр)

Практикум з досудового розслідування окремих видів злочинів (081 Право, бакалавр)

Практикум з загальної психології (053 Психологія, бакалавр)

Практикум з тактики проведення окремих слідчих дій

Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів

Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів

Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів

Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів

Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів

Практикум зі складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування - 081 Право (бакалавр)

Практикум із загальної психології

Практикум із застосування техніко-криміналістичних засобів доказування

Практична психологія

Превентивна робота поліції

Прийняття рішень у кримінальному провадженні (081 Право, заочна форма навчання)

Прикладна криптологія

Прикладна криптологія

Прикладні аспекти комп'ютерної обробки інформації

Прикладні аспекти психодіагностики (053 Психологія, бакалавр)

Принципи менеджменту

Принципи менеджменту

Проблеми домашнього насильства та його профілактика і корекція

Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень

Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень

Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень

Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень (262 - Правоохоронна діяльність) - магістр

Проблеми порівняльного правознавства (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Проблеми теорії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Проблеми теорії права

Проблеми філософії права

Проблеми філософії права (081 право) МАГІСТР

Програма

Програма

Програма

Програма

Програма

Програма атестації "Теорія держави і права " 081 Право

Програма атестації "Теорія держави і права " 262 Правоохоронна діяльність

Програма атестації (053 Психологія, бакалавр)

Програма навчальної дисципліни "Теорія інформації та кодування"

Програма навчальної дисципліни "Теорія інформації та кодування"

Програма практики (студенти)

Програми атестації

Програми практик

Програми практики

Програми практики

Програми практики (курсанти)

Проектування систем захисту інформації

Проектування систем захисту інформації

Прозорість, підзвітність та доброчесність у секторі безпеки і оборони України

Протидія насильству в сім'ї

Протидія насильству в сім’ї

Протидія поліції нелегальній міграції

Протидія поліції нелегальній міграції

Професійна етика. Ефективна комунікація

Професійне спілкування дільничного офіцера поліції

Професійно психологічна підготовка поліцейського 262 Правоохоронна діяльність 2021

Професійно-психологічна підготовка поліцейського. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Професійно-психологічна підготовка психологів із спеціальності

Психогігієна та психопрофілактика (053 Психологія, бакалавр)

Психодіагностика (053 Психологія, бакалавр)

Психологічна реабілітація (053 Психологія, бакалавр)

Психологічне консультування (053 Психологія, бакалавр)

Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації

Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям

Психологічний супровід сімї

Психологічні теорії особистості (053 Психологія, бакалавр)

Психологічно-правові засади медіації (053 Психологія, бакалавр)

Психологія

Психологія агресії (053 Психологія, бакалавр)

Психологія гри (053 Психологія, бакалавр)

Психологія девіантних підлітків (053 Психологія, бакалавр)

Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

Психологія здоров'я (053 Психологія, бакалавр)

Психологія злочинності дітей та молодіжних угрупувань

Психологія інклюзивного навчання (053 Психологія, бакалавр)

Психологія масової поведінки

Психологія правоохоронної діяльності

Психологія правоохоронної діяльності/аспірантура

Психологія праці та інженерна психологія (053 Психологія, бакалавр)

Психологія професійної діяльності

Психологія реклами

Психологія сексуальності

Психологія сімейних стосунків (053 Психологія, бакалавр)

Психологія сімї_262_Правоохоронна діяльність_заочна форма

Психологія та корекція сімейних стосунків (053 Психологія, бакалавр)

Психологія творчості

Психологія управління (053 Психологія, бакалавр)

Психологія управління 053 Психологія

Психологія управління 262 правоохоронна діяльність магістратура денна форма

Психологія управління 262 правоохоронна діяльність магістратура заочна форма

Психологія управління та комунікативна компетентність працівника поліції (081 Право, магістратура)

Психологія управління та комунікативна компетентність працівників поліції. 262 Правоохоронна діяльність (магістри)

Психолого-правова деонтологія (053 Психологія, бакалавр)

Психотерапія та психокорекція (053 Психологія, бакалавр)

Психотерапія та психокорекція дітей та підлітків (053 Психологія, бакалавр)

Психофізіологія

Публічне адміністрування

Регіональна економіка

Регіональна економіка

Речове право

Ринок фінансових послуг

Ринок фінансових послуг

Ринок цінних паперів та фондова біржа

Робота психолога пенітенціарної системи (053 Психологія, бакалавр)

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Розробка захищених мобільних застосувавнь

Розробка захищених мобільних застосувань

Російська мова як іноземна

Системи та засоби зв'язку

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Системи та засоби корпоративного моніторингу

Системне програмування

Сімейне право

Складання процесуальних документів з цивільних справ

Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування (081 Право ) - бакалавр

Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування (081 Право, заочна форма навчання)

Соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність

Соціальна педагогіка та профілактична робота з дітьми

Соціальна педагогіка та профілактична робота з дітьми 053 Психологія

Соціальна психологія

Соціальна психологія (053 Психологія, бакалавр)

Соціальна робота та психологічна служба

Соціальне страхування

Соціальні та політичні конфлікти

Соціально-психологічний тренінг

Соціально-психологічний тренінг (053 Психологія, бакалавр)

Соціально-психологічний тренінг спілкування з дітьми_262_Правоохоронна діяльність_заочна форма

Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насильству (053 Психологія, бакалавр)

Соціологія

Соціологія (053 Психологія, бакалавр)

Соціологія. 081 Право

Соціологія. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Спадкове право

Спеціальна техніка в діяльності поліції

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальна фізична підготовка (набір 2019 року)

Спеціальна фізична підготовка (набір 2020 року)

Спеціальна фізична підготовка. Набір 2020.

Стандартизація і сертифікація в галузі інформаційної безпеки

Стандартизація і сертифікація в галузі інформаційноїбезпеки

Статистика

Статути Збройних Сил України

Стратегічне управління

Стратегічне управління

Страховий менеджмент

Страховий менеджмент

Страхові послуги

Страхування

Страхування

Страхування (081 Право)

Стройова підготовка

Структура та методи наукового дослідження в сучасній психології

Судова бухгалтерія

Судова експертологія (081 Право, бакалавр)

Судова медицина та психіатрія (081 Право, бакалавр)

Судове документознавство

Судове документознавство

Судові стадії кримінального процесу

Судові та правоохоронні органи

Судові та правоохоронні органи України

Судові та правоохоронні органи України

Судові та правоохоронні органи України (081 - Право) - бакалавр

Судові та правоохоронні органи України ПД

Судові та правоохоронні органи України ПЗ

Сучасні доктрини конституційного права (081 Право) Доктор філософії

Сучасні доктрини криміналістики (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

Сучасні доктрини міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Сучасні доктрини муніципального права (081 Право) Доктор філософії

Сучасні доктрини права соціального забезпечення

Сучасні доктрини сімейного права

Сучасні доктрини судової експертології (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

Сучасні доктрини трудового права

Сучасні доктрини фінансового права (081 - Право; Доктор філософії)

Сучасні доктрини цивільного права

Сучасні доктрини цивільного процесу

Сучасні криміналістичні засоби та методи протидії злочинності (081 Право, магістр)

Сучасні напрямки прикладної юридичної психології

Сучасні педагогічні технології викладання у ВНЗ

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Сучасні проблеми господарського права (072 - Фінанси)

Сучасні проблеми господарського права (081 - Право)

Сучасні проблеми господарського процесу

Сучасні проблеми господарського процесу

Сучасні проблеми державотворення України

Сучасні проблеми земельного права (072 - Фінанси)

Сучасні проблеми земельного права (081 - Право)

Сучасні проблеми корпоративного права (072 - Фінанси)

Сучасні проблеми криміналістики

Сучасні проблеми кримінального права

Сучасні проблеми кримінального права

Сучасні проблеми сімейного права

Сучасні проблеми трудового права

Сучасні проблеми фінансового контролю в Україні (262 Правоохоронна діяльність) магістр

Сучасні проблеми цивільного права

Сучасні проблеми цивільного права

Сучасні проблеми цивільного права

Сучасні проблеми цивільного права та процесу

Сучасні проблеми цивільного права та процесу

Сучасні проблеми цивільного процесу

Сучасні проблеми цивільного процесу

Сучасні психологічні практики

Сучасні теорії (доктрини) права

Сучасні теорії (доктрини) права

Сучасні теорії (доктрини) права

Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації

Тактика несення служби зі службовими собаками під час масових заходів"

Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій (081 Право, бакалавр)

Тактико-спеціальна підготовка

Тактико-спеціальна підготовка. "Спеціальна техніка в діяльності поліції"

Тактико-технічні особливості попередження та розслідування кіберзлочинів

Тактична підготовка

Тактична підготовка. Спеціальна техніка в діяльності поліції

Тактична та спеціальна фізична підготовка (набір 2020).

Тексти Лекцій "Кримінальний процес "(081 - Право, 262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теоретична та практична психологія/аспірантура

Теоретичні засади публічного адміністрування (262 - Правоохоронна діяльність) - магістр

Теоретичні та методологічні проблеми психології

Теорія держави і права (081 право) БАКАЛАВР

Теорія держави та права

Теорія держави та права (262 правоохоронна діяльність) БАКАЛАВР

Теорія держави та права (право)

Теорія держави та права (правоохоронна діяльність)

Теорія держави та право

Теорія і практика іміджелогії (053 Психологія, бакалавр)

Теорія і практика управлінського консалтингу

Теорія інформації та кодування

Теорія інформації та кодування

Теорія інформації та кодування

Теорія ймовірностей та математична статистика

Теорія ймовірності та математична статистика

Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних

Теорія та історія європейського конституціоналізму

Технічна та ком'ютерна графіка

Технічна та комп'ютерна графіка

Технічна та комп’ютерна графіка

Технічні засоби охорони об'єктів

Технічні засоби охорони об`єктів

Техногогії хмарних обчислюваній

Технології хмарних обчислень

Торгове право

Трудове право

Трудове право

Трудове право (072 - Фінанси)

Трудове право (081 - Право)

Трудове право (262 - Правоохоронна діяльність)

Удосконалення навичок керування автомобілем, професія 5162 "Поліцейський", набір 2020

Українська мова професійного спрямування (Правоохоронна діяльність)

Українська мова професійного спрямування (Кібербезпека)

Українська мова професійного спрямування (Кібербезпека) 20-21

Українська мова професійного спрямування (Право, бакалавр)

Українська мова професійного спрямування (Право, молодший спеціаліст)

Українська мова професійного спрямування (Право-2020-2021)

Українська мова професійного спрямування (Правоохоронна діяльність - 20-21)

Українська мова професійного спрямування (Психологія) 20-21

Українська мова професійного спрямування (Психологія, фінанси)

Українська мова професійного спрямування. 081 Право

Українська мова професійного спрямування. 262 Правоохоронна діяльність

Українська мова професійного спрямування. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Українська мова як іноземна (Кібербезпека)

Українська мова як іноземна (Право, бакалавр)

Українська мова як іноземна (Право, магістр)

Українська мова як іноземна (Правоохоронна діяльність)

Управління інформаційною безпекою

Управління інформаційною безпекою

Управління органами поліції

Управління органами та підрозділами поліції

Управління органами та підрозділами поліції

Управління повсякденною діяльністю підрозділів

Управління проєктами в публічній сфері (081 Право) магістр

Управління та організація в сфері інформаційної безпеки

Управлыння органами полыцыъ та аналытичне забезпечення професыйноъ дыяльносты

Финансова статистика

Фізика

Фізика

Фізика

Фізичне виховання

Фізичне виховання

Фізичне виховання (набір 2019 року)

Фізичне виховання. (набір 2020 року)

Фізичне виховання. 081 Право

Фізіологія ВНД та основи психофізіології (053 Психологія, бакалавр)

Філософія

Філософія (Кібербезпека)

Філософія (Правознавство)

Філософія (Психологія)

Філософія (Фінанси)

Філософія науки

Філософія науки

Філософія права

Філософія права

Філософія права

Філософія права (011 Освітні, педагогічні науки) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Філософія права (053 Психологія) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Філософія права (081 право) БАКАЛАВР

Філософія права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Філософія права (262 правоохоронна діяльність) МАГІСТР

Філософія. 081 Право

Філософія. 262 Правоохоронна діяльність

Фінанси

Фінанси

Фінанси (081 Право)

Фінанси підприємств

Фінанси підприємств

Фінансова безпека

Фінансова безпека

Фінансова діяльність субєктів господарювання

Фінансова санація та банкрутство підприємства

Фінансова статистика

Фінансове посередництво

Фінансове право (072 - Фінанси)

Фінансове право (081 - Право)

Фінансове право (081 - Право) - бакалавр

Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Фінансовий облік у банку

Фінансовий ринок

Фінансовий ринок

Фінансові інновації

Фінансові іновації

Фінансові розслідування

Фондовий ринок

ЦБ та грошово-кредитна політика

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Цивільне право

Цивільне право та процес

Цивільний захист

Цивільний захист та безпека життєдіяльності

Цивільний процес

Цифрова криміналістика

Цифрова криміналістика

Цифрова криміналістика

Цифрова обробка сигналів

Цифрова обробка сигналів

Цифрова обробка сигналів

Цифрова обробка сигналів

Юридична деонтологія (081 право) БАКАЛАВР

Юридична компаративістика (081 право) МАГІСТР

Юридична логіка

Юридична психологія (053 Психологія, бакалавр)

Юридична психологія 081 Право

Юридична психологія 081 Право Ф4

Юридична психологія. 081 Право

Юридична психологія. 262 Правоохоронна діяльність

Юридична психологія_Ф2_081 Право_2 семестр_2021 рік

Юридична техніка

Юридичне документознавство

Юридичне документознавство

Юридичне документознавство (правоохоронна діяльність)

Юридичне документознавство (право)

Юридичне документознавство ПД

Юридичне документознавство ПЗ

Юридичне документознавство. 262 Правоохорона діяльність (поліцейські)

Юридичне документознавство. 262 Правоохоронна діяльність

[2018] Авторське та суміжні права. Право інтелектуальної власності

[2018] Господарський процес

[2018] Цивільне право та процес

[2019] Цивільне право

[2019] Цивільний процес

[2020] Забезпечення та захист права інтелектуальної власності

[2020] Цивільне право (081 - Право (поліцейські)) - бакалавр

[2020] Цивільне право та процес (053 - психологія (психолог ювенальної превенції)) - бакалавр

[2020] Цивільне право та процес (262 - правоохоронна діяльність) - бакалавр

[2020] Цивільний процес (081 - Право) - бакалавр

[2021] Ґенеза науки сімейного права ( вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

[2021] Ґенеза науки цивільного права (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

[2021] Ґенеза науки цивільного процесу (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

[2021] Наукові школи сімейного права (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

[2021] Наукові школи цивільного права (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

[2021] Наукові школи цивільного процесу (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law")

 
Пошук в електроному каталозі