Навчально-методичні матеріали
Технічна та комп’ютерна графіка
Кафедра кібербезпеки
ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни
Опубліковано:   17-10-2017
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Опубліковано:   17-10-2017
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Опубліковано:   17-10-2017
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Опубліковано:   17-10-2017
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Опубліковано:   17-10-2017
Утворення креслення, види проектування
Опубліковано:   18-12-2017
Позиційні задачі
Опубліковано:   18-12-2017
Метричні задачі
Опубліковано:   18-12-2017
Аксонометричні проекції
Опубліковано:   18-12-2017
Єдина система конструкторської документації (ЕСКД)
Опубліковано:   18-12-2017
Основи застосування комп’ютерної графіки в автоматичному проектуванні
Опубліковано:   18-12-2017
Система автоматизованого проектування AutoCad
Опубліковано:   18-12-2017
 
Пошук в електроному каталозі