Навчально-методичні матеріали
Актуальні проблеми кримінального права
Кафедра кримінального права і кримінології
Актуальні проблеми КрПр: програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Правоохоронна діяльність
Опубліковано:   27-09-2018
Актуальні проблеми КрПр: робоча програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Правоохоронна діяльність
Опубліковано:   27-09-2018
Актуальні проблеми КрПр: семінарські та практичні. Галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Правоохоронна діяльність
Опубліковано:   27-09-2018
 
Пошук в електроному каталозі