Навчально-методичні матеріали
Текст лекції за темою "Юридична психологія як наука. Правова культура особистості"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Юридична психологія як наука. Правова культура особистості"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Психологія правопорушень та юридичної діяльності. Психологія злочинця. Особистість і структура її психологічних властивос-тей"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Психологія правопорушень та юридичної діяльності. Правова психологія. Особистість і структура її психологічних власти-востей"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Психологія правопорушень та юридичної діяльності. Правова психологія. Особистість і структура її психологічних властивостей"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Психологія правопорушень та юридичної діяльності. Правова психологія. Особистість і структура її психологічних властивостей"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекціїза темою "Психологічні основи процесуальної діяльності. Поняття професіограми. Психологія слідчої діяльності
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Психологія слідчої діяльності"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Судово-психологічна експертиза. Психологія судової діяльності"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Кримінальна психологія. Пенітенціарна психологія"
Опубліковано:   07-03-2019
Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія" обов'язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (практична психологія)
Опубліковано:   07-03-2019
Робоча програма навчальної дисципліни Юридична психологія обов'язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (практична психологія)
Опубліковано:   07-03-2019
Методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни Юридична психологія обов'язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (практична психологія)
Опубліковано:   07-03-2019
 
Пошук в електроному каталозі