Навчально-методичні матеріали
Текст лекції за темою "Історія розвитку психофізіології. Завдання й методи досліджень"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Функціональні стани"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Механізми активацій"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Мотивації"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Емоції та поведінка"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Психофізіологія навчання, пам'яті"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Психофізіологія мислення, свідомості"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Міжпівкульна асиметрія мозку"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Сенсорні системи мозку"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Зорова система"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Слухова система"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Соматовісцеральна і вестибулярна система"
Опубліковано:   07-03-2019
Текст лекції за темою "Керування рухами"
Опубліковано:   07-03-2019
Програма навчальної дисципліни "Психофізіологія" обов'язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (практична психологія)
Опубліковано:   07-03-2019
Робоча програма навчальної дисципліни Психофізіологія обов'язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (практична психологія)
Опубліковано:   07-03-2019
Методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни "Психофізіологія" обов'язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (практична психологія)
Опубліковано:   07-03-2019
 
Пошук в електроному каталозі