Навчально-методичні матеріали
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Кафедра економіки та фінансів
Навчальна програма
Опубліковано:   13-05-2019
Робоча навчальна програма
Опубліковано:   27-05-2019
Текст лекції № 1 Об'єкт, предмет та завдання дисципліни
Опубліковано:   13-05-2019
Текст лекції № 2 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Опубліковано:   13-05-2019
Текст лекції № 3 Соціально-трудові відносини як система
Опубліковано:   13-05-2019
Текст лекції № 4 Соціальне партнерство
Опубліковано:   13-05-2019
Текст лекції № 5 Ринок праці та його регулювання
Опубліковано:   13-05-2019
Текст лекції № 6 Соціально-трудові відносини зайнятості
Опубліковано:   13-05-2019
Текст лекції № 7 Організація та нормування праці
Опубліковано:   22-05-2019
Текст лекції № 8 Продуктивність та ефективність праці
Опубліковано:   22-05-2019
Текст лекції № 9 Політика доходів та оплата праці
Опубліковано:   22-05-2019
Текст лекції № 10 Планування праці
Опубліковано:   22-05-2019
Текст лекції № 11 Аналіз, звітність, аудит у сфері праці
Опубліковано:   22-05-2019
Текст лекції № 12 Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання і удосконалення соціально-трудових відносин
Опубліковано:   22-05-2019
Текст лекції № 13 Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
Опубліковано:   22-05-2019
 
Пошук в електроному каталозі