Навчально-методичні матеріали
Регіональна економіка
Кафедра економіки та фінансів
Навчальна програма
Опубліковано:   08-05-2019
Робоча навчальна програма
Опубліковано:   08-05-2019
НММ до семінарських занять
Опубліковано:   08-05-2019
НМВ до самостійної роботи
Опубліковано:   23-02-2016
Текст лекції № 1 Предмет, метод і завдання дисципліни
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 2 Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів
Опубліковано:   08-05-2019
Текст леції № 3 Економічне районування та територіальна організація господарства
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 4 Регіон у системі територіального поділу праці
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 5 Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 6 Механізм реалізації регіональної економічної політики
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 7 Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 8 Природний та трудоресурсний потенціал України
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 9 Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 10 Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 11 Економіка регіонів України : стан та перспективи розвитку
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 12 Міжнародні економічні зв'язки України. Економіка регіонів світу
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 13 Фактори сталого розвитку продуктивних сил
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 14 Наукові засади раціонального природокористування
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 15 Екологічний моніторинг і система екологічної інформації
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 16 Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 17 Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
Опубліковано:   08-05-2019
Текст лекції № 18 Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
Опубліковано:   08-05-2019
 
Пошук в електроному каталозі