Навчально-методичні матеріали
Правознавство: кримінальне право
Кафедра кримінального права і кримінології
Правознавство: кримінальне право: програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальність - 053 Психологія; спеціалізація - Поліцейські .
Опубліковано:   27-09-2018
Правознавство: кримінальне право: робоча програма навчальної дисципліни. Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальність - 053 Психологія; спеціалізація - Поліцейські .
Опубліковано:   27-09-2018
Правознавство: кримінальне право: семінарські та практичні. Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальність - 053 Психологія; спеціалізація - Поліцейські.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Поняття, предмет, система кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття, ознаки та види злочину.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Склад злочину. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу злочину.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Стадії злочину.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Співучасть у злочині. Множинність злочинів.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Обставини, що виключають злочинність діяння.
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Поняття, мета та види покарань, інших заходів кримінально-правового характеру, заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
Опубліковано:   27-09-2018
 
Пошук в електроному каталозі