Навчально-методичні матеріали
ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Адміністративні процедури" вибіркових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність
Опубліковано:   23-09-2019
РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Адміністативні процедури" вибіркових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність
Опубліковано:   23-09-2019
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ навчальної дисципліни "Адміністративні процедури" вибірковий компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність
Опубліковано:   23-09-2019
 
Пошук в електроному каталозі