Навчально-методичні матеріали
Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність
Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики
ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: і сучасність" вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 Право (Правозастосування)
Опубліковано:   17-09-2019
РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: і сучасність" вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 Право (Правозастосування)
Опубліковано:   17-09-2019
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність" вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 Право (Правозастосування)
Опубліковано:   17-09-2019
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ № 1 навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність"
Опубліковано:   23-09-2019
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ № 2 навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність"
Опубліковано:   23-09-2019
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ № 3 навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність"
Опубліковано:   23-09-2019
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ № 4 навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність"
Опубліковано:   23-09-2019
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ № 5 навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність"
Опубліковано:   23-09-2019
 
Пошук в електроному каталозі