Навчально-методичні матеріали
ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 "ПРАВО"
Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: "Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства" "Доказування у кримінальному провадженні" "Сучасні криміналістичні засоби та методи протидії злочинності"
Опубліковано:   03-06-2019
 
Пошук в електроному каталозі