Навчально-методичні матеріали
Цивільне право та процес (2018)
Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Цивільне право та процес" обов'язкових/вибіркових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Опубліковано:   04-09-2018
РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Цивільне право та процес" обов'язкових/вибіркових компонент освітньої програми першого (бакалаврського)рівня вищої освіти
Опубліковано:   03-10-2018
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ / ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни "Цивільне право та процес" обов'язкових/вибіркових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Опубліковано:   09-11-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 1: Цивільне право - галузь приватного права.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 2: Акти цивільного законодавство України.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 3: Цивільні правовідносини.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 4: Фізична особа.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 5: Юридичні особи. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 6: Об'єкти цивільних прав.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 7: Правочини.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 8: Представництво.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 9: Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 10: Особисті немайнові права фізичної особи.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 11: Право власності та інші речові права.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 12: Загальні положення про право інтелектуальної власності.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 13: Загальні положення про зобов'язання.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 14: Загальні положення про договір.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема №15: Окремі види договорів.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 16:Недоговірні зобов'язання.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 17: Загальні положення про спадкування.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 18: Судова влада і правосуддя в цивільних справах. Поняття, предмет цивільного процесуального права. Принципи цивільного процесуального права.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 19: Цивільні процесуальні правовідносини. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 20: Учасники судового процесу.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 21: Доказування та докази у цивільному процесі.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 22: Процесуальні строки. Судові витрати. Заходи процесуального примусу.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 23: Позов. Відкриття провадження у справі.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 24: Підготовче провадження. Розгляд справи по суті.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 25: Судові рішення. Заочний розгляд справи..
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 26: Наказне провадження Окреме провадження.
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 27: Перегляд судових рішень
Опубліковано:   03-10-2018
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ за темою - Тема № 28: Виконання судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за виконанням судових рішень. Визнання та виконання рішень іноземних судів, міжнародних комерційних арбітражів в Укр
Опубліковано:   03-10-2018
 
Пошук в електроному каталозі