Навчально-методичні матеріали
Історія економіки та економічної думки
Кафедра економіки та фінансів
Навчальна програма
Опубліковано:   13-05-2019
Робоча навчальна програма
Опубліковано:   13-05-2019
НММ до семінарських занять
Опубліковано:   13-05-2019
НМВ до самостійної роботи
Опубліковано:   19-06-2018
Тексти лекції № 1 Предмет і метод "Історії економіки та економічної думки"
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 2 Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 3 Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій
Опубліковано:   13-05-2019
Теми лекції № 4 Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V-XV ст.)
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 5 Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.)
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 6 Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII - перша половина XIX ст.)
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 7 Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичного капіталізму (другу половина ХІХ- початок ХХ ст.)
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 8 Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 9 Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 11 Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно - технологічної революції (кінець XX - початок XXI ст.)
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 12 Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 13 Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.)
Опубліковано:   13-05-2019
Тексти лекції № 10 Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)
Опубліковано:   13-05-2019
 
Пошук в електроному каталозі