Навчально-методичні матеріали
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи
Опубліковано:   19-06-2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна психологія»
Опубліковано:   03-09-2019
Програма навчальної дисципліни «Соціальна психологія»
Опубліковано:   05-09-2019
Методичні матеріали до семінарських занять із навчальної дисципліни «Соціальна психологія»
Опубліковано:   05-09-2019
Текст лекції №1 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Місце соціальної психології в системі наукового знання, її місце та предмет дослідження
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №2 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Етапи становлення та розвитку соціальної психології як науки
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №3 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Спілкування як соціально-психологічний феномен. Сторони спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №4 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Міжособисте спілкування і взаєморозуміння
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №5 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Соціально-психологічні характеристики малої соціальної групи
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №6 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Процеси групової динаміки
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №7 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Соціально – психологічна характеристика великої соціальної групи
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №9 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №10 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Особистість у групі
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №11 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Соціальний вплив: рівні, зміст, феноменологія
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №12 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Соціальна регуляція поведінки особистості
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції 13 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія»за темою – Соціальна установка: поняття, функції, структура, динаміка
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції №14 з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» за темою – Я-концепція як результат соціального розвитку особистості
Опубліковано:   06-09-2019
 
Пошук в електроному каталозі