Навчально-методичні матеріали
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи
Опубліковано:   16-02-2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія»
Опубліковано:   03-09-2019
Програма навчальної дисципліни «Соціологія»
Опубліковано:   05-09-2019
Текст лекції за темою №1 – Об‘єкт та предмет соціології
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції за темою №2 – «Історія соціології»
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції за темою №3 – Суспільство як система
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції за темою №4 – «Соціальна структура та соціальна стратифікація»
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції за темою №5 – «Cоціальні інститути»
Опубліковано:   06-09-2019
Текст лекції за темою № 6 – «Особистість і суспільство. Культура як регулятор соціальних зв‘язків»
Опубліковано:   06-09-2019
Методичні матеріали до семінарських занять навчальної дисципліни «Соціологія»
Опубліковано:   05-09-2019
 
Пошук в електроному каталозі