Працівники бібліотеки підвищують свій фаховий рівень
2021-02-01 16:38:38
Заступник директора бібліотеки Олена Музика та провідний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу Надія Оністрат взяли участь у вебінарах, що були присвячені новому функціоналу та інтерфейсу міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science: «Нові функціональні можливості в Scopus» та «Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі».
У рамках впровадження наукометрічних підходів у наукову діяльність університету та підтримкипредставництва університетської науки в міжнародному науково-інформаційному просторі університетська бібліотека проводить активну роботу щодо забезпечення доступу та використання електронних наукових джерел інформації і міжнародних наукометрични баз. Тому отримані знання будуть застосовані для інформаційно-консультативної і практичної допомоги науковцям, а також моніторингу за бібліометричними даними наукових досліджень та вчених ХНУВС.
 
Пошук в електроному каталозі