Бібліотека отримала дарунок
2020-12-04 12:31:26
Видання підготовлено доцентами кафедри Наталією Бобро та Олександрою Головко.
В умовах дистанційного навчання самостійна робота набуває особливого значення, тому посібник забезпечить здобувачам вищої освіти можливість підвищувати якість засвоєння дисципліни «Соціологія», виконувати самостійні завдання у формі реферату, доповіді, презентації та готуватися до підсумкового контролю.

 
Пошук в електроному каталозі