Фонд бібліотеки поповнився новим виданням
2020-06-22 11:02:56
Фонд бібліотеки поповнився новим виданням «Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України» за загальною редакцією професора Сергія Гусарова
Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України : підручник / С.М. Гусаров, О.Ю. Салманова, А.Т. Комзюк та ін.; за заг. ред. С.М. Гусарова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020. - 507 с.
У підручнику в систематичному вигляді розкриваються поняття та зміст судової, правоохоронної, контрольно-наглядової та правозахисної діяльності, види, завдання та функції судових, правоохоронних, контрольно-наглядових та правозахисних органів, їх компетенція, підпорядкованість і особливості взаємодії, правовий статус посадових осіб цих органів.
Підручник стане в нагоді курсантам, студентам, слухачам, викладачам, ад’юнктам, аспірантам закладів вищої освіти юридичного профілю, науковцям і практичним працівникам.
 
Пошук в електроному каталозі