Новий навчальний посібник!
2020-06-19 15:54:33

Бондарев Г. В. Основи військової психології : навч. посіб. / Г. В. Бондарев, П. П. Круть; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - 272 с.

Видання підготовлено кафедрою військової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ.

У посібнику розглядаються актуальні питання військової психології з урахуванням сучасних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних учених.

Автори на основі аналізу досвіду військ та деяких вищих військових навчальних закладів систематизували в рамках навчальної програми основні проблеми військової психології та педагогіки.

Навчальний посібник розрахований на студентів військової кафедри ХНУВС, що навчаються за спеціальностями – психологія та соціальна психологія.

 
Пошук в електроному каталозі