Ще одну дисципліну забезпечено новим підручником!
2020-06-15 11:21:49
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Хитрий та ін.] ; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020.- 428 с.
У підручнику розглянуто основні питання навчальної дисципліни "Кримінальне право України". Загальна частина".
У матеріалах курсу під час розгляду основних інститутів і вчень Загальної частини кримінального права України використано актуальні нормативні акти й судову практику.
У новому навчальному році наші користувачі зможуть його отримати на навчальних абонементах.
 
Пошук в електроному каталозі