Навчально-методичні матеріали
Кафедра правового забезпечення господарської діяльності
Предмети

Актуальні проблеми фінансового права

Акціонерна справа

Атестація зі спеціальності (072 - Фінанси, банківська справа, страхування)

Аудит

Банківська система

Банківське право (072 - Фінанси)

Банківське право (081 - Право)

Банківські операції

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Бухгалтерський облік

Бюджетна система

Бюджетне право

Вступ до спеціальності

Глобальна економіка

Господарське право (081 - Право)

Гроші і кредит

Ґенеза міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Ґенеза науки фінансового права (081 - Право; Доктор філософії)

Доктрини міжнародного приватного права (081 - Право)

Доктрини міжнародного приватного права: історія та сучасність (081 - Право; Доктор філософії)

Доктрини права соціального забезпечення: історія та сучасність

Доктрини Трудового Права: історія та сучасність

Доктрини фінансового права: історія та сучасність (072 - Фінанси)

Доктрини фінансового права: історія та сучасність (081 - Право)

Дослідження трансформації фінансової системи

Екологічне право (072 - Фінанси)

Екологічне право (081 - Право)

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіко-правовий аналіз

Економічна безпека держави

Економічний аналіз

Земельне право (072 - Фінанси)

Земельне право (081 - Право)

Земельне право (262 - Правоохоронна діяльність)

Інвестиційне право (072 - Фінанси)

Інвестиційне право (081 - Право)

Інвестування

Інноваційний розвиток підприємства

Історія економіки та економічної думки

Корпоративне право (072 - Фінанси)

Корпоративне право (081 - Право)

Макроекономіка

Маркетинг

Менеджмент

Методика наукової діяльності

Методологія фінансових розслідувань

Міжнародна економіка

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародне приватне право (081 - Право)

Міжнародне приватне право (272 - Правоохоронна діяльність)

Міжнародне фінансове право

Міжнародні фінанси

Мікроекономіка

Місцеві фінанси

Напрями розвитку науки міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Напрями розвитку науки права соціального забезпечення

Напрями розвитку науки трудового права

Напрями розвитку науки фінансового права (072 - Фінанси)

Напрями розвитку науки фінансового права (081 - Право)

Напрями розвитку науки фінансового права (081 - Право; Доктор філософії)

Напрямки розвитку науки міжнародного приватного права (081 - Право)

Напрямки розвитку науки міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Напрямки розвитку науки міжнародного приватного права (262 - Праворохоронна діяльність)

Наукові школи міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Наукові школи фінансового права (081 - Право; Доктор філософії)

Національна економіка

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облік у бюджених установах

Облік у бюджетних системах

Основи економічної безпеки

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії та судової бухгалтерії

Основи менеджменту та підприємницької діяльності

Охорона праці в галузі

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Платіжні системи

Податкова система

Податкове право (072 - Фінанси)

Податкове право (262 - Правоохоронна діяльність)

Податковий менеджмент

Політекономія

Правове регулювання захисту економіки та довкілля

Правове регулювання фінансового контролю

Правове регулювання фінансового ринку

Практика ФБС

Принципи менеджменту

Регіональна економіка

Ринок фінансових послуг

Соціальна відповідальність

Стратегічне управління

Страховий менеджмент

Страхові послуги

Страхування

Сучасні доктрини міжнародного приватного права (081 - Право; Доктор філософії)

Сучасні доктрини фінансового права (081 - Право; Доктор філософії)

Сучасні проблеми господарського права (072 - Фінанси)

Сучасні проблеми господарського права (081 - Право)

Сучасні проблеми земельного права (072 - Фінанси)

Сучасні проблеми земельного права (081 - Право)

Сучасні проблеми корпоративного права (072 - Фінанси)

Торгове право

Трудове право (072 - Фінанси)

Трудове право (081 - Право)

Трудове право (262 - Правоохоронна діяльність)

Фінанси

Фінанси підприємств

Фінансова безпека

Фінансова статистика

Фінансове право (072 - Фінанси)

Фінансове право (081 - Право)

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Фінансовий облік у банку

Фінансовий ринок

Фінансові іновації

Фінансові розслідування

Фондовий ринок

ЦБ та грошово-кредитна політика

Цивільний захист та безпека життєдіяльності

 
Пошук в електроному каталозі