Навчально-методичні матеріали
Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства
Предмети

Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства

Дізнання

Доказування в кримінальному провадженні

Доктрини кримінального процесу: історія та сучасність

Досудове слідство в поліції

Кримінальний процес

Напрями розвитку науки "Кримінальний процес"

Організація взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень

Особливості досудового розслідування в окремих категоріях кримінальних проваджень

Правознавство: кримінальний процес

ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ПРОГРАМА навчальної практики для курсантів третього курсу факультетів № 1 та № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ, які здобувають вищу освіту за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ПРОГРАМА стажування на посаді для курсантів четвертого курсу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, які здобувають вищу освіту за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР"

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 "ПРАВО"

СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

 
Пошук в електроному каталозі