Навчально-методичні матеріали
Кафедра економіки та фінансів
Предмети

Акціонерна справа

Аудит

Банківська система

Банківські операції

Бухгалтерський облік

Бюджетна система

Вступ до спеціальності

Глобальна економіка

Гроші і кредит

Державні фінанси

Дослідження трансформації фінансової системи

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економічна безпека держави

Економічна теорія

Інвестиційна діяльність

Інвестиційний менеджмент

Інвестування

Інноваційний розвиток підприємства

Історія економіки та економічної думки

Макроекономіка

Маркетинг

Менеджмент

Методика наукової діяльності

Міжнародна економіка

Міжнародні фінанси

Мікро та макроекономіка

Мікроекономіка

Місцеві фінанси

Навчальна практика

Національна економіка

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Основи економічної безпеки

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії та судової бухгалтерії

Основи маркетингу

Податкова система

Податковий менеджмент

Політекономія

Принципи менеджменту

Регіональна економіка

Ринок фінансових послуг

Ринок цінних паперів та фондова біржа

Соціальна відповідальність

Соціальне страхування

Стратегічне управління

Страховий менеджмент

Страхування

Судова бухгалтерія

Фінанси

Фінанси підприємств

Фінансова безпека

Фінансова діяльність субєктів господарювання

Фінансова санація та банкрутство підприємства

Фінансове посередництво

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Фінансовий ринок

Фінансові інновації

Центральний банк і грошово-кредитна політика

 
Пошук в електроному каталозі