Формування бібліотечного фонду Університету

Бібліотечний фонд Університету формується відповідно до профілю професійних освітніх програм, наукових досліджень та інформаційних потреб читачів.

Кожен викладач і працівник Університету може взяти участь у комплектуванні бібліотечного фонду науковими та навчальними виданнями та документами.

Інформацію про нові видання можна знайти на сайтах видавництв і книготорговельних організацій.

Фонд бібліотеки комплектується:

• виданнями наукового характеру (монографії, збірники статей, матеріали конференцій тощо) у кількості 1-3 прим.

• виданнями довідкового характеру (довідники, словники, енциклопедії) у кількості 1-4 прим.

• підручниками і навчальними посібниками для ознайомлення в кількості 1-2 прим.     

• підручниками і навчальними посібниками для забезпечення навчального процесу – у кількості, визначеної Ліцензійними умовами  надання освітніх послуг у сфері вищої освіти(забезпечення навчальною літературою вважається 100 % при наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованої робочою програмою дисципліни, на 3 студентів), а також наявністю навчальних видань з даної дисципліни у фонді бібліотеки Університету.

Як зробити замовлення

Для оформлення замовлення необхідно заповнити бланк заявки на придбання літератури встановленого зразка.

Бланк заявки на навчальну та наукову літературу завірений підписом завідувача кафедри передається до Відділу комплектування літератури (нач. відділу – Світлакова Олена Володимирівна, к. 106, тел. 73-98-344, а електронний варіант заявки надсилається за адресою: komplekt@univd.kharkov.ua)

З усіх питань комплектування фонду і оформлення заявок звертайтесь будь ласка за телефоном 73-98-344.

 

 
Пошук в електроному каталозі