Бібліометрика української науки

Бібліометрика української наукиСистема призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища. Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання створених науковцями особистих бібліометричних профілів на платформі Google Scholar та бібліометричних показників систем Scopus і Web of Science

 
Пошук в електроному каталозі