Вечерний Харьков : газ. / учредитель Харьк. обл. общ. орг. Фонд "Новая регион. политика". - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2021
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда
2021
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / засн. Каб. Міністрів України. - Київ : Преса України. - 16 с.
2021
Економіка України : Політико-економічний журнал / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України. - Київ : Преса України. - 1958- .
Право України : юрид. журн. / засн. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ "Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого" та ін. - Київ
Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / засновники Інститут філософії НАН України, Благодійна організація "Центр практичної філософії". - Київ
Вища школа : наук.-практ. вид. / засн. Т-во "Знання" України. - Київ
Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. / засн. Ін-т приватн. права і підприємництва АПрН України, Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. - Київ
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис / засновник Тернопільська акададемія народного господарства. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти. - 2000
Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис / співзасновники Київський регіональний центр Академії правових наук України, СП "Юрінком Інтер". - Київ : Юрінком Інтер. - 2003
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / МОН України, Акад. педагог. наук України. - Київ : Вид-во "Педагог. преса". - 2001
Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - київ
Служимо закону : газ. / засн. Харків. нац. ун-т внутр. справ МВС України. - Харків : вид-во ХНУВС
Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - Київ : Київ. ун-т права НАН України
Честь і закон : щокв. наук.-практ. журн. / засн. Акад. внутр. військ МВС України. - Київ
Показано 20 (34)
Вечерний Харьков : газ. / учредитель Харьк. обл. общ. орг. Фонд "Новая регион. политика". - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2020
Время : газ. / учредитель ЗАО "Время". - Харьков : ОАО "Изд-во "Харьков"
2020
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда
2020
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / засн. Каб. Міністрів України. - Київ : Преса України. - 16 с.
2020
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - Київ : Преса України
2020
Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / засн. Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ
Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. пер. вид. - Київ : Юрінком Інтер. - 1997
Економіка України : Політико-економічний журнал / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України. - Київ : Преса України. - 1958- .
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. - Київ : Вид-во НАДУ. - 1996- .
Право України : юрид. журн. / засн. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ "Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого" та ін. - Київ
Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / засновники Інститут філософії НАН України, Благодійна організація "Центр практичної філософії". - Київ
Календар знаменних і пам'ятних дат : щокв. вид. / Нац. парлам. б-ка України, Книжкова палата України. - Київ : Книжкова палата України
Слобідський край : Газета / засновники Харківська обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація, трудовий колектив газети. - Харків. - 4 с.
2020
Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. / засн. Нац. парлам. б-ка України. - Київ. - 1998
Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. / засн. Ін-т приватн. права і підприємництва АПрН України, Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. - Київ
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис / засновник Тернопільська акададемія народного господарства. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти. - 2000
Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - Харків
Новий колегіум : наук. інформ. журн. / засн. Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : АТ "Бізнес Інформ"
Показано 20 (69)
Вечерний Харьков : газ. / учредитель Харьк. обл. общ. орг. Фонд "Новая регион. политика". - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2019
Время : газ. / учредитель ЗАО "Время". - Харьков : ОАО "Изд-во "Харьков"
2019
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда
2019
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / засн. Каб. Міністрів України. - Київ : Преса України. - 16 с.
2019
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - Київ : Преса України
2019
Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / засн. Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ
Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. пер. вид. - Київ : Юрінком Інтер. - 1997
Економіка України : Політико-економічний журнал / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України. - Київ : Преса України. - 1958- .
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. - Київ : Вид-во НАДУ. - 1996- .
Право України : юрид. журн. / засн. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ "Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого" та ін. - Київ
Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / засновники Інститут філософії НАН України, Благодійна організація "Центр практичної філософії". - Київ
Календар знаменних і пам'ятних дат : щокв. вид. / Нац. парлам. б-ка України, Книжкова палата України. - Київ : Книжкова палата України
Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал / засновник АПН України. - Київ : Педагогічна думка
Слобідський край : Газета / засновники Харківська обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація, трудовий колектив газети. - Харків. - 4 с.
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. / засн. Ін-т приватн. права і підприємництва АПрН України, Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. - Київ
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис / засновник Тернопільська акададемія народного господарства. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти. - 2000
Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - Харків
Новий колегіум : наук. інформ. журн. / засн. Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : АТ "Бізнес Інформ"
Показано 20 (85)