Нові надходження: мар. - июн. 2021


28
Р24
Растения и животные : Руководство для натуралиста. - М.:Мир. - 1991. - 264 с.
28.6я2
Ф28
Фауна мира: Птицы : Справочник. - М.:Агропромиздат. - 1991. - 311 с.
87я73
Ф-56
Філософія.Курс лекцій. : Навч.посібник. - К. : Либідь. - 1993. - 576 с.
67.0
Л17
Лазар, Я.
Собственность в буржуазной правовой теории. - М. : "Юрид. лит.". - 1985. - 192 с.
88.4
А66
Андросюк, В.Г.
Педагогика и психология в деятельности органов внутренних дел : Учебное пособие. - Часть общая. - К. : НИ и РИО КВШ МВД СССР им.Ф.Э.Дзержинского. - 1988. - 92 с.
88.4
А66
Андросюк, В.Г.
Психологія слідчої діяльності : навч. посіб. - Київ : Укр.акад.внутр.справ. - 1994. - 106 с.
82.3(4РОС-4ТЮМ-6ХАН)
М68
Мифы, предания, сказки хантов и манси : пер. с хантыйского, мансийского, нем. языков. - М. : Наука. - 1990. - 568 с.
67.99(2)94
К85
Крылов, И.Ф.
В мире криминалистики. - Л. : Изд-во ЛГУ. - 1989. - 328с.
Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - Харків : Право. - 1993- .
33(477)(031)
В27
Велика економічна енциклопедія України : [в 26 т.]. - Декларація митна періодична - Диференціювання. - Т. 7. - 2019. - 500 с.
Вісник Національної академії прокуратури України : часопис. - Київ : Б. в. - 2005- .
Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / засн. Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ
Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. пер. вид. - Київ : Юрінком Інтер. - 1997
Віче : теорет. і громад.-політич. журн. / засн. Верховна Рада України. - Київ
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. - Київ : Вид-во НАДУ. - 1996- .
67.9(4УКР)311я43
А43
Книженко, О.О.
Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо довічного позбавлення волі за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах)". - // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. фак. з підготов. слідчих за 2012 р. - С. 567-569.
84.Р7
К93
Курило, С.Г.
Удар бумеранга : очерки. - Х. : Прапор. - 1989. - 322 с.
83.3(4УКР)6
Т28
Творческий путь В. К. Винниченко. - Х. : ХМИ. - 1992. - 16 с.
Вища школа : наук.-практ. вид. / засн. Т-во "Знання" України. - Київ
Наука. Релігія. Суспільство : журнал. - Донецьк : ІПШІ МОНУ і НАНУ "Наука і освіта". - 1997-
Показано 20 (4306)