1) Значення громадського контролю для розбудови України як демократичної держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .—
2) Висвітлення спеціальних операцій у засобах масової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .—
6) Терор і тероризм: співвідношення і розмежування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.105-110
7) Нове про суб’єкт злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— С.110-117
8) Простір злочинності: межові колізії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.117-120
9) Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.12-19
10) Чи має соціум злочинців власну ідеологію? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.121-125
11) Форми участі Президента України у правотворчості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.125-132
12) Реалізація конституції як актуалізація свободи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.132-135
13) Теоретичні засади конституціоналізму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.135-140
14) Примус як ознака політичної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.141-144
15) Боротьба зі злочинністю: проблеми визначення її ефективності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.148-153
16) Економична небезпека та економічні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.153-156
17) Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.157-162
18) Суб’єкт злочинних посягань у кредитно-фінансовій сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— С.162-166.
19) Кримінологія службових правовопорушень в органах внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.166-171
20) Роль та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.171-179
21) Особливості призначення та проведення комп’ютерно-технічної експертизи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.179-183
22) Психічні нарушення, що виникають у постраждалих при надзвичайних ситуаціях, та дії міліції у цих умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.183-190
23) Стан роботи з особовим складом в Національному університеті внутрішніх справ: минуле та сучасне // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.19-25
24) Критичне мислення – сучасна освітня інновація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.19-25
25) Методика визначення оптимальної чисельності працівників штабних підрозділів ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.190-196
26) Концептуальний підхід щодо визначення критеріїв оцінки оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.196-202
27) Організаційно-правові проблеми інформаційних технологій в управлінні ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.202-208
28) Державна система безпеки дорожнього руху України: історичний аспект розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.208-214
29) Регулювання діяльності з пидтримки та відновлення миру в законодавстві зарубіжних країн // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.219-223
30) Організована злочинність та зовнішньоекономічна діяльність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.223-228
31) Заочна форма навчання: стан та перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— С.25-29
32) Національний університет внутрішніх справ: десять років становлення міліцейського вузу нової генерації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.3-10
33) Поєднання універсальності і спеціалізації навчального процесу як детермінанта сучасної багатоступеневої вищої освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.35-40
34) Соціологічна наука і соціальні проблеми органів правопорядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.40-44
35) Задачі та перспективи розвитку психології у системі відомчої науки ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.44-49
36) Удосконалення мовної підготовки майбутніх правознавців - нагальна вимога часу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.49-54
37) Сучасні шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів Національного університету внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.54-56
38) Підготовка фахівців-фінансистів для служби в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.56-61
39) Досвід учених Національного університету внутрішніх справ у вивченні феномена торгівлі жінками в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.61-66
40) Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII – початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.67-74
41) Філософські і загальнокультурні обрії фундаментальних правових понять // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.74-82
42) Ідея права і національний характер // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.82-88
43) Основні напрямки досліджень особистості професіонала-правоохоронця в соціології і психології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.88-93
44) Організаційні засади боротьби зі злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.93-99
45) Поняття організованої злочинної групи в новому Кримінальному кодексі України: теоретичний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск // 10 .— с.99-105
 
Пошук в електроному каталозі