1) Зміцнення дисципліни і законності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
2) Проблема визначення причинного зв’язку між суспільно небезпечними діяннями і наслідками як чинник недієвості норм статті 147 КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
3) Створення військової поліції – необхідна умова реформування системи правоохоронних органів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
4) Теоретичні дослідження викривлень усного мовлення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
5) Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
6) Адміністративний процес і адміністративна юрисдикція // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
7) Юридична природа тлумачення норм права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
8) Ліві депутати від українських губерній в IV Державній Думі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
9) Правові основи діяльності університетів Російської імперії за статутом 1863 р. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
10) Радянське воєнно-кримінальне законодавство на початковому періоді Великої Вітчизняної війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
11) Культуроморфічні чинники формування національної правосвідомості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
12) Стабілізаційний потенціал політичних орієнтацій в сучасному перехідному суспільстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
13) Автономія в унітарній державі (теоретичний аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
14) Визначення цивільно-правового статусу іноземних інвесторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
15) Інформаційні моделі політики зайнятості населення в різних країнах світу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
16) Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: напрями удосконалення законодавства про працю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
17) Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
18) Поняття договірного регулювання заробітної плати // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
19) Правове регулювання міжособистісних відносин у трудовому колективі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
20) Проблеми порушення законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
21) Правові форми регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
22) Земельна нерухомість як об’єкт правового регулювання: проблеми термінології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
23) Економіко-правові проблеми екологічної безпеки Донбасу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
24) Розвиток податкового законодавства Російської імперії в кінці XIX – на початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
25) Соціальні норми як база інтеграції суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
26) Право як здатність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
27) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
28) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
29) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
30) Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.102-106
31) Обов’язкове страхування військовослужбовців і працівників ОВС в країнах ближнього зарубіжжя (порівняльно-правовий аналіз) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.106-113
32) Проблеми класифікації одорологічних об’єктів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.113-120
33) Захист потерпілих від злочину у контексті прав людини в світі та Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.13-16
34) Суб’єкти кримінально-процесуальних та оперативно-розшукових правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.133-138
35) Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-юрисдикційних повноважень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.142-146
36) Про поняття і види кримінальної вербальної агресії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.149-153
37) Види правового статусу та їх значення для кримінального процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.153-158
38) Реалізація права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.158163
39) Презумпція невинуватості – одна з гарантій забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.16-21
40) Місцеве самоврядування в Україні: виміри законності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.163-193
41) Пріоритетність прав і свобод особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ–початку ХХ століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.176-181
42) Управління фінансами Російської імперії в останню третину XVIII ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.186-193
43) Регламентація поліцейських заходів за законодавством Російської імперії другої половини XIX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.197-202
44) Шкільно-курсова підготовка кадрів радянської робітничо-селянської міліції Харківщини в 20-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С. 209-213.
45) Діяльність міліції України по охороні громадського порядку в повоєнний період (1946–1953 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.213-219
46) Гармонізація європейського законодавства про відповідальність за торгівлю людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.22-23
47) Сутність та характер парламентської процедури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.229-232
48) Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.237-241
49) «Торгівля людьми» та «торгівля жінками»: проблеми формування термінології сучасних документів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.24-31
50) Дві тези щодо визначення кредиту за проектом нового Цивільного кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.241-244
51) Міжнародні угоди у системі джерел міжнародного приватного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.244-248
52) Суб’єкти права інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.249-252
53) Передумови виникнення інституту довірчого управління майном // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.253-256
54) Право на житло в Україні: реалії та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.261-265
55) Характеристика автомобіля як об’єкта права власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.265-268
56) Щодо питання фінансової відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.268-272
57) Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.283-287
58) Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.283-287
59) Проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності міліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.3-9
60) Проблеми системної протидії торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.30-36
61) Проблеми системної протидії торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.30-37
62) Конституційні основи кримінально-правової охорони земель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.303-307
63) Ідейні передумови формування філософсько-правової думки в США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.333-338
64) Правові засади діяльності немецької поліції щодо протидії торгівлі жінками // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.37-43
65) Інформаційний підхід до вирішення проблем транснаціональної злочинності органами внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.43-48
66) Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 124-1 Кримінального кодексу України: проблеми та пропозиції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.48-55
67) Організація діяльності Цивільної поліції ООН щодо запобігання торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.55-58
68) Соціальна реабілітація засуджених жінок як суттєвий важіль у державно-правовій програмі боротьби з торгівлею людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.58-60
69) Наркоманія: адміністративні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.65-71
70) Наркоманія: адміністративні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.65-71
71) Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.71-77
72) Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.71-77
73) Вчинення розкрадань за попереднім зговором групою осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.77-82
74) Відносини в сфері використання державних фінансів як об’єкт кримінально-правової охорони // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.83-86
75) Кримінальне законодавство України з питань легалізації доходів: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.86-90
76) Деякі особливості управління стресами в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.94-98
77) Зміцнення зв’язків органів внутрішніх справ з населенням на прикладі дільничних інспекторів міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.98-102
 
Пошук в електроному каталозі