1) Принципи адміністративного права як призма оцінювання змісту нормативно-правових положень: можливості для встановлення проблем і шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 104-116.
2) Громадські організації: діяльність із протидії торгівлі людьми та виклики в роботі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 117-128.
3) Програмне регулювання та стратегічне планування у сфері охорони здоров'я // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 129-138.
4) Сутність і підходи до тлумачення права у роботах вітчизняних учених // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 13-22.
5) Місце органів виконавчої влади у здійсненні права на свободу мирних зібрань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 139-151.
6) Адміністративно-правові засади взаємодії митних постів з державними органами і громадянами України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 152-162.
7) Діяльність Збройних сил Латвії, Литви та Естонії: досвід для України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 162-169.
8) Перспективи використання програмного підходу в діяльності правоохоронних органів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 179-178.
9) Комплексні телекомунікаційно-автотехнічні експертизи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 179-186.
10) Філософсько-правові інтерпретації деформацій правосвідомості у XX – на початку XXI ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 23-32.
11) Сторони акціонерного договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 33-41.
12) Види відпочинку за трудовим законодавством, якими користуються працівники Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 42-53.
13) Визначення поняття принципів правового регулювання заохочення працівників Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 54-61.
14) Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 62-70.
15) Нормативні акти публічної адміністрації: питання класифікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 71-80.
16) Європейський досвід регламентації права особи на безоплатну вторинну правову допомогу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 81-86.
17) Нормативно-правова регламентація та порядок притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення права на доступ до публічної інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 87-94.
18) Функції та повноваження Збройних Сил України у сфері протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (№ 87) .— С. 95-103.
 
Пошук в електроному каталозі