1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .—
3) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .—
4) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .—
5) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .—
6) Слідчі версії та особливості планування розслідування злочинів у сфері виробництва продовольчих товарів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 107-114.
7) Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 114-122.
8) Деякі особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 123-129.
9) Зарубіжний досвід виконання правоохоронних функцій пенітенціарними установами та можливості його використання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 130-137.
10) Перспективи формування методик розслідування злочинів, пов’язаних із розпорядженням бюджетними коштами в агропромисловому комплексі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 138-146.
11) Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами карного розшуку в разі вчинення зґвалтування психічно хворою особою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 146-154.
12) Ідея процедурної справедливості у процесуальних нормах права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 15-23.
13) Особливості адміністративних повноважень голови суду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 155-165.
14) Нормативно-правове регулювання внутрышнього управління аптечними закладами в Українських губерніях Російської імперії у другій половині ХIХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 165-172.
15) Управління розробкою і проведенням спеціальних заходів з метою формування позитивного іміджу вищого навчального закладу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 172-179.
16) Перекладач як суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 179-187.
17) Поняття та особливості спадкових позовів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 188-197.
18) Порядок повернення товарів до інтернет-магазину та відшкодування грошових коштів за придбаний товар // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 197-205.
19) Інвестування у морські порти України та договір концесії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 205-212.
20) Поняття та ознаки предмета договору найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 213-221.
21) Міжнародний досвід правового регулювання відпусток // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 222-229.
22) Соціальна компетентність як показник радикалізації суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 230-236.
23) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 237-241.
24) Логіко-ймовірнісні підстави електронного правосуддя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 25-35.
25) Правове регулювання приватирського промислу Великої Британії та США упродовж англо-американської війни 1812–1815 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 35-43.
26) Окремі аспекти моніторингу запобігання і протидії злочинності серед молоді // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 44-50.
27) Професійна підготовка поліцейських кадрів на українських землях Російської імперії на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 50-58.
28) Поняття домашнього арешту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 59-66.
29) Народовладний концепт у теорії та практиці марксизму-ленінізму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 6-14.
30) Міжнародне право в системі джерел кримінального права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 66-74.
31) Аналіз правової регламентації протидії шахрайству чинним Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 74-80.
32) Правовий інститут представництва неповнолітнього потерпілого як один з видів кримінальних процесуальних гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 80-88.
33) Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 88-97.
34) Індивідуальні заходи запобігання призонізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62) .— С. 98-106.
 
Пошук в електроному каталозі