1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .—
7) Щодо нових критеріїв оцінювання ефективності діяльності ОВС (кримінологічний аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 101-106.
8) Кримінально-правова політика України на початку ХХІ століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 107-112.
9) Етапи державотворення незалежної України (1991–2011 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.11-19.
10) Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 113-121.
11) Антитерористичне законодавство України: стан та шляхи вдосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.121-129.
12) Система нормативно-правового регулювання громадського порядку на місцевому рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.130-135.
13) Роль судово-товарознавчих експертиз продовольчих товарів у формуванні демократичного суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 135-143.
14) Особливості забезпечення громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 143-152.
15) Впровадження органами внутрішніх справ України зарубіжного досвіду охорони громадського порядку у зв’язку з проведенням Євро-2012 // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 152-162.
16) Принципи внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 162-168.
17) Об’єктивні ознаки посягання на життя працівника правоохоронного органу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 168-175.
18) Деякі питання кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 175-183.
19) Подолання протидії розслідуванню: організаційні і тактичні заходи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 183-190.
20) Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорія та практика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 190-199.
21) Джерела інформації про особу обвинуваченого і способи її отримання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 199-205.
22) Принцип суверенітету як визначальна основа державотворення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.20-26.
23) Напрямки розвитку адміністративного права України в контексті пріоритетного забезпечення прав і свобод людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 206-215.
24) Правове регулювання контролю за діяльністью правоохоронних органів в Україні: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 215-223.
25) Система та види структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 224-232.
26) Відомча нормотворчість МВС у системі законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 233-240.
27) Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з дільничними інспекторами міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 240-248.
28) Особливості розроблення та прийняття нормативно-правових актів управління в Державній кримінально-виконавчій службі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.248-255.
29) Поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 255-263.
30) Сучасні напрямки зміцнення економічної безпеки України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.26-36.
31) Бюджетний контроль як напрямок удосконалення фінансової діяльності Української держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 264-271.
32) Правове регулювання кредитних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 272-277.
33) Феномен юридичної особи публічного права за законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.278-284.
34) Інвестиційна привабливість України: генезис, напрямки розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.285-293.
35) Становлення особистих немайнових прав в юридичних осіб публічного права в Україні (на прикладі органів внутрішніх справ) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.293-300.
36) Право на недоторканність приватного життя та основи його дотримання під час здійснення відеоспостереження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 301-307.
37) До проблеми сфери дії трудового права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 308-315.
38) Деякі питання землеустрою при формуванні адміністративно-територіальних утворень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.315-372.
39) Публічні інтереси у сталому екологічно збалансованому природокористуванні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 323-328.
40) Теоретико-методологічні підходи дослідження проблем девіантної поведінки людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 329-343.
41) Процес професійного самовизначення учнівської молоді: модельний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.343-351.
42) Громадськість як інститут громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 37 - 43.
43) Особливості процесу формування правової культури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 43-48.
44) Правова свідомість: поняття та суттєві ознаки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.48-56.
45) Роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах державотворення в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 56-64.
46) Національно-визвольна революція в Україні 1989–1991 рр. як продукт соціального руху з багатовекторною мережною структурою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 64-69.
47) Облаштування західних кордонів Української РСР (вересень 1939 – 22 червня 1941 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 69 - 75.
48) Парламентські вибори 1911 р. у Галичині та діяльність українських послів у Відні 1911–1914 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 76 - 81.
49) Від Декларації про державний суверенітет до Конституції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.8-10.
50) Зміни в судочинстві підросійської України в першій половині ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 82 - 87.
51) Трансформація поняття «вольності» у політико-правових традиціях Київської Русі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 88 - 94.
52) Нова кримінологічна парадигма і політика протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 95-101.
 
Пошук в електроному каталозі