1) Історія міст Лівобережжя України : Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 304 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .—
2) Греченко В. А. Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки ХХ ст.): Монографія. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 352 с // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .—
5) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .—
6) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .—
7) Історія становлення державної контрольно-ревізійної служби в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 103-110.
8) Загальносоціальний вектор у механізмі протидії злочинності та фактори, що його обумовлюють // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 111-117.
9) Психічне насильство в окремих складах злочинів (проблеми теорії та практики) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 117-122.
10) Деякі проблеми застосування поняття обмеженої осудності у новітньому кримінальному праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 122-129.
11) Розслідування у справах за участю іноземців, які користуються дипломатичним імунітетом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 129-133.
12) Поняття зловживання правом у виборчому процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 13-19.
13) Місце події як об'єкт балістичного експертного дослідження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 133-139.
14) Криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 139-144.
15) Проблеми забезпечення ефективності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 145-153.
16) Сучасний стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми у стані сп'яніння // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 153-161.
17) Проблеми правового регулювання обігу сучасної та несучасної колекційної зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 161-169.
18) Заходи щодо забезпечення фізичної безпеки людей і об'єктів у разі загрози «вибухового тероризму» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 169-173.
19) Об'єкти авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 173-178.
20) Процедурні форми управлінської діяльності в судах. Яким їм бути? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 179-184.
21) Парламентська відповідальність уряду як форма врегулювання державно-правових конфліктів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 184-192.
22) Систематизація кримінально-процесуального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 19-26.
23) Правове регулювання правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 192-199.
24) Основні складові механізму державного управління інформатизацією загальної середньої освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 199-206.
25) Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 206-213.
26) Особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 213-219.
27) Теоретичні аспекти здійснення місцевими державними адміністраціями функцій у галузі забезпечення законності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 219-224.
28) Поняття бюджету та бюджетної системи України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 224-231.
29) Механізми впливу місцевого самоврядування на розвиток аграрних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 231-236.
30) Господарські товариства як об'єкт управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 236-244.
31) Деякі аспекти здійснення державного регулювання автомобільних перевезень пільгового контингенту пасажирів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 244-249.
32) Деякі спірні питання визначення змісту адміністративної відповідальності та реалізації її принципів за порушення правил дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 250-255.
33) Деякі проблеми забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні адміністративного судочинства в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— 256-261.
34) Поняття і структура правової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 26-30.
35) Право полювання: історичні питання розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 261-268.
36) Як повинна діяти Державна автомобільна інспекція МВС України, щоб безпека руху на дорогах країни стала реалією життя? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 269-277.
37) Шлюбно-правові відносини з іноземним елементом на території сучасної України (історико-правовий аналіз) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 278-283.
38) Цивільно-правова відповідальність сторін за договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 284-289.
39) Обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 289-295.
40) Порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 296-303.
41) Принципи кодифікації законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 30-36.
42) Облікова складова національного рейдерства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 304-308.
43) Особливості становища молоді на ринку праці: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 309-315.
44) Час відпочинку працівників міліції як одна з умов праці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 315-319.
45) Правове регулювання окремих видів змін умов проходження служби працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 319-326.
46) Поняття та механізм індивідуально-договірного регулювання соціально-трудових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 326-331.
47) На чому ґрунтується довіра населення до міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 332-337.
48) Загальна характеристика гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 36-43.
49) Оперативно-розшукова діяльність та права людини: проблеми взаємозв'язку та обмежень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 44-54.
50) Про принципи кримінально-виконавчого права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 55-62.
51) Порівняльно-правовий аналіз режиму виконання й відбування покарання у вигляді позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 62-68.
52) Співвідношення конституційного принципу невидачі та положень Статуту Міжнародного кримінального суду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 69-74.
53) Сучасні проблеми організаційно-правового забезпечення якісної діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 7-12.
54) Нормативна регламентація укладення та розірвання шлюбу в античних державах Північного Причорномор'я: історико-правове дослідження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 75-82.
55) Особисті немайнові права та обов'язки подружжя за сімейним законодавством Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 83-89.
56) Податкова політика в Україні в роки непу (1921–1928 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 89-95.
57) Правові засади боротьби органів прокуратури УСРР з податковими правопорушеннями у перші роки непу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 95-103.
 
Пошук в електроному каталозі