1) Інституціональні проблеми віктимізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .—
2) Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 335 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .—
5) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .—
6) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .—
7) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .—
8) Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами. Практика і проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 107-111.
9) Кримінологічна характеристика працівників органів внутрішніх справ, які вчинили корупційні злочини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 111-116.
10) Сутність законного представництва у кримінальному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 117-122.
11) Функції суб'єктів загальної компетенції у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 12-24.
12) Проблеми соціальної адаптації умовно-достроково звільнених від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С.122-127.
13) Щодо визначення предмета вимагання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 127-133.
14) Геноцид: поняття та ознаки злочину в міжнародномі та національному праві (порівняльний аналіз) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 134-140.
15) Історико-правовий аспект формування законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 141-147.
16) Питання структуризації процедури підготовки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 148-153.
17) Деякі питання ефективності контрольної діяльності обласних державних адміністрацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 154-159.
18) Співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 159-165.
19) Становлення державного захисту від монополізму в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 166-171.
20) Роль і місце Державної податкової служби у виконанні Державного бюджету по доходах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 171-176.
21) Система органів контролю за здійсненням автомобільних перевезень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 176-180.
22) Інститут державної служби: деякі історичні питання становлення та розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 181-187.
23) Громадянство як одна з передумов набуття особою правового статусу державного службовця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 187-192.
24) Адмінстративно-правова охорона та захист права власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 192-198.
25) Деякі проблеми організації співпраці працівників Державтоінспекції і населення та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 198-204.
26) Деякі аспекти оптимізації діяльності міліції України в умовах формування правової держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 204-206.
27) Основні напрямки удосконалення діяльності служби дільничих інспекторів міліції щодо попередження насильства у сім'ї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 206-215.
28) Договір драйвінгу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 216-222.
29) Щодо сутності та місця принципу автономної волі в міжнародному приватному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 222-227.
30) Про необхідність вдосконалення підходів щодо істотних умов договору у деяких законодавчих актах України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 227-232.
31) Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 233-237.
32) Встановлення розміру збитків, завданих клієнту неналежним наданням правової допомоги // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 237-244.
33) Роль рецепції римського права у формуванні європейських традицій адміністративного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 24-31.
34) До проблеми систематизації національного законодавства в сфері соціально-правового захисту інвалідів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 245-251.
35) Деякі правові аспекти визначення поняття «особливо цінні землі» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 251-255.
36) Правові засоби забезпечення зменшення негативного впливу відпрацьованих газів автомобіля на людину та довкілля // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 255-262.
37) Дистанційна освіта та дистанційне навчання: співвідношення понять та їх сутність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 263-267.
38) Службова дисципліна як складова навчання у вищих навчальних закладах системи МВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 267-273.
39) Роль соціального моніторингу в забезпеченні взаємодії міліції та громадськості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 274-281.
40) Вплив традицій на процес реформування ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 281-286.
41) Про суб’єктивні фактори, що змінюють зовнішні прояви правопорушень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 287-290.
42) Визначення принципу законності діяльності міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 31-36.
43) Поняття особистості в сучасній філософії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 36-43.
44) Українське козацтво Лівобережжя: правові засади землеустрою (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 44-48.
45) Правові взаємини північнопричорноморських держав-республік з Римом (друга пол. І ст. до н. е. – третя чверть ІІІ ст. н. е.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 48-56.
46) Запровадження інституту земських дільничих начальників в контексті контрреформ 80-90-х рр. ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 56-61.
47) Здіснення політики держави на селі НКВС, ВУНК-ДПУ УСРР у 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 62-65.
48) Використання натурних колекцій при проведенні попередніх та перевірочних досліджень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 66-71.
49) До питання про функції прокуратури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 7-12.
50) Сутність комплексних експертиз у кримінальному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 71-76.
51) Звільнення від відбування покарання з випробовуванням: окремі аспекти чинної правозастосовчої практики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 76-84.
52) Примусові слідчі дії в кримінальному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 84-90.
53) Суспільно небезпечні наслідки неналежного виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх (ст. 137 КК) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 90-99.
54) Особливості кваліфікації кримінально карних погроз за законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 99-107.
 
Пошук в електроному каталозі